Lang thang trên mạng thấy có bản torrent này khá hay, cả bộ 5.96 GB (chưa có Windows 7).


Quote:

Super Windows Collection

------------------------


- MS-DOS 6.22 (incl. CD-driver),

- Windows 3.11,

- Windows 95,

- Windows 98,

- Windows 2000 Professional,

- Windows XP Home,

- Windows XP Professional,

- Windows XP Corporate,

- Windows XP MSDN,

- Windows Vista ULTIMATE.


Everything has a valid key included.

Windows Vista also includes a *****, and very easy instruction.


Everything is english - Windows XP Pro is also danish.Code:

http://thepiratebay.org/search/Super%20Windows%20Collection/0/99/0

Mà toàn thấy link die, torrent thì bất còn ai seed nữa hay rapidshare, mà mình VNPT dùng chung proxy thì ...


Có bác nào biết link download bộ này không, torrent có kha khá người seed hay free host nào đó bất giới hạn IP hay dung lượng, thời (gian) gian download thì tốt quá.

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top