Phần mềm hữu ích với Internet
By shock_girl610
#501067 Quy trình SEO một website.

I. Quy trình On-page.

Xác định đối tượng khách hàng tiềm năng.

Xác định được mình đang cung cấp dịch vụ gì ?

Xác định được đối tượng mà mình hướng đến.

Nghiên cứu keywords.

Xác định vị trí địa lý nơi mình cung cấp dịch vụ.

Sử dụng google keywords tools để phân tích từ khóa

Nghiên cứu 10 đối thủ đang đứng top.

Google Suggestion

Xây dựng nội dung cho website.

Xây dựng cấu trúc bài viết gồm các thẻ meta:

+ Title(H1), description, keywords: Đặt từ khóa quan trọng nằm ở vị trí đầu tiên

+ H2: Tóm tắt nội dụng bài viết, cố gắng đưa từ khóa lên đầu

+ H3: Các đề mục cho từng phần trong nội dung bài viết

+ Thêm hình ảnh, đặt thuộc tính ALT

+ In đậm các từ khóa để làm tăng sự nổi bật từ khóa, từ khóa đầu tiên chèn link trỏ về chính nó, trong bài viết sử dụng các từ có lien quan đến từ khóa để làm tang sự tiệm cận

+ Mật độ từ khóa trong bài viết từ 3-7% so với tổng các số từ(Sử dụng add firefox: Search Status).

Liên kết nội bộ:

Sử dụng các từ lien quan trong bài viết.

Sử dụng thẻ Tags.

Các bài viết lien quan.

Chèn keywords dưới footer.

Xây dựng cấu trúc website :

Link thân thiện, tránh những ký tự đặc biết, link bao gồn từ khóa.(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)

Hạn chế link sâu.

Xây dựng site map và file robots.txt

II. Of-Page :

Submission.

Submission website lên các danh bạ website nổi tiếng: Dùng tools Webceo, Directory Submitter v4.

Trao đổi liên kết với các site có cùng chủ đề, PR cao và các diễn đàn có boot vào nhiều để website có độ index nhanh

Tìm kiếm các forums+ website+ wiki để làm tăng độ trust website :

Câu lệnh tìm edu+gov : Site : edu(Gov).

Tìm kiếm forums edu(gov) :Site:edu(gov) inurl: forum(diendan)

Tìm kiếm các nội dung lien quan trong site abc.com: Site: abc.com “nội dụng liên quan”.

Sử dụng tools SEO Nhất Việt PRO để tìm kiếm các link forums đứng top từ khóa mình seo.

Wikikiller*** để edit wiki

III. Sử dụng google tools and google analytics.

Sử dụng google tools để check backlink, theo dõi nguồn backlink của website. Submit site map

Sử dụng google để thống lê truy cập và theo dõi nguồn truy cập

IV. Nghiên cứu đối thủ:

Nghiên cứu nguồn backlink đối thủ. Sử dụng tools Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! và SEO PowerSuite.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement