Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Culhwch
#994892 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút (đầu tư trực tiếp nước ngoài) FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO. Phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức đối với việc thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam, trên cơ sở đó đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân các tồn tại. Đề xuất một sô giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam
Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT FDI
CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM ..................................................................... 6
1.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC CỦA FDI............................................... 6
1.1.1. Khái niệm............................................................................................. 6
1.1.2. Các hình thức của FDI.......................................................................... 8
1.1.3. Tác động của FDI tới nước nhận đầu tư................................................ 9
1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HÚT FDI CỦA NHẬT BẢN VÀO
VIỆT NAM ..........................................................................................................12
1.2.1. Đặc điểm FDI của Nhật Bản................................................................12
1.2.2. Các nhu cầu cho phát triển kinh tế Việt Nam.......................................15
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN FDI CỦA NHẬT BẢN VÀO
VIỆT NAM ..........................................................................................................18
1.3.1. Quan hệ chính trị - kinh tế Việt Nam - Nhật Bản .................................18
1.3.2. Các nhân tố từ phía Nhật Bản ..............................................................21
1.3.3. Các nhân tố từ phía Việt Nam..............................................................22
1.4. KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC TRONG VIỆC THU HÚT FDI CỦA
NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM .......................................................24
1.4.1. Tình hình thu hút FDI của Nhật Bản vào Trung Quốc
trong thời gian qua ........................................................................................24
1.4.2. Một số biện pháp, chính sách mà Trung Quốc áp dụng để thu hút FDI
của Nhật Bản.................................................................................................26
1.4.3. Bài học rút ra cho Việt Nam ................................................................28
Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI CỦA NHẬT BẢN TẠI
VIỆT NAM ..........................................................................................................30
2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH FDI VÀO VIỆT NAM..........................................30
2.1.1. Về vốn đăng ký và vốn thực hiện.........................................................30
2.1.2. Về ngành, lĩnh vực đầu tư....................................................................32
2.1.3. Về hình thức đầu tư .............................................................................34
2.1.4. Về địa bàn đầu tư ................................................................................35
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT
NAM THỜI GIAN QUA........................................................................................36
2.2.1. Vai trò của FDI Nhật Bản đối với Việt Nam........................................36
2.2.2. Các biện pháp, chính sách mà Việt Nam đã áp dụng để thu hút FDI của
Nhật Bản.......................................................................................................38
2.2.3. Vị trí của FDI Nhật Bản trong tổng FDI vào Việt Nam........................48
2.2.4. Về vốn đăng ký và vốn thực hiện.........................................................50
2.2.5. Về ngành, lĩnh vực đầu tư....................................................................52
2.2.6. Về hình thức đầu tư .............................................................................54
2.2.7. Về địa bàn đầu tư ................................................................................55
2.2.8. Giới thiệu trường hợp điển hình: Đầu tư của một số TNCs của Nhật
Bản vào Việt Nam (Honda, Sojitz) ................................................................57
2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI CỦA
NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM ..............................................................................63
2.3.1. Những thành công ...............................................................................63
2.3.2. Những hạn chế ....................................................................................70
2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế..............................................................79
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI CỦA
NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP WTO ..............82
3.1. TRIỂN VỌNG FDI CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG
THỜI GIAN TỚI....................................................................................................82
3.1.1. Bối cảnh kinh tế quốc tế và Nhật Bản..................................................83
3.1.2. Bối cảnh trong nước ............................................................................87
3.1.3. Cơ hội và thách thức đối với thu hút FDI của Nhật Bản
trong thời gian tới..........................................................................................92
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI CỦA NHẬT
BẢN VÀO VIỆT NAM..........................................................................................96
3.2.1. Nhóm giải pháp về luật pháp chính sách..............................................97
3.2.2. Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng.........................................................99
3.2.3. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực ...................................................101
3.2.4. Nhóm giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.......................102
3.4.5. Nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư ....................................................105
3.4.6. Nhóm các giải pháp đối mặt với ảnh hưởng của
khủng hoảng toàn cầu..................................................................................107
KẾT LUẬN ........................................................................................................111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................113
PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, kinh tế Việt Nam đã và đang có những
bước chuyển biến tích cực, từng bước tham hội nhập và toàn diện vào nền kinh tế
thế giới, đặc biệt sau sự kiện gia nhập WTO. Hiện tại, Việt Nam đã và đang có mối
quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới;
trong số các đối tác này, Nhật Bản nổi lên là một quốc gia có vị trí quan trọng trong
chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.
Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản đã và đang
được tăng cường, điều này được hiện thực hóa và tạo tiền đề bởi một số sự kiện chủ
yếu sau đây:
- Hiệp định ưu đãi và bảo hộ đầu tư Việt-Nhật
- Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, đây là hiệp định tự do hóa
thương mại song phương đầu tiên của Việt Nam và là hiệp định đối tác
kinh tế thứ mười của Nhật Bản
- Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản lần 4 được ký kết; đã và đang tiếp
tục được thực hiện.
Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế, không
một quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, từ những cường quốc kinh tế lớn phát triển nhất như
Mỹ, Nhật Bản, EU đến các nước kém phát triển hơn lại không cần nguồn vốn đầu
tư nước ngoài và coi đó là nguồn lực quan trọng, là chìa khóa cho phát triển đất
nước. Nhu cầu về vốn đầu tư của tất cả các quốc gia đều rất lớn, vượt xa khả năng
cung cấp của thế giới là nguyên nhân dẫn đến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các
quốc gia trong việc tìm kiếm vốn. Do đó, thu hút FDI đã trở thành một tất yếu mang
tính quy luật chung đối với tất cả các nước.
Xét riêng về khía cạnh quan hệ đầu tư, từ khi Việt Nam mở của nền kinh tế,
Nhật Bản là một trong các quốc gia đầu tiên đầu tư vào Việt Nam và FDI của Nhật
Bản luôn được đánh giá cao về chất lượng và tính ổn định.
Nguồn vốn FDI từ Nhật Bản tuy ở một thứ hạng cao trong danh sách các
nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhu
cầu và kỳ vọng của các bên. Kể từ khi tham gia đầu tư vào Việt Nam cho tới cả sau
giai đoạn Việt nam gia nhập WTO, Nhật Bản chưa bao giờ là quốc gia đứng đầu
trong danh sách các đối tác đầu tư FDI vào Việt Nam
Chính vì vậy, tăng cường thu hút FDI từ Nhật Bản luôn là một trong những
nội dung được chú trọng hàng đầu trong hoạt động FDI của Việt Nam và vấn đề đặt
ra là phải có những nghiên cứu sâu, chiến lược cùng biện pháp khắc phục các
nhược điểm, đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích cùng các giải pháp có tính thực
tiễn cao nhằm tăng cường thu hút vốn nguồn vốn này.
Với những lý do nêu trên, tác giả đã chọn đề tài: “FDI của Nhật Bản vào Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập WTO” là đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Qua quá trình tìm hiểu các nghiên cứu của các tác giả về lĩnh vực FDI từ Nhật
Bản vào Việt Nam, tui thấy có một một số bài viết đáng chú ý sau:
- TS. Vũ Văn Hà, Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản (2003): Đặc điểm chủ yếu
của FDI Nhật Bản vào Việt Nam trong những năm gần đây. Trong bài viết này, tác
giả đã tập trung phân tích các xu hướng và đặc điểm của dòng vốn FDI Nhật Bản
vào Việt Nam trong những của 2000. Bài viết cũng chỉ ra những khó khăn, thách
thức của việc thu hút FDI từ Nhật Bản, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng
cường thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn FDI này. Tuy nhiên, các xu hướng và
giải pháp bài viết đưa ra không còn nhiều yếu tố thời sự vì thời điểm thực hiện
nghiên cứu đã lâu, bối cảnh trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhnhan94
#1004249
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Culhwch đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2012
Chủ đề:Đầu tư
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Nhật bản
Việt Nam
Miêu tả:115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút (đầu tư trực tiếp nước ngoài) FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO. Phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức đối với việc thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam, trên cơ sở đó đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân các tồn tại. Đề xuất một sô giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam

Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004256 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement