my_love9925

New Member
Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên đề tài luận án: Chiến lược phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Học viện Tài chính (AOF) giai đoạn 2013-2017.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thùy Trang

Khoá đào tạo: 2009 - 2013

Người hướng dẫn khoa học: TS. Walberto Macaraan.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học Tổng hợp Southern Luzon –Philippines.

Đơn vị cấp bằng: Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Phân tích tình hình hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Học viện Tài chính thông qua phân tích các đặc điểm cấu thành nên môi trường hoạt động và cơ cấu tổ chức hoạt động của Trung tâm như hệ thống giáo dục Việt Nam, hệ thống giáo dục đại học, đào tạo ngoại ngữ ngoài giờ, nhu cầu của xã hội, yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngoại ngữ, khả năng đáp ứng của sinh viên, hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Kết quả cho thấy Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực như lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy còn chưa phù hợp, cơ sở vật chất chưa phù hợp đối với giảng dạy ngoại ngữ và còn hạn chế trong quản lý đào tạo.

2. Kết quả quan trọng nhất của nghiên cứu này là dựa trên những thông tin thu thập được, luận án đã đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động của Trung tâm, so sánh hoạt động của Trung tâm với các trung tâm đang hoạt động thành công để đưa ra đề xuất hướng phát triển cho Trung tâm. Phương pháp chính mà tác giả sử dụng để đánh giá và so sánh là phân tích SWO, sử dụng T-test để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Điểm căn bản ở đây chính là sự lựa chọn các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm sao cho phù hợp với Trung tâm ngoại ngữ thuộc Học viện Tài chính. Từ các nghiên cứu định tính tại địa bàn khảo sát và nghiên cứu định lượng, tác giả cho rằng nghiên cứu đã lựa chọn được các yếu tố xác đáng nhất tác động đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

3. Theo kết quả phân tích thì các yếu tố bao gồm tiếp cận thị trường đầu vào và quá trình quản lý học thuật đóng vai trò quan trong nhất trong các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Đây là các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Trung tâm cũng như là yếu tố chính để duy trì hoạt động của Trung tâm và tăng khả năng cạnh tranh so với các trung tâm khác. Tiếp đến là các yếu tố về quản lý hành chính, cơ sở vật chất cũng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của Trung tâm.

4. Kết quả phân tích cho thấy trong 30 tháng hoạt động của mình tính đến 31-12-2012, Trung tâm thu về 592 triệu đồng, chi 691 triệu đồng cho các hoạt động và 652 triệu đồng lương cố định cho cán bộ quản lý của Trung tâm (khoản lương này do Học viện Tài chính chi trả). So với các trung tâm hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì Trung tâm hoạt động chưa hiệu quả. Về kết quả kiểm tra đầu ra của học viên, 100 trong tổng số 300 học viên đạt từ 450 TOEIC trở lên. Như vậy về mục tiêu đào tạo học viên tốt nghiệp với khả năng tiếng anh đánh giá trên thang điểm TOEIC chưa đạt 450 là khá nhiều.

5. Tác giả cũng đã sử dụng các phương pháp phân tích thống kê thông thường để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Trung tâm và đề xuất các giải pháp. Kết quả cho thấy, tiếp cận thị trường đầu vào và quá trình quản lý học thuật đóng vai trò quan trong nhất trong các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Chiến lược phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Học viện Tài chính (AOF) giai đoạn 2013-2017

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top