Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#985056 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 3
1. Tổng quan về MDA 3
1.1. Khái niệm MDA 3
1.2. Sơ lược các thành phần cơ bản trong MDA 3
1.2.1. PIM (Platform Independent Model) 3
1.2.2. PSM (Platform Specified Model) 3
1.2.3. Code 3
1.2.4. Các bước chuyển đổi tự động 3
2. Kiến trúc của MDA 3
3. Các lợi ích từ MDA 3
3.1. Tính khả chuyển đổi (Portability) 3
3.2. Hiệu suất (Productivity) 3
3.3. Tính cộng tác với các hệ thống khác (Interoperability) 3
4. Sơ lược về sự chuyển đổi mô hình 3
4.1. Định nghĩa về chuyển đổi 3
4.2. Các mô hình đánh dấu 3
5. Tóm tắt các thành phần chính của MDA Framework 3
6. Áp dụng MDA framework 3
6.1. Các thuộc tính Public và Private 3
6.2. Sự liên kết (Association) giữa các lớp 3
7. Các công cụ hỗ trợ MDA 3
7.1. openMDX 3
7.2. Giới thiệu về Rational XDE 3
MỞ ĐẦU
Bước phát triển tiếp theo của World Wide Web là Semantic Web, nó sẽ cho phép các dữ liệu mà máy có thể hiểu được chia sẻ trên mạng Internet. Semantic Web sẽ được trang bị bởi siêu dữ liệu, mô tả bởi các ontology. Ontology là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong biểu diễn tri thức. Nó có thể được định nghĩa là một sự khái niệm hóa hình thức được chia sẻ của một domain cụ thể. Semantic Web và các ngôn ngữ dựa trên nền tảng XML của nó là các hướng chính của sự phát triển web trong tương lai. Các domain ontology là phần quan trọng nhất của ứng dụng Web ngữ nghĩa.
Để khắc phục sự cách biệt giữa người phát triển phần mềm và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI), một số đề xuất đã được đưa ra cho việc sử dụng UML trong phát triển ontology. Nhưng, bản thân UML không đáp ứng được nhu cầu của việc biểu diễn các khái niệm ontology được lấy từ Descriptive Logic, và các khái niệm đã được bao gồm trong các ngôn ngữ ontology Semantic Web (ví dụ như RDF, RDF Schema, OWL, v.v.).
Trong lịch sử công nghệ phần mềm, việc sử dụng các mô hình và mức độ trừu tượng trong các mô hình đã có một sự gia tăng đáng kể. Việc mô hình hóa đã bị tách biệt khỏi các platform phát triển và triển khai bên dưới, làm tăng tính tái sử dụng và dễ dàng hơn để tạo và sửa đổi bởi các domain expert, và đòi hỏi ít kiến thức hơn về các hệ thống triển khai cụ thể. Xu hướng này làm cho việc mô hình hóa phần mềm gần với công nghệ tri thức hơn. Giai đoạn hiện tại của quá trình tiến triển này là Model Driven Architecture (MDA). Trong thời gian gần đây, nhiều tổ chức đã bắt đầu tập trung chú ý vào MDA như là một cách tiếp cận để thiết kế và triển khai các ứng dụng. Đây là một sự phát triển rất tích cực vì nhiều lý do. MDA khuyến khích sử dụng hiệu quả các mô hình hệ thống trong quá trình phát triển phần mềm, và nó hỗ trợ tái sử dụng các thực tiễn tốt nhất khi tạo ra các họ của các hệ thống. Như được định nghĩa bởi Object Management Group (OMG), MDA là một cách để tổ chức và quản lý các kiến trúc enterprise được hỗ trợ bởi các công cụ tự động và các dịch vụ cho cả hai quá trình xác định các mô hình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi giữa các loại mô hình khác nhau.1. Tổng quan về MDA
1.1. Khái niệm MDA
MDA (Model Driven Architecture) là một hướng tiếp cận mới trong việc phát triển các hệ thống phần mềm. Nó tách biệt sự đặc tả các chức năng hệ thống khỏi sự đặc tả việc hiện thực các chức năng này trên một platform cụ thể thông qua khái niệm mô hình.

MDA cung cấp một cách tiếp cận mở và trung lập với nhà cung cấp dịch vụ cho sự thay đổi về nghiệp vụ và công nghệ. Dựa trên các chuẩn đã được thiết lập, MDA tách biệt luận lý nghiệp vụ và ứng dụng khỏi công nghệ platform bên dưới. Các mô hình độc lập platform của một ứng dụng hay của các chức năng và hành vi nghiệp vụ của hệ thống tích hợp, được xây dựng bằng cách sử dụng UML và các chuẩn lập mô hình có liên quan khác, có thể được thực hiện thông qua MDA trên hầu như bất kỳ platform nào, platform mở hay có bản quyền, bao gồm Web Services, .NET, CORBA®, J2EE,… Những mô hình độc lập platform này tách biệt việc lập tài liệu các chức năng và hành vi nghiệp vụ của một ứng dụng khỏi code hiện thực chúng, cô lập lõi (core) của ứng dụng khỏi công nghệ và chu kỳ phát triển không ngừng của nó, trong khi vẫn cho phép tính cộng tác giữa các phần cả trong platform và xuyên platform. Không còn ràng buộc lẫn nhau, các mặt
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement