By katy_ttky
#985127 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, các tổ chức phải dành rất nhiều
thời gian, công sức, nhân lực và những nguồn tài chính để đo lường kết quả
trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Nhưng dù đã bỏ ra nhiều nỗ
lực, nhiều tổ chức vẫn không hài lòng với những nỗ lực đo lường của mình.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giao
nhận vận tải, việc làm thế nào để khẳng định vị trí, vai trò của công ty cũng
như việc cố gắng nâng cao vị trí trên thị trường đòi hỏi công ty phải xây
dựng một chiến lược tốt, kế hoạch triển khai chiến lược khoa học và xây
dựng một hệ thống đo lường thành quả phù hợp.
Qua thực tế tìm hiểu tui nhận thấy có rất nhiều phương pháp đánh giá
nhân sự phù hợp với vấn đề nêu trên, điển hình phương pháp áp dụng bổ
chỉ số KPI trong đánh gia nhân sự giúp công ty chuyển tầm nhìn và chiến
lược thành các mục tiêu và thước đo cụ thể từ đó cho phép việc xây dựng
chiến lược quản lý nguồn nhân lực của công ty được thực hiện tốt hơn dựa
trên hệ thống BSC đã được xây dựng sẵn tại Công Ty.
Việc xây dựng và triển khai tốt chiến lược quản lý nguồn nhân lực là
một bước quan trọng dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Nói cách khác,
quản lý nguồn nhân lực đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng các mục tiêu,
chiến lược, chính sách nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh của
mình. Những yếu tố này tạo điều kiện phát triển những kỹ năng cần thiết
nhằm đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu và mục tiêu chung của doanh nghiệp đã đề
ra. Ngoài ra, chúng cũng tạo lập một khuôn khổ trong đó nhu cầu con
người trong một tổ chức được đảm bảo. Điều quan trọng nhất là tổ chức
xác định được vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong chiến lược của
mình, từ đó đưa ra những phương pháp hợp lý để xây dựng chiến lược quản
lý nguồn nhân lực một cách phù hợp nhất nhằm đạt được thành công và vị
trí xứng đáng của mình trên thương trường. Hiện nay việc đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một công ty
nếu chỉ dựa trên chỉ số tài chính thì nó sẽ không phản ánh được một cách
toàn diện và đầy đủ, vì vậy nếu các nhà quản trị muốn có được bức tranh
chân thực về tổ chức cần tìm ra một công cụ đánh giá công việc hiệu
quả hơn. Đề tài này sẽ tạo ra tiền đề cho việc phát triển và hỗ hoàn thiện hệ
thống thẻ điểm cân bằng BSC cho Công Ty TNHH Quốc Tế Unique
Logistics (Việt Nam) và hoàn thiện phương pháp đánh giá KPI . Giúp các
bộ phận đánh giá hiệu quả việc thực thi công việc của mình, từ đó xác định
được những vấn đề, khu vực yếu kém cần cải tiến và phát huy những thế
mạnh.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tui lựa chọn đề tài nghiên cứu về: “Hoàn
thiện phương pháp đánh giá KPI phù hợp với hệ thống thẻ điểm cân
bằng BSC tại Công Ty TNHH Quốc Tế Unique Logistics (Việt Nam)’’.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trong lĩnh vực này đã có khá nhiều công trình nghiên cứu trên bình
diện nghiên cứu và nghiên cứu triển khai ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô. Tôi
xin hệ thống hóa một cách tóm tắt các công trình nghiên cứu lại như sau:
Ngoài nước: BSC là một hệ thống quản lý được Robert Kaplan,
trường kinh doanh Havard và David Norton – sáng lập viên công ty tư vấn
CNTT khởi xướng vào những năm đầu thập niên 1990 và đã thu được rất
nhiều thành công. Kaplan và Norton (1996) đã lần đầu tiên đề xuất cách
tiếp cận sử dụng“ biểu đồ chiến lược „ thông qua sự biến đổi của bốn bộ
phận căn bản tới cơ cấu tổ chức của công ty trong sự kết hợp chặt chẽ với
viễn cảnh và chiến lược công ty.
Thông qua một cuộc nghiên cứu Malina và Selto (2001) họ đã tìm
thấy được mối quan hệ nhân quả của các mắt xích trong mô hình và hiệu
ứng xác thực cho sự bền vững trong việc sử dụng cách tiếp cận này tới sự
kiểm soát chiến lược của tập đoàn.
Daviget al (2004) đã xem xét một cách kỹ lưỡng việc sử dụng các
thành phần của BSC trong những tổ chức sản xuất nhỏ. Những kết quả của
họ đã cho thấy rằng tổ chức sử dụng BSC – kiểu đo lường đánh giá tốt hơn
tổ chức sử dụng đo lường một mình tài chính.
Trong nước: Một số đề tài dựa trên hệ thống BSC để đánh giá hoạt
động cũng như triển khai các đánh giá nhân sự phù hợp với chiến lược tại
tổ chức như:
“Vận dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động của Cao đẳng sư
phạm trung ương HCM’’ ; “Vận dụng Thẻ điểm cân bằng trong đánh giá
công tác quản lý & thực thi chiến lược kinh doanh tại khách sạn Kim Liên
thuộc CTCP Du lịch Kim Liên – Thực trạng và một số giải pháp hoàn
thiện „ Các đề tài này chủ yếu mô tả vận dụng phương pháp đánh giá
thành quả hoạt động quản lý theo thẻ điểm cân bằng của tổ chức, vạch ra
được những mặt tích cực khi ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong hệ thống
quản lý tổ chức từ đó rút ra những hạn chế còn tồn tại.
Hay các đề tài đề cập đến nghiên cứu, đề xuất các phương pháp đánh
giá nhân sự như: “Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả
thực hiện công việc của nhân viên công ty International SOS Việt Nam’ .
Chuyên đề “Hoàn thiện phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại Công
ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện „ Đề tài “Ứng dụng KPI trong đánh
giá hiệu quả công việc ở công ty tnhh thương mại Hà Việt „ Những đề tài
này đi vào chi tiết công tác đánh giá hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý-
một trong những bước đệm chi tiết tác động tích cực đến hệ thống quản lý
mục tiêu, chiến lược của công ty.
Tính mới của đề tài:
Đề tài dựa trên việc nghiên cứu phương pháp đánh giá nhân sự hiệu
quả - KPI trong hệ thống thẻ điểm cân bằng BSC đã được xây dựng tại
ULIVN, góp phần xây dựng chiến lược quản lý nguồn nhân lực phù hợp
cho công ty.Từ đó nghiên cứu, đánh giá và đề xuất những phương cách cải


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999882 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement