Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhok_sieu_quay153
#928878

Download miễn phí Luận văn Thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thương mại và dịch vụ Tổng hợp Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần thứ nhất: Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm 3

I.Các quan điểm cơ bản về thị trường 3

1. Khái niệm thị trường 3

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 3

II. Các quan điểm cơ bản về tiêu thụ 5

1. Khái niệm về tiêu thụ 5

2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 5

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm 6

4. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ 7

III. Mối quan hệ giữa thị trường và tiêu thụ 13

IV. Những phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp 14

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 14

2. Chính sách giá bán 14

3. Tổ chức kênh tiêu thụ 15

4. Công tác bảo hành 15

5. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm 16

6. Kích thích vật chất tổ chức khuyễn mại 16

Phần thứ hai Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp hà nội (servico ha noi) trong những năm qua 17

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh của Công ty SERVICO HANOI trong những năm vừa qua 17

1. Khái quát chung về Công ty 17

2. Chức năng và nhiệm vụ 18

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 18

3.1 Sơ đồ tổ chức 19

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 19

3.3 Cơ cấu nhân sự của Công ty 20

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội 20

1. Các đơn vị kinh doanh của Công ty 20

2. Môi trường kinh doanh của Công ty SERVICO HANOI 21

3. Kênh phân phối 22

4. Chính sách quảng cáo, khuyến mại 22

5. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới 23

6. Phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ hàng hoá của SERVICO HANOI 23

III.Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của SERVICO HANOI 26

1. Đánh giá tổng quát về hiệu quả kinh doanh qua chỉ tiêu tổng hợp 26

1.1. Chỉ tiêu thứ nhất 26

1.2.Chỉ tiêu thứ hai 27

2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty qua chỉ tiêu lợi nhuận 28

3. Những đánh giá tổng quát 28

3.1. Vấn đề thị trường 29

3.2. Vấn đề nguồn hàng và khách hàng 29

3.3. Khả năng đối phó với các đối thủ cạnh tranh 30

3.4. Vấn đề vốn 30

phần thứ ba: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội. 32

I- Những tồng tại và phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty Servico Hà Nội. 32

1. Những tồn tại và bất lợi của Công ty. 32

1.1 Về công tác điều tra nghiên cứu thị trường: 32

1.2 Về cách kinh doanh. 32

1.3 Về chính sách đối với nhà cung cấp, đối với khách hàng: 32

1.4 Về tình hình nhân sự. 33

1.5 Yếu tố vốn và chi phí: 33

2. Phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty trong tương lai: 34

II- Một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Servico Hà nội. 34

1. Đổi mới cách kinh doanh theo yêu cầu của thị trường. 35

1.1 Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường. 35

1.2 Các giải pháp đối với nhóm mặt hàng. 36

1.3 Chính sách thu hút khách hàng. 36

1.4 Chính sách đối với nhà cung cấp: 37

2. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí: 38

3. Nâng cao trình độ sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 39

3.1 Yếu tố về vốn. 39

3.2 Huấn luyện và phát triển nhân sự 39

4. Nghiên cứu các chính sách Quản lý kinh tế của Nhà nước. 40

Mục lục 41

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ho doanh nghiệp, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, đảm bảo giành thắng lợi trong cạnh tranh và thu hút thêm ngày càng nhiều khách hàng, góp phần phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.
2. Chính sách giá bán
Chính sách giá có tác động to lớn và là nhân tố ảnh hưởng quan trọng, kích thích lượng cầu từng loại hàng hóa phát triển.
Chính sách giá đúng đắn còn ảnh hưởng trực tiếp đến vòng đời và các giai đoạn khác nhau của vòng đời từng loại sản phẩm, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
Chính sách giá còn được sử dụng như một thứ vũ khí sắc bén giúp doanh nghiệp chiến thắng trong cạnh tranh, giữ vững được thị trường, đặc biệt là trong những vùng thị trường có khả năng thanh toán thấp.
3. Tổ chức kênh tiêu thụ
Từ sản xuất đến tiêu dùng, hàng hóa có thể được mua bán qua các kênh phân phối khác nhau, tùy thuộc vào những yếu tố như đặc điểm, tính chất và các điều kiện vận chuyển, bảo quản, sử dụng...
Kênh tiêu thụ là sự kết hợp hữu cơ giữa người sản xuất với những người trung gian để tổ chức vận động hàng hóa hợp lý nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu các khách hàng cuối cùng.
Việc tổ chức được các kênh tiêu thụ hợp lý là một trong những nội dung quan trọng của công tác bán hàng, giúp doanh nghiệp nâng cao khối lượng tiêu thụ sản phẩm. Do đó, khi doanh nghiệp tổ chức kênh tiêu thụ và lựa chọn nó, doanh nghiệp cần căn cứ vào:
Tính chất vật lý của hàng hóa và vị trí của hàng hóa trong nền kinh tế.
Chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất và người trung gian (đặc biệt là mục tiêu lợi nhuận và thế lực).
Phạm vi hoạt động của các nhà kinh doanh.
Về quan hệ giữa các nhà kinh doanh với nhau.
Dựa vào những căn cứ trên, doanh nghiệp có thể xây dựng và xác định xem mình nên chọn kênh phân phối nào: kênh trực tiếp hay kênh gián tiếp? Kênh ngắn hay dài? Để từ đó giúp cho quá trình vận động của hàng hóa nhanh, tiết kiệm chi phí và thu được lợi nhuận tối đa.
4. Công tác bảo hành
Trong những năm gần đây, hoạt động bảo hành mang tính chất phổ biến và là hoạt động bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
Điều đó không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm của mình mà còn góp phần tạo nên một tâm lý tin cậy và yên tâm cho khách hàng khi mua sản phẩm của doanh nghiệp.
Tùy theo đặc điểm về giá trị và thời gian sử dụng cũng như khả năng của doanh nghiệp mà có những quy định khác nhau về thời gian bảo hành từng loại sản phẩm. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh đến tính thiết thực và hiệu quả của hoạt động bảo hành, tránh tình trạng hình thức và gây khó khăn cho khách hàng.
5. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm
Trong quá trình sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, việc quảng cáo bán hàng có ý nghĩa to lớn. Quảng cáo là một trong những vũ khí lợi hại nhất để thu hút khách hàng. ở một số nước kinh tế thị trường phát triển, quảng cáo đã trở thành một ngành công nghiệp lớn và số vốn đầu tư cho quảng cáo bán hàng đã chiếm một tỷ trọng cao trong tổng số vốn sản xuất kinh doanh.
Quảng cáo sự trình bày để giới thiệu về hàng hóa cho mọi người biết nhằm tranh thủ được nhiều khách hàng.
Nhờ quảng cáo, nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, doanh nghiệp bán được nhanh và nhiều hàng hơn.
6. Kích thích vật chất tổ chức khuyến mại
Trong nền kinh tế thị trường, để sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra được tiêu thụ nhanh chóng, ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp cần sử dụng còn đòn bẩy kinh tế như kích thích vật chất. Vì lợi ích vật chất giữ vai trò chủ đạo, hạt nhân trong động lực thúc đẩy kinh doanh ngày càng có hiệu quả và là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến việc nâng cao kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, công tác tổ chức khuyến mại là một nghệ thuật của các nhà kinh doanh. Khuyến mại là một hình thức kích thích người mua, tạo cho họ cảm giác khi mua sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được thêm phần nào đó mà không phải trả tiền. Doanh nghiệp có thể khuyến mại theo nhiều cách khác nhau để nâng cao khối lượng tiêu thụ:
Bán có kèm tặng phẩm.
Bán chịu trả góp.
Bớt giá nếu mua nhiều.
Cho xem, cho chọn, cho thử sản phẩm, thậm chí trả lại.
Phần thứ hai
Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp hà nội
(servico ha noi) trong những năm qua
I. Đặc điểm tình hình kinh doanh của Công ty SERVICO HANOI trong những năm vừa qua
1. Khái quát chung về Công ty
- Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội (SERVICO HANOI) là một trong các thành viên của Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX HANOI ) trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội từ năm 1979.
- SERVICO HANOI có một mạng lưới cửa hàng bán buôn, bán lẻ và dịch vụ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành trong cả nước.
- SERVICO HANOI có một đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên điều hành có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư và dịch vụ.
- Mọi hoạt động của SERVICO HANOI được quản lý bằng hệ thống máy điện toán để kiểm soát tình hình tài chính và kinh doanh.
- Doanh số, lợi nhuận và quy mô hoạt động của SERVICO HANOI liên tục phát triển và giành được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước.
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Cùng với sự phát triển của ngoại thương Việt Nam cũng như các hoạt động kinh tế đối ngoại khác, các tổ chức ngoại giao và các tổ chức kinh tế khác nhau đặt quan hệ làm ăn, buôn bán với nước ta ngày càng tăng. Để thực hiện đường lối của Đảng là tăng nhanh xuất khẩu và phát triển kinh tế đất nước, ngày 23/3/1979, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 1197/QĐ-CQ-UB cho phép thành lập Cửa hàng Quốc tế Giảng Võ (gọi tắt là Giảng Võ Intershop) để bán hàng phục vụ khách quốc tế và khách trong nước.
Để tập trung cho sự chỉ đạo của cấp trên và mở rộng quy mô hoạt động
kinh doanh, ngày 18/12/1982, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4815/QĐ-UB-TC thành lập Công ty Dịch vụ Ngoại thương thay thế Cửa hàng Quốc tế Giảng Võ.
Từ năm 1992 đến nay, trước sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên thị trường, thêm vào đó là sự biến động của thị trường trong và ngoài nước, Công ty đã nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh và tổ chức thực hiện những hoạt động mới.
Theo cơ chế mới, nhiệm vụ mới, Công ty Dịch vụ Ngoại thương đã được đổi tên thành Công ty Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội, có tên đối ngoại là The Hanoi Trading and Service Corporation (SERVICO HANOI) thuộc Sở Thương mại Hà Nội theo quyết định số 3302/QĐUB ngày 19/12/1992 của UBND Thành phố Hà Nội.
2. Chức năng và nhiệm vụ
ã Kinh doanh xuất và nhập: Lương thực, thực phẩm, vải sợi may mặc, trang thiết bị máy móc, phương tiện đi lại, vật liệu xây dựng, điện máy điện tử, tạp phẩm, mỹ phẩm, rượu bia, đồ uống, thiết bị văn phòng, hoá chất, hàng tiêu dùng.
ã Kinh doanh khách sạn và nhà cho thuê, các dịch vụ du lịch, nhà hàng,...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement