Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tiburon
#645478 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu . 1
Phần 1. Những vấn đề chung về tình hình kinh doanh bảo hiểm của
công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex .3
1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung về công ty Cổ phần
bảo hiểm Petrolimex
1.1. Đặc điểm, tình hình chung . 4
1.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành . 4
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của công ty 6
1.1.3. Cán bô, nhân viên, đại lý của công ty . 9
1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty . 9
1.2. Những thuận lợi và khó khăn . .9
1.2.1. Những thuận lợi cơ bản .9
1.2.2. Khó khăn . .10
2. Tình hình kinh doanh bảo hiểm của công ty
cổ phần bảo hiểm Petrolimex .11
2.1. Hoạt động Maketing và hệ thống sản phẩm . .11
2.2. Kênh phân phối sản phẩm . .13
2.3. Thực trạng khai thác, đề phòng hạn chế tổn thất
và giám định bồi thường 14
2.3.1. Thực trạng khai thác . .14
2.3.2. Đề phòng và hạn chế tổn thất .15
2.3.3. Công tác bồi thường .16
2.4. Kết quả kinh doanh bảo hiểm .19
3. Nhận xét và khuyến nghị .21
3.1. Nhận xét .21
3.1.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân .21
3.1.2. Những mặt chưa đạt được và nguyên nhân .22
3.2. Khuyến nghị . .23
3.2.1. Đối với nhà nước .23
3.2.2. Đối với công ty Pjico 24
Phần 2. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp .25
Chương 1. Lý luận chung về bảo hiểm con người phi nhân thọ .26
1.1. Khái quát chung về bảo hiểm con người phi nhân thọ .26
1.1.1. Khái niệm và vai trò của bảo hiểm con người phi nhân thọ 26
1.1.2. Đặc điểm của bảo hiểm con người phi nhân thọ 27
1.1.3. Các loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ 30
1.2. Nội dung một số nghiệp vụ bảo hiểm con người cơ bản .30
1.2.1. Bảo hiểm tai nạn 24/24 30
1.2.2. Bảo hiểm tai nạn hành khách 32
1.2.3. Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật 35
1.2.4. Bảo hiểm học sinh 36
1.2.5. Một số nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ khác 37
1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai nghiệp vụ
bảo hiểm con người phi nhân thọ.37
1.3.1. Yếu tố chủ quan 37
1.3.2. Yếu tố khách quan 39
Chương 2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người
ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex .41
2.1. Thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Việt Nam .41
2.1.1. Tình hình chung 41
2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của thị trường bảo hiểm con người phi nhân thọ .42
2.2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ
ở công ty bảo hiểm Petrolimex 45
2.2.1. Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex .45
2.2.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất .52
2.2.3. Công tác giám định, bồi thường 55
2.2.3.1. Công tác giám định 55
2.2.3.2. Công tác bồi thường bảo hiểm con người phi nhân thọ .57
2.3. Kết quả triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại
công ty bảo hiểm Petrolimex 60
2.4. Đánh giá chung .63
2.4.1. Mặt đặt được và nguyên nhân 63
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 66
Chương 3. Giải pháp và khuyến nghị nhằm triển khai tốt hơn nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex 72
3.1. Một số giải pháp .72
3.1.1. Giải pháp cho công tác khai thác .72
3.1.2. Giải pháp trong công tác đề phòng và hạn chế tổn thất .75
3.1.3. Giải pháp cho công tác giám định, bồi thường .78
3.2. Một số khuyến nghị .82
3.2.1. Một số khuyến nghị đối với Bộ Tài Chính
và các cơ quan chức năng liên quan 82
3.2.1. Đối với Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam .86
Kết luận .87
Danh mục tài liệu tham khảo .90
Phụ lục1. Danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được cấp
giấy phép kinh doanh trên thị trường Việt Nam .91
Phụ lục 2. Diễn giải quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm
con người phi nhân thọ của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 92
Phụ lục 3. Diễn giải quy trình giám định bảo hiểm con người tại công ty
Cổ phần bảo hiểm Petrolimex .95
Phụ lục 4. Diễn giải quy trình bồi thường bảo hiểm con người tại công ty
cổ phần bảo hiểm petrolimex .96
1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung về công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex
1.1. Đặc điểm, tình hình chung
1.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex có tên viết tắt là công ty bảo hiểm Pjico, là doanh nghiệp Cổ phần được thành lập theo giấy phép số 1873/ GB-UB ngày 08 tháng 6 năm 1995 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp với thời gian hoạt động là 25 năm. Ban đầu vốn điều lệ của công ty là 55 tỷ Việt Nam đồng. Công ty được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 06/TC/GNC ngày 27 tháng 5 năm 1995 của Bộ tài chính. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2004, công ty nhận giấy phép điều chỉnh số 06/GPDDC12/KDBH của Bộ Tài Chính cho phép công ty bổ sung vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 4 năm 2007 công ty lại được nhận giấy phép điều chỉnh số 06/GPDDC19/KDBH của Bộ Tài Chính cho phép công ty bổ sung vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex được thành lập và hoạt động theo luật kinh doanh bảo hiểm và Điều lệ hoạt động đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua. Doanh nghiệp được sở Kế Hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/06/1995 và đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 số 060256 ngày 21/12/2006.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính của Pjico gồm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.
Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex là công ty Cổ phần bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam do 07 cổ đông sáng lập nên đó đều là những tổ chức kinh tế lớn của nhà nước có tiềm năng, uy tín ở cả trong và ngoài nước như: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng công ty thép Việt Nam, công ty tái bảo hiểm quốc gia…
Danh sách các cổ đông sáng lập của công ty bảo hiểm Pjico theo bảng sau.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1011709 Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement