Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By audiokien
#774701 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .1
1.1 Lý do chọn đềtài .1
1.2 Mục tiêu của đềtài .1
1.3 Nội dung của đềtài.2
1.4 Ý nghĩa của đềtài .2
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ
HỘI QUẬN GÒ VẤP .3
2.1 Hiện trạng phát triển kinh tếxã hội .3
2.1.1 Giới thiệu vềthành phốHồChí Minh và quận Gò Vấp.3
2.1.2 Hiện trạng sản xuất công nghiệp .5
2.1.3 Hiện trạng ô nhiễm từsản xuất công nghiệp .6
2.1.4 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp .9
2.1.5 Hiện trạng thương mại - dịch vụ- xuất nhập khẩu .10
2.1.6 Hiện trạng giáo dục – y tế.12
2.2 Quy hoạch phát triển kinh tếxã hội quận Gò vấp .12
2.2.1 Mục tiêu phát triển.12
2.2.2 Cơsởhạtầng .13
2.2.3 Tăng cường kinh tếvà đầu tư .14
2.2.4 Dân số .14
2.2.5 Giáo dục.14
2.2.6 Y tế .14
2.2.7 Môi sinh, môi trường.15
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI HIỆN
TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾXÃ HỘI .16
3.1 Điều kiện tựnhiên .16
3.2 Hiện trạng môi trường nước .19
3.2.1 Chất lượng nước mặt .19
3.2.2 Chất lượng nước ngầm .20
3.2.3 Hệthống thoát nước .21
3.3 Hiện trạng môi trường không khí .21
3.4 Hiện trạng môi trường đất .25
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆMÔI TRƯỜNG
CỦA QUẬN GÒ VẤP.27
4.1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết và đềán bảo vệmôi trường .27
4.1.1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.27
4.1.2 Cam kết bảo vệmôi trường .27
4.1.3 Đềán môi trường.28
4.1.4 Báo cáo giám sát môi trường.30
4.2 Công tác thu phí bảo vệmôi trường .30
4.3 Công tác kiểm tra.31
4.3.1 Thành phần đoàn kiểm tra .31
4.3.2 Hình thức kiểm tra.31
4.3.3 Nội dung kiểm tra .31
4.3.4 Quy trình xửlý vi phạm bảo vệmôi trường.32
4.4 Công tác xửphạt.34
4.5 Tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệmôi trường của quận Gò Vấp tại các cơ
sởvà doanh nghiệp .34
4.5.1 Những mặt làm được .34
4.5.2 Những mặt tồn tại .35
CHƯƠNG 5: ĐỀXUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆMÔI TRƯỜNG ĐẾN
NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.36
5.1 Quan điểm và mục tiêu bảo vệmôi trường .36
5.2 Nội dung các chương trình bảo vệmôi trường.38
5.2.1 Chương trình bảo vệmôi trường khu vực nông nghiệp và nông thôn .38
5.2.2 Chương trình bảo vệmôi trường đô thị.40
5.2.3 Chương trình bảo vệmôi trường tiểu thủcông nghiệp và công nghiệp.42
5.2.4 Chương trình bảo vệmôi trường nước mặt .44
5.2.5 Chương trình bảo vệmôi trường du lịch .45
5.3 Vấn đềvềmôi trường ưu tiên trong việc phát triển KTXH quận Gò Vấp.46
5.3.1 Vấn đềquá trình đô thịhóa .46
5.3.2 Vấn đềcông nghiệp hóa .47
5.4 Dựtrù kinh phí thực hiện .47
5.5 Phân công nhiệm vụthực hiện .48
5.5.1 Kếhoạch bảo vệmôi trường khu vực nông nghiệp và nông thôn .49
5.5.2 Kếhoạch bảo vệmôi trường đô thị .50
5.5.3 Môi trường tiểu thủcông nghiệp và công nghiệp .51
5.5.4 Môi trường nước mặt.52
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.54
6.1 Kết kuận.54
6.2 Kiến nghị .55

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài
Quận Gò vấp nằm ở vành đai phía Bắc nội thành, tiếp giáp các quận 12, Tân
Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh. Tổng diện tích tự nhiên toàn quận 1975,83 ha trải
dài theo hướng Đông sang Tây với chiều dài khoảng 7,5 km và chiều rộng hướng
Bắc nơi rộng nhất khoảng 5,9 km. Địa chất công trình đa dạng, có khu vực địa hình
cao thích hợp xây dựng các công trình lớn. Cơ cấu chuyển dịch đất đang theo hướng
đất chuyên dùng, đất ở và đất xây dựng công trình giao thông, giảm diện tích đất
nông nghiệp.
Quá trình đô thị hoá nhanh đã làm cho Gò Vấp trở thành một trong ba quận có tốc
độ tăng dân số cao nhất thành phố. Năm 1995 là 223.000 người, năm 2005 là
453.551 người, năm 2006 là 491.122, năm 2007 là 503.139 người và năm 2010 là
560.000 người.
Trên địa bàn quận Gò Vấp có 4.111 cơ ở sản xuất công nghiệp, chiếm số lượng lớn
là các ngành may, da, giả và sản xuất giấy cuộn … Hầu hết các cơ sở này chưa thực
hiện tốt công tác bảo vệ môi trường về nước thải, khí thải, chất thải rắn … Do đó đây
là các nguồn ô nhiễm tác động trực tiếp đến môi trường xung quanh.
Trước những vấn đề cấp bách như trên, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường
Quận Gò Vấp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là rất cần thiết nhằm đánh
giá hiện trạng cũng như xu thế diễn biến môi trường và từ đó đề xuất các biện pháp
bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ nay đến
năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
1.2 Mục tiêu của đề tài
- Lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường với việc phát triển kinh tế xã hội quận Gò
Vấp.
- Điều chỉnh hoạt động phát triển công nghiệp, nông nghiệp và khai thác nguồn tài
nguyên thiên nhiên một cách hợp lý nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường
cho quận Gò Vấp.
- Cung cấp cơ sở khoa học nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ nhân dân để đạt
được sự phát triển bền vững.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015498 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement