Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By pepoeny_ngocuyen
#571814 Mình khong hieu sao mình không dung được tính nang 3d trong PTS CS5, hay tai cau hình máy yếu, có lẽ ko, hay la do card đồ họa, ma co thể là ban cai đặt của minh no bị làm sao nhỉ, day la hình ảnh


Cái Gpu day no không cho click vào
By haydoianh_noinammo_lanhleo
#571853 Minh khong hiểu sao minh không dùng được tinh nang 3d trong PTS CS5, hay tai cấu hình máy yếu, co le ko, hay la do card đồ họa, mà co the là bản cai dat của mình no bi làm sao nhỉ, đây la hinh ảnh


Cái Gpu day nó không cho click vào card g31 om bô mà dam so vào openGL a @@ đầu tư cai card vga đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement