Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005305 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN THỨ NHẤT - MỞ ðẦU
1.1. ðặt vấn ñề
Lúa gạo (Oryza sativa L.) là cây lương thực chính của hơn một nửa dân số
thế giới, tập trung tại các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Lúa gạo có vai
trò quan trọng trong ñời sống con người và trong chăn nuôi. Tổng sản lượng lương
thực của toàn thế giới hiện nay vào khoảng 14.000 triệu tấn/năm. Trong ñó tổng sản
lượng lúa, gạo toàn cầu năm 2011 khoảng 720 triệu tấn [44]. Lương thực cung cấp
trên 75% năng lượng dùng cho hoạt ñộng sống của con người và gia súc.
Ở Việt Nam, lúa gạo là nguồn lương thực chủ yếu. Theo tổng cục thống kê
sản lượng lúa năm 2011 ñạt kỷ lục là 42 triệu tấn, tăng khoảng 2 triệu tấn năm
2011[45]. Về xuất khẩu năm 2010, Việt Nam ñã xuất khẩu 6,83 triệu tấn thu về 3,21
tỷ USD[45]. Bên cạnh sự gia tăng về sản lượng lúa của cả nước, nhu cầu cung cấp
lúa cho sinh hoạt, sản xuất cũng tăng cao. Do vậy việc bảo quản và chế biến lúa
càng cần quan tâm và phát triển hơn nữa ñể ñảm bảo cung cấp ñủ cho nhu cầu
con người ñồng thời cung cấp ñủ cho mạng lưới sản xuất.
Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ và phụ thuộc chặt chẽ vào thời tiết,
khí hậu trong ñó, nhu cầu người tiêu dung về thực phẩm và sản xuất công nghiệp là
thường xuyên, liên tục nên dự trữ nông sản, thực phẩm sẽ ñáp ứng ñược nhu cầu
thường xuyên của xã hội về giống (cây trồng, vật nuôi) cho sản xuất, thực phẩm cho
người và thức ăn cho vật nuôi, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp.
Với nước ta hiện nay, công tác bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch ñã và
ñang ñược nghiên cứu ứng dụng. Nhưng do những mặt hạn chế về kinh tế, nhân lực,
cơ sở vật chất kỹ thuật…, nên sự thiệt hại trong quá trình bảo quản, dự trữ cũng là
một con số ñáng kể. ðối với ngũ cốc, tổn thất sau thu hoạch ở các nước ñang phát
triển ước tính khoảng 25%, có nghĩa là 1/4 lượng lương thực sản xuất ñã không bao
giờ tới ñược ñích là người tiêu dùng, cũng có nghĩa là ngần ñó công sức và tiền của
ñã vĩnh viễn mất ñi [7]. Năm 1995, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Thế giới
(FAO) ñã thống kê thiệt hại toàn cầu về lương thực chiếm từ 15-20% sản lượng, trị
giá khoảng 130 tỷ USD ở thời ñiểm ñó [7].
Dự trữ quốc gia ñóng vai trò hết sức quan trọng trong việc dự trữ mặt hàng
chiến lược của ñất nước dùng ñể cứu hộ khi ñất nước gặp khó khăn như thiên tai, lũ lụt,
mất mùa…, bảo ñảm an ninh quốc phòng, tham gia bình ổn giá cả và làm nghĩa vụ
quốc tế khi cần thiết. Trong nhiều năm qua Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực ðông Bắc
ñã bảo quản hàng triệu tấn lương thực, nhưng thường bảo quản thóc theo phương
pháp cổ truyền là thóc ñổ rời trong các kho ñược kê lót bằng tre, trấu, cót. Tuy nhiên
phương pháp này có nhiều hạn chế: chất lượng hạt thóc giảm, dễ bị các côn trùng, vi
sinh vật ăn hại và các chất thải của chúng làm giảm chất lượng, số lượng và giá trị
thương phẩm của hạt, tỷ lệ hao hụt lớn, trong quá trình bảo quản người thủ kho thường
xuyên phải cào, ñảo vất vả và rất tốn công sức, ngoài ra việc sử dụng hoá chất diệt côn
trùng gây ô nhiễm môi trường và ñộc hại với người lao ñộng…[18]. Trong những năm
gần ñây Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ðông Bắc ñã thử nghiệm áp dụng nhiều
phương pháp bảo quản khác ñể hạn chế ñến mức thấp nhất các nhược ñiểm của phương
pháp cổ truyền. Chính vì vậy ñể có sơ sở so sánh, ñánh giá các phương pháp bảo quản
mới ñang ñược áp dụng, chúng tui tiến hành ñề tài: “ðánh giá các phương pháp bảo
quản thóc, gạo tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ðông Bắc”.
1.2. Mục ñích, yêu cầu
1.2.1. Mục ñích
ðánh giá các phương pháp bảo quản thóc, gạo tại Cục dự trữ Nhà nước khu
vực ðông Bắc ñể lựa chọn phương pháp bảo quản thích hợp nhất ñáp ứng nhu cầu
dự trữ quốc gia.
1.2.2. Yêu cầu
- Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bảo quản áp suất thấp ñến biến
ñổi chất lượng thóc dự trữ.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương pháp bảo quản ñến biến ñổi chất
lượng gạo dự trữ.

PHẦN THỨ HAI - TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Giới thiệu chung về thóc, gạo
2.1.1. Nguồn gốc và phân loại của thóc, gạo
Lúa là nguồn lương thực chính của gần một nửa số dân trên trái ñất. Lúa ñược
trồng nhiều ở ðông Nam Châu Á. Về diện tích canh tác, lúa ñứng hàng thứ hai sau
lúa mì, nhưng năng suất của lúa nước lại cao nhất.
Theo nhiều nguồn tài liệu thì cây lúa có nguồn gốc ở vùng ðông Nam Châu
Á từ hơn 3.000 năm trước công nguyên [7]. ðến nay, rất nhiều nước trên khắp các
châu lục ñều trồng lúa, ñặc biệt ở châu thổ các sông lớn thuộc các vùng khí hậu ôn
ñới và nhiệt ñới.
Cây lúa thuộc họ cây Hòa thảo (graminae) và có tới trên 20 loại khác nhau. Phổ
biến nhất và có ý nghĩa kinh tế lớn hơn cả là loại lúa nước (Oriza sativa). Lúa nước lại
ñược chia làm hai loại là lúa ngắn hạt (O.S brevis) và lúa hạt bình thường (O.S.communis).
Lúa nước hạt bình thường là loại phổ biến hơn cả và ñã tồn tại ñến ngày nay.
Lúa nước hạt bình thường gồm có 2 nhánh. Thứ nhất là nhánh Ấn ðộ
(O.S.C. Indica) có dạng hình hạt thon dài, tỉ lệ chiều dài so với chiều rộng hạt vào
khoảng từ 3,0/1,0 ñến 3,5/1,0. Loại thứ hai là nhánh Nhật Bản (O.S.C.Japonica) có
dạng hình hạt hơi bầu, tỉ lệ chiều dài so với chiều rộng hạt vào khoảng từ 1,4/1,0
ñến 1,9/1,0 [7].
Ở nước ta còn phân ra có lúa nếp và lúa tẻ (phân biệt theo sự khác nhau về
thành phần và tính cách của nội nhũ).
Lúa nước

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement