bimat_anhvatoi

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thuốc OTC cho công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh
2.4
Những ưu nhược điểm về hoạt động phân phối sản phẩm thuốc 
OTC của công ty ........................................................................................43
2.4.1
Ưu điểm .......................................................................................................43
2.4.2
Nhược điểm .................................................................................................44
CHƯƠNG  III:  ĐỀ  XUẤT  GIẢI  PHÁP  HOÀN  THIỆN  CHO  HỆ 
THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI OTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẮC NINH .......................................................................45
3.1
 Mục đích ....................................................................................................45
3.2
 Giải pháp về kênh phân phối...................................................................45
3.2.1 
Giải pháp về cấu trúc kênh ..........................................................................45
3.2.2 
Giải pháp về tổ chức kênh phân phối ..........................................................46
3.2.3   Giải pháp về quản lý kênh ...........................................................................46
3.3  
Các giải pháp Marketing khác .................................................................47
3.3.1
Chính sách về sản phẩm ..............................................................................47
3.3.2 
Chính sách về giá.........................................................................................48
3.3.3 
Chính sách về xúc tiến bán ..........................................................................48
3.4 
Một số kiến nghị khác................................................................................49
KẾT LUẬN ..............................................................................................................51
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................52

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top