Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thienduong_khongtinhyeu34
#737572 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - Hải phòng
2
1.2. Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động
chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng và nòng cốt trong các
nhà trường nói chung, nhà trường tiểu học nói riêng. Bởi lẽ hoạt động chủ yếu
của nhà trường là hoạt động chuyên môn, vì vậy tổ chuyên môn là đơn vị cơ
sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy. ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên
quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên
môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng
như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh
thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò
quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển giáo dục
nói chung. Có thể nói hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường là nhân
tố quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của các trường tiểu học hiện
nay. Do đó, quản lí hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng
tâm trong quá trình quản lí của người hiệu trưởng.
1.3. Chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường phụ
thuộc rất nhiều vào quá trình quản lí của người hiệu trưởng đối với tổ. Các tổ
chuyên môn trong nhà trường do hiệu trưởng thành lập và ra quyết định công
nhận để giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện chương trình
đào tạo của nhà trường. Sự quản lý của hiệu trưởng đối với tổ chuyên môn là
kim chỉ nam cho hoạt động của tổ để đạt được mục đích của nhà trường. Qua
nhiều năm công tác ở trường tiểu học, từ giáo viên đến tổ trưởng chuyên môn,
rồi là người quản lý nhà trường, bản thân tôi thấy rõ vai trò quyết định của
việc quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động của tổ chuyên môn trong việc
nâng cao chất lượng dạy học.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu đề tài:
"Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các
trường tiểu học quận Hồng Bàng - Hải phòng"
2 - Mục đích nghiên cứu
:
Chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào quá trình quản lí của người hiệu trưởng đối với tổ. Các tổ chuyên môn trong nhà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement