Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuong_gio007
#651130 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. Khái quát chung về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 3

1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 3
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 3
1.1.2. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phân tích hoạt động tài chính DN. 5
1.1.2.1. Khái niệm. 5
1.1.2.2. Mục đích, ý nghĩa. 5
1.2. Nội dung hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 7
1.2.1. Những việc tiến hành trước khi phân tích. 7
1.2.1.1. Tài liệu phục vụ cho phân tích tài chính. 7
1.2.1.2. Các bước tiến hành phân tích tài chính DN. 10
1.2.1.3. Phương pháp phân tích. 11
1.2.1.4. Yêu cầu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 13
1.2.2. Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. 17
1.2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 17
1.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 24
1.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính. 26
1.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 28
1.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 33
Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị sông đà. 37

2.1. Vài nét về công ty cổ phần đô thị sông đà. 37
2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 43
2.2.1. Bộ máy kế toán và quản trị tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 43
2.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ. 43

2.2.1.2. Nguồn tài liệu phục vụ cho phân tích. 45
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 49
2.2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính công ty cổ phần đô thị Sông Đà. .51
2.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 56
2.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính 57
2.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 58
2.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 59
2.3. Đánh giá kết quả công tác phân tích tài chính DN. 60
2.3.1. Một số hạn chế trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 60
2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế trong công tác phân tích tài chính DN. .62
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64

3.1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiêp. 67
3.2.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp. 67
3.2.2. Nhân sự cho hoạt động phân tích. 68
3.2.3. Nội dung phân tích tài chính DN. 70
3.2.4. Lập báo cáo cho kết quả phân tích. 73
3.2.5. Tạo lập mối quan hệ tương hỗ giữa kế toán quản trị và phân tích tài chính DN. 73
3.2.6. Kết hợp sức mạnh của kiểm toán, kế toán và phân tích tài chính DN. 75
3.3. Kiến nghị hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 76
3.3.1. Kiến nghị đối với DN. 76
3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước. 78
LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính.
Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công Ty cổ phần đô thị Sông Đà, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau:
“Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần đô thị Sông Đà”
Nội dung chuyên đề bao gồm 3 chương:
Chương I: Khái quát chung về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương II. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị sông đà.
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà.
`1.1.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phân tích hoạt động tài chính DN.
1.1.1.1. Khái niệm.
Phân tích hoạt động tài chính DN là quá trình thu thập sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của 1 DN, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của DN đồng thời cũng đưa ra những đánh giá về tiềm năng , hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai.
1.1.1.2. Mục đích, ý nghĩa.
Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế đang phát triển rất nhanh chóng và năng động nhất trong nền kinh tế không ai khác chính các doanh nghiệp,vì thế có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của DN như chủ DN, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, bảo hiểm,… kể cả các cơ quan nhà nước, cơ quan thuế và những người lao động. Mỗi đối tượng quan tâm dưới những góc độ khác nhau chẳng hạn như đối với chủ DN thì mục đích tối ưu của họ la tối đa hóa lợi nhuận, tìm kiếm khách hàng, nhà tài trợ,… Đối với các ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng thì mối quan tâm chủ yếu của họ lại là khả năng trả nợ, thanh toán các khoản vay của DN trong điều kiện hiện tại và tương lai. Đối với các nhà đầu tư vào DN thì mối quan tâm của họ là các yếu tố rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi và khả năng thanh toán vốn,… Nhưng nhìn chung họ đều quan tâm đến khả năng tạo ra dòng tiền mặt, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của DN.
Việc phân tích tài chính DN có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của một DN do đó việc phân tích hoạt động tài chính DN không nằm ngoài các mục tiêu như:
- Cung cấp đầy đủ các thông tin hữu ích, xác thực cho các nhà đầu tư, các tín chủ và những người sử dụng thông tin khác nhau để giúp họ có các quyết định đúng đắn khi ra các quyết định trong việc đầu tư, cho vay, sản xuất,….
- Phân tích hoạt động tài chính DN phải cung cấp đầy đủ thông tin cho việc đánh giá khả năng và tính chắc chắn của các dòng tiền mặt vào, ra và hiệu quả trong việc sử dụng vốn kinh doanh, tình hình và khả năng thanh toán của DN.
- Việc phân tích phải cung cấp thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khảo nợ, kết quả của quá trình, sự kiện và các tình huống làm biến đổi nguồn vốn và các khoản nợ của DN.
Các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính là những báo cáo phản ánh một cách tổng hợp và toàn diện về tình hình tài sản của DN nguồn vốn, dòng tiền vào ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, chi phí,… của DN trong từng thời kỳ song những thông tin đó chỉ là những thông tin riêng biệt và chưa thể hiện được nhiều ý nghĩa cũng như các yêu cầu, nội dung mà những người sử dụng thông tin quan tâm do đó họ thường dùng các công cụ kỹ thuật cơ bản cũng như phức tạp để phân tích tình hình tài chính của DN nhằm thuyết minh các mối quan hệ chủ yếu trong báo cáo tài chính cũng như nghiên cứu tình hình tài chính hiện tại của DN và từ đó đưa ra những quyết định tài chính trong tương lai để thực hiện các mục đích của họ.
1.2. Nội dung hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By boaichiban
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019003 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement