Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khinhnguoi.info
#921597 Link tải miễn phí luận văn


MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TRONG XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP. 3
1.1. Sự cần thiết phải chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp. 3
1.2. Khái niệm phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp. 6
1.2.1. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp: 6
1.2.2. Chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp: 6
1.3. Mục tiêu của việc chấm điểm tín dụng: 7
1.4. Một số mô hình chấm điểm tín dụng: 8
1.4.1. Mô hình điểm số Z: 8
1.4.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: 11
1.4.3. Mô hình chất lượng dựa trên yếu tố 6C: 14
1.4.4. Mô hình chấm điểm tín dụng của công ty FICO: 17
1.5. Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng là doanh nghiệp: 18
1.5.1. Thu thập và phân tích các thông tin: 19
1.5.2. Xác định ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 28
1.5.3. Chấm điểm quy mô của doanh nghiệp: 29
1.5.4. Chấm điểm các chỉ số tài chính: 31
1.5.5. Chấm điểm các tiêu chí phi tài chính: 38
1.5.6. Tổng hợp điểm tín dụng: 42
1.6. Điều kiện áp dụng phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp: 42
1.6.1. Nội dung phương pháp chấm điểm tín dụng và xểp hạng doanh nghiệp: 42
1.6.2. Thông tin sử dụng để chấm điểm tín dụng 43
1.6.3. Cán bộ chấm điểm tín dụng 44
1.6.4. Công nghệ hiện đại: 44
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TRONG XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM. 45
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam( VP bank ). 45
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 45
2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 47
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam: 50
2.2.1. Tình hình huy động vốn 50
2.2.2. Tình hình cho vay 52
2.2.3. Các hoạt động dịch vụ khác: 53
2.2.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh: 56
2.2. Thực trạng xếp hạng doanh nghiệp tại VP bank Việt Nam: 60
2.2.1. Ứng dụng phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp: 60
2.2.2. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ( VP bank) 62
2.2.2.1. Chấm điểm rủi ro tín dụng 62
2.2.2.2. Đánh giá tài sản bảo đảm: 81
2.2.2.3. Đánh giá tín dụng kết hợp: 83
2.2.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá: 83
2.4. Đánh giá công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại VP bank Việt Nam: 84
2.4.1. Thành công 84
2.4.2. Hạn chế 85
2.4.3. Nguyên nhân 86
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TRONG XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM 88
3.1. Định hướng phát triển của VP bank Việt Nam 88
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam. 89
3.2.1. Giải pháp đối với Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam: 89
3.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 91
3.2.3. Kiến nghị đối với Bộ tài chính: 96
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay, Ngân hàng thương mại đã trở thành tổ chức tài chính quan trọng bậc nhất, không thể thiếu đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. Việt Nam- một quốc gia đang có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao hàng đầu thế giới, đặt ra yêu cầu cũng là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại, nhất là khi Việt nam đã gia nhập WTO, sự cạnh tranh sẽ ngày càng mãnh liệt. Các ngân hàng thương mại sẽ phải nỗ lực không ngừng để cải thiện về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại Việt Nam (và cả thế giới) dù phát triển đến đâu thì hoạt động kinh doanh cơ bản nhất là cung cấp tín dụng. Trong quá trình cung cấp tín dụng cho khách hàng, các ngân hàng luôn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và đều có chung một hệ quả: khách hàng không trả được nợ khi đến hạn. Ngân hàng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể đề phòng, hạn chế nó. Có rất nhiều biện pháp được sử dụng để hạn chế rủi ro tín dụng, trong đó có chấm điểm tín dụng để xếp hạng khách hàng. Việc ứng dụng phương pháp này nhằm mục đích hỗ trợ cho công tác ra quyết định và kiểm soát tín dụng đang là vấn đề đòi hỏi cấp thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay đối với Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Chính điều đó đã nói lên tính cấp thiết của đề tài: “Giải pháp hoàn thiện phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.”
Với đề tài này, em mong muốn tìm hiểu, phân tích kỹ hơn về phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp loại khách hàng trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn. Từ đó đánh giá những thành công và hạn chế của hoạt động này, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp kiến nghị nhắm hoàn thiện phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp. Đồng thời việc nghiên cứu giúp em có điều kiện tích luỹ thêm kiến thức, nhất là những kiến thức thực tiễn, cách trình bày vấn đề một cách khoa học theo sự nhận thức và hiểu biết của mình để rút kinh nghiệm cho quá trình học tập và nghiên cứu tiếp theo.
Đối tượng vay vốn của khách hàng rất phong phú và đa dạng, mang những đặc tính khác nhau. Vì vậy, ngân hàng phân chia khách hàng có đủ điều kiện chấm điểm tín dụng thành ba nhóm:
• Nhóm khách hàng doanh nghiệp.
• Nhóm khách hàng cá nhân( bao gồm cả hộ gia đình).
• Nhóm khách hàng là các tổ chức tín dụng.
Trong giới hạn của đề tài, ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận và phần Phụ lục, gồm ba chương lớn:
Chương 1: Phương pháp chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.
Em xin chân thành Thank sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo VP bank Chi nhánh Hà Nội, các anh chị tại Tổ tín dụng Phòng giao dịch VP bank Khâm Thiên và sự hướng dẫn tận tình chu đáo của cô giáo PGS-TS Nguyễn Thị Thu Thảo đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976547 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement