Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By niemtinnoiay89
#621439 Download Tiểu luận Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy Thủy Điện miễn phí
Nội dung trong qui trình phối hợp vận hành NMTĐ có các phần chính sau:

Chương 1: Mục đích, phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ.

Chương 2: Quy định về quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.
+ Định nghĩa quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.
+ Quy định quyền điều khiển và quyền kiểm tra thiết bị.

Chương 3: Phân cấp điều độ HTĐ.
+ Phân cấp điều độ.
+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị liên quan đến vận hành NMTĐ Khe Diên.

Chương 4: Qui định về điều chỉnh tần số, điện áp trong HTĐ.
+ Quy định về điều khiển tần số.
+ Quy định về điều khiển điện áp.

Chương 5: Chế độ lập và thực hiện cách vận hành.
+ Đăng ký cách huy động.
+ Thông báo cách huy động.
+ Đăng ký sửa chữa.

Chương 6: Công tác chỉ huy điều độ.
+ Lệnh chỉ huy điều độ.
+ Quy định về chế độ giao nhận ca.
+ Quy định về chế độ báo cáo số liệu.

Chương 7: Xử lý sự cố.
+ Nguyên tắc chung.
+ Phối hợp xử lý sự cố giữa Điều độ điện lực, NMTĐ.

Chương 8: Tổ chức thông tin liên lạc vận hành.
Chương 9: Thông số kỹ thuật chính của NMTĐ Khe Diên.

Chương 1

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Điều 1: Qui trình này qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của các đơn vị: Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam, Nhà máy Thuỷ điện Khe Diên, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung trong công tác phối hợp, điều độ vận hành Nhà máy thuỷ điện Khe Diên để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và kinh tế.

Điều 2: Những người phải hiểu rõ và thực hiện qui trình này:
1. Kỹ sư điều hành hệ thống điện miền Trung.
2. Điều độ viên lưới điện phân phối Công ty Điện lực Quảng Nam.
3. Các kỹ sư, chuyên viên, cán bộ kỹ thuật có liên quan của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam, Nhà máy Thuỷ điện Khe Diên.
4. Trưởng ca vận hành Nhà máy thuỷ điện Khe Diên.
5. Các nhân viên vận hành có liên quan của NMTĐ Khe Diên.

Điều 3: Qui trình này sẽ được cập nhật, bổ sung, sửa đổi khi có sự thay đổi các qui trình quy phạm của ngành, của Nhà nước, có sự thay đổi thiết bị làm cho các qui định trong qui trình này không còn phù hợp, hay có những đề nghị về thay đổi của các bên liên quan.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By raikyu25
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973564 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement