tctuvan

New Member
Chia sẻ cho anh em Ketnooi
NXB Xây Dựng 2011
Phạm Văn Chuyên
190 Trang​
Nội dung sách gồm một số câu hỏi, bài toán và lời giải thuộc môn học "Trắc địa". Đây là những vấn đề cần thiết trong các giai đoạn: khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình. Cuối sách có các Phụ lục: bài tập lớn trắc địa, đề cương thực tập trắc địa, một số đề thi trắc địa...
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học
Chương 3: Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử
Chương 4: Hướng dẫn sử dụng máy nivô
Chương 5: Máy toàn đạc điện tử
Chương 6: Hệ thống định vị toàn cầu GPS
Phụ lục 1. Quyết định của Thủ tướng chính phủ "Sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam"
Phụ lục 2. Bài tập lớn trắc địa
Phụ lục 3. Đề cương thực tập trắc địa
Phụ lục 4. Một số đề thi trắc địa
Tài liệu tham khảo

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top