Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010650 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội lớn nhất
Việt Nam với dân số xấp xỉ 8 triệu người (thường trú). Hiện nay hệ
thống cấp nước Tp.HCM có tỷ lệ thất thoát nước sạch rất cao (năm
2013 là 34%). Các tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch qua
một thời gian dài sử dụng đã xuống cấp gây rò rỉ ngầm, làm lượng nước
thất thoát tăng cao kéo dài nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên nước
thô, năng lượng, hóa chất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nước sạch,
gia tăng chi phí xây dựng - vận hành nhà máy xử lý nước và mạng lưới
cấp nước trong tương lai. Thực trạng này gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề
cung cấp nước sạch cho Tp.HCM. Do đó, đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên
cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất
thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh”
rất cần thiết để góp phần giải quyết tình trạng thất thoát nước sạch như
hiện nay, hướng đến khai thác hiệu quả và bền vững hệ thống cấp nước
Tp.HCM.
Mục tiêu nghiên cứu
(1) Xác nhận được nguyên nhân gây thất thoát nước cơ học trên mạng
lưới cấp nước Thành phố; (2) Xác định được các nguyên nhân gây thất
thu nước sạch; (3) Đề xuất các giải pháp khả thi giảm thiểu thất thoát
nước cơ học và thất thu trên mạng lưới cấp nước Tp.HCM.
Đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: (1)Thất thoát nước cơ học và thất thu nước; (2)
Mạng lưới cấp nước của vùng cấp nước Bến Thành – gồm các tuyến
phân phối và dịch vụ; (3) Hai cụm cấp nước thuộc khu vực Nhà Bè và
Bình Dương; (4) Các đối tượng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt,
hành chính - văn phòng và thương mại - dịch vụ ở Tp.HCM; (5)
Phương pháp điều tiết áp lực chủ động.
Phạm vi nghiên cứu
(1) Nghiên cứu thất thoát cơ học trên mạng lưới phân phối nước sạch
Tp.HCM; (2) Nghiên cứu thất thu trên các đối tượng tiêu thụ nước sạch
Tp.HCM; (3) Nghiên cứu điều tiết áp lực chủ động trên 02 cụm cô lập
cấp nước (DMA) điển hình tại vùng cấp nước Nhà Bè và vùng cấp
nước Thủ Đức-Bình Dương.
Phƣơng pháp nghiên cứu
(1) Phương pháp thu thập thông tin tài liệu; (2) Phương pháp thống kê;
(3) Phương pháp khảo sát điều tra thực tế; (4) Phương pháp kế thừa; (5)
Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; (6) Phương pháp so sánh.
Tính mới của luận án
Xây dựng được phương pháp xác định tỷ lệ giữa thất thoát và thất thu
theo số liệu hiện trạng và theo kết quả nghiên cứu; từ đó cho phép xác
định chiến lược phù hợp để giảm thiểu thất thoát nước.
Đề xuất giải pháp giảm thiểu thất thoát và thất thu nước sạch
Đề xuất mô hình quản lý chống thất thoát và thất thu, đảm bảo quy
hoạch cấp nước, giảm thiểu nguy cơ khoan và sử dụng nguồn nước
dưới đất tại Tp.HCM.
Tính khoa học của luận án
Xác lập thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện giảm thiểu thất thoát nước
phù hợp đặc trưng áp lực và mạng lưới cấp nước Tp.HCM.
Xác định được các nhóm đối tượng gây thất thu cao, từ đó giúp đơn vị
cấp nước có kế hoạch thực hiện giảm thiểu thất thu có lựa chọn, đúng
đối tượng.
Xác định được việc điều tiết áp lực chủ động theo điểm bất lợi trong
cụm cấp nước cô lập đem lại hiệu quả trong việc giảm lượng nước thất
thoát do rò rỉ phù hợp điều kiện Tp.HCM. Xác định được các vị trí rò rỉ
thường gặp, hay tái xuất hiện.
Ý nghĩa thực tiễn của luận án
(1) Kinh tế: Giảm tỉ lệ thất thoát nước đồng nghĩa với tiết kiệm một
khoản chi phí rất lớn; (2) Môi trường: góp phần bảo vệ nguồn nước và
môi trường, tiết kiệm năng lượng; (3) Xã hội: Đảm bảo người dân đều
được dùng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; (4)
Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng cho các thành phố khác có
điều kiện tương tự như thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Hà Nội, Hải
Phòng,...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement