Cho mình hỏi:
Xin quý hội giúp tui trả lời vấn đề này: 1) Hoạt động cho mượn và đi mượn tài sản được hướng dẫn ở văn bản nào? 2) Nếu một cty A cho cty tui mượn một tài sản cố định thì công ty tui hạch toán thế nào? Giá hạch toán căn cứ vào đâu? Cty A cho mượn tài sản đó hạch toán thế nào? Hoạt động này cần những chứng từ gì? Xin Thank quý hội.
 
Trả lời

Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) đã quy định các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán - Loại tài khoản 0, trong đó không có tài khoản phản ánh tài sản cố định đi mượn mà chỉ có tài khoản 001-Tài sản đi thuê. Điều này có lẽ là vì trong giao dịch kinh tế bình thường giữa các doanh nghiệp không có giao dịch đi mượn, tức là sử dụng tài sản của doanh nghiệp khác mà không phải trả tiền.

Do đó, nếu trong thực tế công ty bạn có giao dịch đi mượn TSCĐ thì sẽ vận dụng tài khoản 001-Tài sản thuê ngoài để phản ánh và trình bày trong báo cáo tài chính. Theo đó sẽ trình bày rõ tên TSCĐ, mục đích sử dụng và điều kiện đi mượn, không phải trả chi phí. Tuy nhiên, nếu việc đi mượn không phải trả chi phí nhưng chưa có kèm theo điều kiện gì khác thì doanh nghiệp cũng cần thuyết minh rõ.

PTĐ
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
C Xin quý hội cho tôi hỏi điều 7 Thông báo hành nghề năm 2012 của Bộ tài chính có thông báo "7. Để ổn Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
M Kính chào Quý Hội. Hiện Công ty chúng tôi đang gặp vướng mắc như sau, Xin Quý Hội tư vấn giúp: Chún Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
N Xin quý Hội cho tôi hỏi: Một người vừa có chứng chỉ hành nghề kế toán vừa có chứng chỉ kiểm toán viê Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
S Xin quý Hội cho tôi hỏi: nếu trường hợp Công ty chúng tôi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
N Xin Quý Hội cho biết hiện nay có yêu cầu bắt buộc phải soát xét báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 của Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
A 1. Xin Quý Hội chỉ dẫn cách hạch toán các chi phí không có hoá đơn . Trước đây tôi vẫn tập hợp các c Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
T Xin Quý hội cho biết. Đối với giá trị hàng bị tổn thất khi nhập khẩu không được đền bù bởi Công ty b Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
L Do đặc thù là ngành du lịch, dịch vụ nên xin quý hội vui lòng hướng dẫn cụ thể cho Công ty chúng tôi Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
X Xin quý hội cho tôi hỏi về bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, BTC đã ban hành thông tư nào hướng dẫn về Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1
A Xin Quý hội cho hỏi: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15 (chế độ kế toán 15) Hỏi đáp Thuế & Kế toán 1

Các chủ đề có liên quan khác

Top