Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By AbOwen
#748539 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000
Ngành Công Nghệ Địa Chính
SVTH: Lê Hiền Thuận Thảo
Trang 2
1. Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong đo đạc bản đồ địa chính- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho bản đồ địa chính: gồm dữ liệu không gian và dữ
liệu thuộc tính.
- Tham gia xây dựng bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 và 1:2000 có độ chính xác
theo quy định của quy phạm.
2. Yêu cầu đối với bản đồ địa chính được thành lập:
Sản phẩm bản đồ địa chính xã Hàm Thắng được lập theo hệ toạ độ Nhà nước
VN-2000, kinh tuyến trục 108
O
30’, múi chiếu 3
O
, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm
do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Các thông tin hình học và phi hình học của bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 và
1:2000 gồm ranh giới thửa đất, vị trí thửa đất, diện tích, loại đất, số hiệu thửa và các thông tin về thửa đất.
- Các thiết bị được sử dụng trong quá trình đo đạc thực địa.- Các phần mềm máy xử lý số liệu, biên vẽ, biên tập nội dung bản đồ địa chính…
4. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện trong phạm vi địa giới hành chính của
xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Phạm vi thời gian: Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 6 năm 2009.
Trong những năm qua, tình hình bản đồ địa chính xã Hàm Thắng nói riêng và huyện Hàm Thuận Bắc nói chung, chỉ có bản đồ giải thửa 299/TTg tỷ lệ 1:2000 được thành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement