Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By 16101995a
#1020857 Tình hình là mình đang làm khóa luận đánh giá chất lượng trang website về du lịch mà thầy nói về tìm những cơ sở để xây dựng bảng hỏi với các nghiên cứu liên quan đến đánh giá chất lượng website mà mình không biết nguồn phải lấy từ đâu ra, các bạn biết gì về thông tin này thì chỉ giúp mình với ạ! Mình thank các bạn nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020861 thì em tự lập ra bảng câu hỏi rồi phỏng vấn vài người bạn là được

Câu hỏi để đánh giá chất lượng website như:
Website có dễ sử dụng
Website hình thức đẹp, bình thường, xấu
Website có cung cấp đầy đủ thông tin bạn muốn tìm...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement