Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#966355 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trước xu thế hội nhập ngày càng cao, đặc biệt khi Việt Nam đã tham gia vào
tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO thì vai trò của ngoại ngữ càng quan
trọng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sự nghiệp giáo dục. Thủ tướng
Phạm Văn Đồng đã từng chỉ thị về việc tăng cường công tác dạy học ngoại ngữ
nhân dịp về thăm trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội vào ngày 13-01-1972:
“Đối với nước ta, ngoại ngữ là môn rất quan trọng, rất cần thiết, rất cấp bách. Các
đồng chí phụ trách giáo dục phải rút kinh nghiệm để làm tốt giáo dục ngoại ngữ”.
Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của sự phát triển nền giáo dục
hiện đại. Ngoại ngữ không chỉ góp phần trang bị cho HS – SV những tri thức cần
thiết về các đối tượng nhận thức thế giới khách quan, mà nó còn là công cụ rất quan
trọng giúp cho họ nắm chắc hơn các tri thức cơ sở của các chuyên ngành khác và
phát triển năng lực trí tuệ. Tiếng Anh có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp
giáo dục đào tạo và trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nói chung không những vì
biết tiếng Anh là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các
quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới mà biết tiếng Anh còn là một năng
lực cần thiết đối với người Việt Nam hiện đại.
Giáo dục Việt Nam muốn vượt qua thách thức của riêng mình và cả thách
thức chung của giáo dục thế giới trong bối cảnh hiện nay, hướng đến một nền giáo
dục tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao
phẩm chất toàn diện của con người Việt Nam trong thời đại mới, thúc đẩy tiến bộ xã
hội thì phải đặc biệt chăm lo môn tiếng Anh và quản lý tốt hoạt động dạy học ngoại
ngữ. Chiến lược phát triển giáo dục 2009-2020 đã đề ra ba mục tiêu chung phát
triển giáo dục đến năm 2020 trong đó “Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp,
chương trình các cấp học và trình độ đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng
yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng hiệu quả và đổi mới phương
pháp dạy học, đổi mới quản lý giáo dục đào tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực
phát triển giáo dục”. Tuy nhiên việc quản lý hoạt động dạy học hiện nay ở hầu hết
các trường cao đẳng đại học còn tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt là quản lý dạy học ngoại ngữ, cụ thể là môn tiếng Anh chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát
triển kinh tế xã hội.
Xây dựng và phát triển ngành và chuyên ngành ở Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) đạt chuẩn quốc tế là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển
ĐHQGHN đến 2020 và tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Nhiệm vụ chiến lược (NVCL)),
phù hợp với sứ mệnh của ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi
dưỡng nhân tài, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh cao, chuyển giao
tri thức, đóng vai trò nòng cột và tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam, cũng như tầm nhìn của ĐHQGHN là trở thành trung tâm đại học
nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực trong nhóm 200 đại học hàng đầu Châu Á vào
năm 2015, vươn lên nhóm 200 đại học tiên tiến của thế giới vào năm 2020. Theo
mục 1 điều 15 Quy định Nhiệm vụ chiến lược ban hành theo Quyết định số
3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/12/2011 trường Đại học Ngoại ngữ có trách nhiệm tổ
chức đào tạo bao gồm các khâu bố trí giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn ngoại
ngữ theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đạt chuẩn quốc tế, quản lý toàn
bộ sinh viên năm thứ nhất các chương trình đạt chuẩn quốc tế học môn ngoại ngữ
và các môn thuộc khối kiến thức chung tại trường Đại học Ngoại ngữ.
Dạy và học ngoại ngữ nói chung và đặc biệt dạy học ngoại ngữ ở bậc đại học
nói riêng đã được rất nhiều người quan tâm. Hoạt động dạy học tiếng Anh cho sinh
viên hệ đào tạo Nhiệm vụ chiến lược tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN theo
chuẩn đầu ra đã được nghiên cứu, được đề cập nhiều tại các hội thảo trong
ĐHQGHN, tuy nhiên vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn. Hơn nữa, là cán bộ quản lý
tham gia phụ trách công tác đào tạo Ngoại ngữ cho sinh viên trong ĐHQGHN,
trong đó có đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, từ
những lí do trên nên tác giả đã chọn đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học
tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo Nhiệm vụ chiến lược tại Trường Đại học Ngoại
ngữ-ĐHQGHN theo chuẩn đầu ra” với mong muốn góp một phần tích cực vào hoạt
động dạy học môn tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo Nhiệm vụ chiến lược tại
Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN theo yêu cầu của ĐHQGHN trong giai đoạn
hiện nay và sau này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#999756 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement