Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Joed
#639433 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 2
1.1. Cây Gấc và dầu Gấc. 2
1.1.1. Cây Gấc. 2
1.1.2. Dầu Gấc . 3
1.2. Tổng quan vềaxít béo không no. 5
1.2.1. Axít linoleic . 5
1.2.2. Axít oleic .7
1.3. Các phương pháp phân tích axít béo. 8
1.3.1. Các phương pháp chung . 8
1.3.2. Các phương pháp sắc ký . 12
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 24
2.1. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụnghiên cứu. 24
2.1.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu. 24
2.1.2. Nhiệm vụnghiên cứu . 25
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 26
2.2.1. Phương pháp sắc ký khí . 26
2.2.2. Định lượng các axit béo bằng GC – FID . 32
2.2.3. Phương pháp xửlý và đánh giá kết quả. 33
2.3. Hóa chất và dụng cụ. 34
2.3.1. Hóa chất . 34
2.3.2. Dụng cụ. 35
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 36
3.1. Khảo sát các điều kiện sắc ký tối ưu đối với việc phân tích các axít béo. 36
3.1.1. Lựa chọn cột tách . 36
3.1.2. Khảo sát chương trình nhiệt độcột tách . 36
3.1.3. Khảo sát tốc độkhí mang . 39
3.1.4. Khảo sát thểtích bơm mẫu . 41
3.1.5. Tổng kết điều kiện chạy sắc ký . 43
3.2. Tối ưu hóa quá trình metyl este hóa. 43
3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của thểtích NaOH/MeOH 0,5M . 43
3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thểtích BF3/MeOH 20% . 46
3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng thời gian este hóa . 48
3.2.4. Qui trình chuẩn bịmẫu chuẩn hỗn hợp . 51
3.3. Xây dựng phương pháp định lượng hỗn hợp hai axít béo. 51
3.3.1. Khảo sát giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng . 51
3.3.2. Khảo sát khoảng tuyến tính . 53
3.3.3. Khảo sát độlặp lại của phép đo . 56
3.4. Ứng dụng qui trình phân tích các mẫu dầu Gấc. 57
3.4.1. Xửlý sơbộmẫu phân tích . 57
3.4.2. Phân tích mẫu thật . 58
KẾT LUẬN. 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67
Từ xa xưa, ông cha ta đã biết sử dụng các cây cỏ trong thiên nhiên để
làm thuốc cũng như các chế phẩm sinh học nhằm tăng cường và bảo vệ sức
khỏe của mình. Nước Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa, thuận
tiện cho nhiều loại thảo dược phát triển, trong đó có cây Gấc. Các bộ phận
của Gấc có nhiều công năng khác nhau, trong đó dầu Gấc đã được chiết xuất
để dùng như một loại thực phẩm chức năng nhằm tăng cường sức đề kháng,
chống lão hóa tế bào, cung cấp vitamin, … cho cơ thể.
Dầu Gấc có chứa nhiều nhiều chất bổ dưỡng, trong đó có các axít béo
no và không no mà vai trò của các axít béo không no là quan trọng hơn cả.
Hiện nay đã có nhiều phương pháp phân tích các axít béo không no với nhiều
kĩ thuật khác nhau, tuy nhiên khi áp dụng trong dầu Gấc thì có rất ít công
trình công bố một cách tỉ mỉ và chi tiết.
Để đóng góp thêm phương pháp phân tích cho đối tượng này, chúng tôi
tiến hành nghiên cứu các điều kiện tách cũng như xác định đồng thời hai axít
béo không no có hàm lượng cao trong dầu Gấc là axít oleic và axít linoleic
bằng phương pháp sắc ký khí (GC) sử dụng detector FID. KẾT LUẬN
Kết quả đề tài “Xác Định Một Số Axít Béo Trong Dầu Gấc Bằng Kỹ
Thuật Sắc Ký Khí” cho những kết luận sau:
1. Chọn được điều kiện phù hợp để tách và xác định đồng thời hai axít
béo không no có hàm lượng cao trong dầu Gấc là axít oleic và axít linoleic
bằng máy sắc ký khí với detector FID.
Cột tách HP-5 (Polimetylsiloxan có 5%
phenyl)
30m x 0,25 mm x 0,25 µm.
Khí mang Khí N2
Tốc độ khí mang 0,8 ml/phút
Chương trình nhiệt độ 1500C giữ 1 phút, tăng 100C/phút đến
2000C, giữ 1 phút, tăng 20C/phút đến
2500C, giữ 1 phút, tăng 100C/phút đến
2700C, giữ 10 phút.
Nhiệt độ buồng tiêm mẫu 2500C
Nhiệt độ FID 2800C
Thể tích bơm mẫu 1µl
Kiểu bơm Bơm chia dòng với tỉ lệ 10:1
2. Tối ưu hóa quá trình metyl este hóa các axít béo và đưa ra qui trình
chuẩn bị mẫu chuẩn như sau:
Cân chính xác lần lượt 100 mg chuẩn axít oleic và 150 mg chuẩn axít
linoleic cho vào bình định mức 10 ml. Định mức bằng dung môi n-hexan.
Lấy 0,1 ml dung dịch này cho vào ống nghiệm 20 ml có nút xoáy.
Thêm vào ống nghiệm 2,0 ml dung dịch NaOH 0,5M pha trong metanol, đậy
kín nắp, lắc ống nghiệm trong thời gian 15 phút. Cho tiếp 2,0 ml BF
3
20%
trong metanol, sục khí N
2
, đun cách thủy 80
0
C trong 30 phút.
Mẫu sau đó được chiết bằng 4 ml dung dịch n-hexan (chiết 2 lần). Dịch
chiết n-hexan được định mức đến 10 ml.
Ta được các dung dịch chuẩn axít oleic và linoleic đã metyl este hóa có
nồng độ tương ứng là 0,1 mg/ml và 0,15 mg/ml.
3. Xác định được LOD, LOQ và khoảng tuyến tính cho hai axít oleic và
linoleic như sau:
Tên axit Axit linoleic Axit oleic
LOD (µg/ml) 0,6 0,4
LOQ (µg/ml) 2,0 1,3
Phương trình hồi qui Y = (1906,67±8,96) X
- (1333,70±616,90)
Y = (1866,90±19,84)X
- (1458,9±910,30)
Hệ số
tương quan
0,99996 0,99977
Khoảng tuyến tính
(µg/ml)
1,8 – 150 1,2 – 100
4. Khảo sát và phân tích 4 mẫu thật, 3 mẫu VINAGA với thời gian xuất
xưởng khác nhau và 1 mẫu VINADICA. Kết quả khảo sát cho thấy hàm
lượng của 2 axít béo trên trong các hãng không khác nhau nhiều, và trong
cùng một hãng cũng ít thay đổi theo thời gian khi sản phẩm còn trong hạn sử
dụng. Điều này cho thấy các axít béo không no trong dầu Gấc có độ ổn định
cao và có thể lưu trữ được lâu. Qui trình chiết xuất dầu Gấc của các nhà sản
xuất ổn định.
Như vậy, từ các kết quả thu được, chúng tui thấy phương pháp GC
FID có độ nhạy cao, thích hợp cho việc phân tích đồng thời các axít béo
không no trong các mẫu dầu Gấc.
Chúng tui hi vọng những nghiên cứu trên góp phần vào việc ứng dụng
kĩ thuật GC-FID nói riêng hay kĩ thuật GC nói chung để xác định các axít béo
trong các mẫu dầu thực vật hay nhiên liệu sinh học khác.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anphu247
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement