Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Flannagan
#760812 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lean Manufacturing là gì?. 2
1.1 Mục Tiêu của Lean Manufacturing. 2
1.2 Các Nguyên Tắc Chính của Lean Manufacturing. 3
1.3 Lịch Sửcủa Lean Manufacturing. 3
1.4 Trọng Tâm của Lean Manufacturing. 3
1.5 Những Doanh Nghiệp nào sẽ Được Lợi từLean Manufacturing?. 4
2. Các Khái Niệm trong Lean Manufacturing. 5
2.1 Việc Tạo Ra Giá Trịvà SựLãng Phí. 5
2.2 Những Loại Lãng Phí Chính. 5
2.3 Sản Xuất Pull (LôiKéo). 6
2.4 Các Mô Hình Khác Nhau của HệThống Sản Xuất Pull. 7
2.5 Vì Sao Mức Tồn Kho Cao Làm Tăng PhếPhẩm và Lãng Phí. 8
2.6 Tác Động của HệThống Pull đối với Việc Hoạch Định Sản Xuất. 8
2.7 Quy Trình Liên Tục. 8
2.8 Phối Hợp Quy Trình Liên Tục và Không Liên Tục. 9
2.9 Cải Tiến Liên Tục/ Kaizen. 9
2.10 SựTham Gia của Công Nhân.10
2.11 Quy Hoạch Mô Phỏng Dạng TếBào (Cellular Layout).10
2.12 Administrative Lean (Lean cho Công Tác Hành Chánh).11
3. Công Cụ& Phương Pháp trong LeanManufacturing. 12
3.1 Chuẩn Hoá Quy Trình (Standard Work).12
3.2 Truyền Đạt Quy Trình Chuẩn cho NhânViên.12
3.3 Quy Trình Chuẩn và SựLinh Hoạt.13
3.4 Quản Lý bằng Công CụTrực Quan (Visual Management).13
3.5 Chất Lượng từGốc (hay “Làm Đúng ngay từ Đầu”).13
3.6 Sơ ĐồChuỗi Giá Trị(Value StreamMapping).14
3.7 Phương Pháp 5S.14
3.8 Bảo Trì Ngăn Ngừa (Preventative Maintenance).15
3.9 Bảo Trì Sản Xuất Tổng Thể(Total ProductiveMaintenance).15
3.10 Thời Gian Chuyển Đổi/Chuẩn Bị(Changeover/setup time).15
3.11 Giảm Thiểu Quy Mô Lô Sản Xuất.15
3.12 Quy Hoạch Mặt Bằng Xưởng và Vật Tưtại Nơi SửDụng.16
3.13 Kanban.16
3.14 Cân Bằng Sản Xuất.16
3.15 Người GiữNhịp (Pacemaker).16
3.16 Mức Hữu Dụng Thiết BịToàn Phần (Overall Equipment Effectiveness).17
4. Triển Khai Lean. 18
4.1 SựTham Gia của Lãnh Đạo Cấp Cao.18
4.2 Bắt Đầu bằng Việc Triển Khai Lean Từng Phần.18
4.3 Bắt Đầu với Quy Mô Nhỏ.18
4.4 NhờChuyên Viên.18
4.5 Lập kếhoạch.18
5. Kết Hợp Lean với Các HệThống Khác. 19
5.1 HệThống Sản Xuất Toyota.19
5.2 Lean Six Sigma.19
5.3 Lean vàERP.19
5.4 Lean và ISO9001:2000.20

1. Lean Manufacturing là gì?
1.1 Mục Tiêu của Lean Manufacturing
Lean Manufacturing, còn gọi là Lean Production, là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên
tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất. Lợi ích chính của hệ thống này là giảm chi
phí sản xuất, tăng sản lượng, và rút ngắn thời gian sản xuất. Cụ thể hơn, các mục tiêu bao gồm:
1. Phế phẩm và sự lãng phí - Giảm phế phẩm và các lãng phí hữu hình không cần thiết, bao gồm sử
dụng vượt định mức nguyên vật liệu đầu vào, phế phẩm có thể ngăn ngừa, chi phí liên quan đến tái
chế phế phẩm, và các chức năng trên sản phẩm vốn không được khách hàng yêu cầu;
2. Chu kỳ sản xuất - Giảm thời gian quy trình và chu kỳ sản xuất bằng cách giảm thiểu thời gian chờ
đợi giữa các công đoạn, cũng như thời gian chuẩn bị cho quy trình và thời gian chuyển đổi mẫu mã
hay quy cách sản phẩm;
3. Mức tồn kho - Giảm thiểu mức hàng tồn kho ở tất cả công đoạn sản xuất, nhất là sản phẩm dở
dang giữa các công đoạn. Mức tồn kho thấp hơn đồng nghĩa với yêu cầu vốn lưu động ít hơn;
4. Năng suất lao động - Cải thiện năng suất lao động, bằng cách vừa giảm thời gian nhàn rỗi của
công nhân, đồng thời phải đảm bảo công nhân đạt năng suất cao nhất trong thời gian làm việc
(không thực hiện những công việc hay thao tác không cần thiết);
5. Tận dụng thiết bị và mặt bằng - Sử dụng thiết bị và mặt bằng sản xuất hiệu quả hơn bằng cách
loại bỏ các trường hợp ùn tắc và gia tăng tối đa hiệu suất sản xuất trên các thiết bị hiện có, đồng
thời giảm thiểu thời gian dừng máy;
6. Tính linh động – Có khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau một cách linh động hơn với
chi phí và thời gian chuyển đổi thấp nhất.
7. Sản lượng – Nếu có thể giảm chu kỳ sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm thiểu ùn tắc và thời
gian dừng máy, công ty có thể gia tăng sản lượng một cách đáng kể từ cơ sở vật chất hiện có.
Hầu hết các lợi ích trên đều dẫn đến việc giảm giá thành sản xuất – ví dụ như, việc sử dụng thiết bị và
mặt bằng hiệu quả hơn dẫn đến chi phí khấu hao trên đơn vị sản phẩm sẽ thấp hơn, sử dụng lao động
hiệu quả hơn sẽ dẫn đến chi phí nhân công cho mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn và mức phế phẩm thấp
hơn sẽ làm giảm giá vốn hàng bán.
Trong một bài điều tra của tạp chí Industry Week, các công ty Mỹ đang triển khai lean manufacturing
cho biết trung bình có thể giảm 7% giá vốn hàng bán nhờ áp dụng Lean2. Chúng tui tin rằng mức tiết
kiệm chi phí còn có thể cao hơn cho các công ty Việt Nam vì mức độ lãng phí ở đây thường cao hơn các
nhà sản xuất ở Mỹ.
Một cách hiểu khác về Lean Manufacturing đó là việc nhắm đến mục tiêu: với cùng một mức sản lượng
đầu ra nhưng có lượng đầu vào thấp hơn – ít thời gian hơn, ít mặt bằng hơn, ít nhân công hơn, ít máy
móc hơn, ít vật liệu hơn và ít chi phí hơn.
Khi công ty Lantech, một công ty sản xuất thiết bị của Mỹ hoàn tất việc triển khai Lean năm 1995, công
ty cho biết đã đạt được các cải tiến sau so với hệ thống sản xuất theo lô sản phẩm trong năm 19913:
• Mặt bằng sản xuất trên mỗi máy giảm 45%;
• Phế phẩm giảm 90%
• Chu kỳ sản xuất giảm từ 16 tuần xuống còn 5 ngày 14 giờ; và
• Thời gian giao hàng giảm từ 4-20 tuần xuống còn 1-4 tuần.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngocnam1506
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009911 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement