daigai

Well-Known Member
Link tải miễn phí luận văn
Nghiên cứu này khảo sát tác động của phụ nữ trong vị trí quản lý cấp cao

tới hiệu quả hoạt động của 284 công ty được niêm yết trên sở giao dịch chứng

khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE trong khoảng thời gian 7 năm giai đoạn

2007- 2013 thông qua phương pháp phân tích dữ liệu mảng kết hợp thống kê mô

tả. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng sự xuất hiện của phụ nữ trong HĐQT có

ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kế toán của các doanh nghiệp, được thay mặt

bởi hệ số ROA; và sự đa dạng giới tính trong HĐQT cũng có tác động tích cực

đến hiệu quả thị trường của doanh nghiệp, được thay mặt bởi hệ số Tobin’s Q.

Tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ trong HĐQT lại tác động đến hiệu quả doanh nghiệp

theo mô hình chữ U ngược, được chứng minh với biến số thay mặt hiệu quả thị

trường là Tobin’s Q. Nhóm đã xác định được điểm gãy của tỉ lệ phụ nữ để doanh

nghiệp đạt hiệu quả tối đa là 34.96%, tức là khi tỷ lệ phụ nữ trong HĐQT tăng

dần và đạt 34.96% thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ tăng dần và

đạt tối đa tại mức tỉ lệ này, nhưng khi tỉ lệ phụ nữ trong HĐQT vượt quá tỉ lệ

này thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ giảm dần. Ngoài ra, nghiên cứu

cũng chỉ ra nữ CEO có ảnh hưởng tích cực đến cả hiệu quả kế toán của doanh

nghiệp được thay mặt bởi hệ số ROA và hiệu quả thị trường của doanh nghiệp

được thay mặt bởi hệ số Tobin’s Q. Từ kết quả nghiên cứu, nhận thấy vai trò của

phụ nữ và cân bằng giới tính trong bộ máy quản lý các công ty, nhóm nghiên

cứu tìm hiểu thực trạng tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm kinh nghiệm các nước

và đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết

Gần đây, đề tài phụ nữ trong kinh doanh và quản lí đã được bàn đến qua

các hội thảo. Sáng 11/12/2014, trong khuôn khổ chuỗi hội thảo sáng thứ năm

hàng tuần của Khoa Kinh tế- Thương mại, bà Marie Thérèse Claes, giáo sư

trường Louvain School of Management, đã trình bày đề tài Phụ nữ trong quản lý

doanh nghiệp (Women in Management). Ngoài ra, Ngân hàng Thế Giới tại Việt

Nam và Viện Liên kết và Trao đổi Quốc tế Trí Việt (thuộc Đại học Tôn Đức

Thắng) vừa qua phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm và Giao lưu với chủ đề Phụ nữ

lãnh đạo và “Bức trần Vô hình”. Buổi tọa đàm được điều khiển bởi bà Tôn Nữ

Thị Ninh – Viện trưởng Viện Trí Việt, và có sự tham gia của 6 diễn giả nữ thành

đạt và giàu kinh nghiệm. Các diễn giả đã phân tích những “bức trần vô hình”

ngăn cản người phụ nữ vươn tới vị trí lãnh đạo, bao gồm gánh nặng trách nhiệm

đối với gia đình, đặc biệt là đối với việc nuôi con và chăm sóc con; định kiến từ

Từ những điều trên, ta có thể nhận thấy rằng, khi xã hội ngày càng phát

triển, sự bình đẳng nam nữ cũng được quan tâm nhiều hơn. Thực tế đã chứng

minh rằng, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực mà trước đây

chỉ có đàn ông đảm nhiệm, về cả chính trị hay kinh tế. Những thành công của

những người phụ nữ này có thể xem là một động lực để các người phụ nữ khác

phấn đấu, để khẳng định mình, để có đươc vị trí nhất định trong xã hội.

Ở nước ngoài, những nghiên cứu về mối quan hệ giữa phụ nữ nắm quyền

quản lý và hiệu quả hoạt động của công ty đã được triển khai nhiều và cũng có

nhiều kết quả khác nhau. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu kĩ

lưỡng các nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả nhận thấy rằng, các nghiên cứu về

chủ đề này tại Việt Nam hiện nay còn chưa nhiều; đặc biệt là các nghiên cứu

chuyên sâu được thực hiện trên đối tượng mẫu lớn, thời gian nghiên cứu dài lại

càng hiếm hoi. Hơn nữa, việc áp nguyên một mô hình nghiên cứu cụ thể về sự

tác động của nữ giới trong quản lý tới HQHĐ công ty của nước ngoài vào Việt

Nam là không phù hợp do hoàn cảnh cũng như môi trường áp dụng là hoàn toàn

khác nhau. Chính vì những lý do đó, nhóm tác giả quyết định sẽ nghiên cứu thực

hiện đề tài dựa trên mô hình nghiên cứu có đưa ra các yếu tố đánh giá phù hợp

“Ảnh hưởng của nữ giới trong vai trò người quản lý cấp cao tới hoạt

động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE”

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Khả năng hoạt động của các công ty

niêm yết trên sàn giao dịch HOSE

Về thời gian nghiên cứu: Khoảng thời gian được chọn để làm đề tài là

Về không gian nghiên cứu: Đề tài thực hiện nghiên cứu trên các DNNY

trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Đề tài cũng đã loại trừ các tổ chức tài

chính như ngân hàng, công ty tài chính… và các công ty không có thông tin để

tính toán trong khoàng thời gian này.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Làm rõ tác động của phụ nữ trong quản lý (với vai trò là thành viên

HĐQT hay CEO) tới HQHĐ (hiệu quả kế toán và hiệu quả thị trường) của

công ty được niêm yết trên HOSE.

Đối với hầu hết các công ty cổ phần thì hiệu quả hoạt động là một vấn đề

quan trọng. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động giúp các công ty có cái nhìn đúng

đắn về khả năng, thế mạnh cũng như những hạn chế trong quá trình hoạt động

của mình. Mặt khác, việc nghiên cứu tác động của phụ nữ trong quản lý đến

hiệu quả hoạt động cũng là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong bối cảnh

kinh tế, xã hội Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu này sẽ đóng góp vào cơ sở

lý luận cho các nhà quản trị trong quá trình điều hành công ty cũng như giúp các

nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng cho mình chiến lược đầu tư hợp lý.

Ngoài ra, một kết luận về sự ảnh hưởng tích cực của phụ nữ trong quản lý tới

hiệu quả hoạt động của các công ty có thể hỗ trợ thay đổi nhận thức, chính sách

của Nhà nước để dẫn tới sự hiện diện nhiều hơn của phụ nữ, không chỉ trong

- Đưa ra đề xuất về giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như cải

thiện tỉ lệ phụ nữ tham gia vào quản lý ở các công ty cổ phần Việt Nam.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu

Nhằm thực hiện được các mục tiêu đã nêu trên, đề tài cần trả lời được các

câu hỏi nghiên cứu tương ứng sau:

- Hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần được niêm yết trên sàn chứng

khoán Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng như thế nào từ sự có mặt

của nữ giới trong vai trò người quản lý cấp cao? Sự tham gia của phụ nữ

trong Hội đồng quản trị hay Ban giám đốc sẽ tác động thế nào đến hiệu

quả doanh nghiệp, liệu có sự khác biệt khi phụ nữ chứ không phải nam

giới là người nắm quyền quản lí?

- Thực trạng sự tham gia của phụ nữ trong quản lý hiện nay tại các công ty

được niêm yết trên HOSE là như thế nào?

- Làm thế nào để cải thiện tỉ lệ phụ nữ tham gia vào quản lý ở các công ty

cổ phần Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty này.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu nêu trên, nhóm nghiên cứu tiến hành so

sánh và chọn phương pháp định lượng các biến phù hợp trong khả năng thu thập

số liệu từ tế. Từ công thức định lượng đã chọn, tiến hành phu thập số liệu từ các

báo cáo tài chính đã kiểm toán của mẫu 284 công ty niềm yết trên HOSE trong 7

năm từ năm 2007-2013.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smart-phone của khách hàng tại Bình Dương Luận văn Kinh tế 0
D Ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại trung tâm mua sắm Aeon Mall Bình Dương Quản trị Chiến Lược 0
D Khảo sát ảnh hưởng của bột chuối xanh thay thế đến chất lượng bánh mì Việt Nam Nông Lâm Thủy sản 0
D Nghiên cứu về thảo luận nhóm và ảnh hưởng của nó đến khả năng nói của học sinh không chuyên ngữ Ngoại ngữ 0
D Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ đặt xe grab bike của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh Luận văn Kinh tế 2
D Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Ảnh hưởng của một số yếu tố chính đến ứng xử cắt của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP/GFRP Khoa học kỹ thuật 0
D Ảnh hưởng áp lực nước lỗ rỗng đối với sự ổn định của đập đất được đắp bằng đất loại sét có tính trương nở Nông Lâm Thủy sản 0
D Văn hóa Việt Nam ảnh hưởng hoạt động kinh doanh quốc tế của tập đoàn Honda tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top