By roselove_456
By mavuong_lechibinh
#702475 1. Làm kỹ thuật ở các nhà máy quản lý việc bảo hành bảo trì máy móc, mua sắp thiết bị.

2. Làm ở các công ty thiết kế chế tạo máy.

3. Buôn bán máy móc cơ điển tử.

4. Học chuyên cơ khí để làm các việc liên quan đến cơ khí.

5. Học chuyên điện tử để làm các việc liên quan đến điện tử.
By Fajer
#702476 Khoa công nghệ điện tử trường ĐH Công Nghiệp Có 3 chuyên ngành cao đẳng: điện tử viễn thông, điện tử máy tính và điện tử công nghiệp. Còn đại học có 2 chuyên ngành: tự động hóa và điện tử viễn thông.
Tốt nghiệp ra vẫn thất nghiệp như thường à bạn. mình lần đận cả năm rồi mà chưa có việc gì ra hồn nè
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement