Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kimnguu58
#921499

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Tổng Công ty bảo hiểm PJICO, Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 3

I . Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển . 3

II. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển 6

III. Tác dụng của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 8

IV : Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển. 10

4.1. Rủi ro hàng hải và tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 10

Đối tượng bảo hiểm trong nghiệp vụ này là tất cả các loại hàng hóa XNK nói chung .Đối tượng này có thể gặp phải nhiều rủi ro gây tổn thất. 10

4.1.1. Rủi ro hàng hải. 10

4.1.2 Tổn thất 11

4.2. Trách nhiệm của các bên có liên quan trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển : 15

4.3 Điều kiện bảo hiểm 16

4.4 Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 20

4.5 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm. 22

4.5.1 Giá trị bảo hiểm 22

4.5.2 Số tiền bảo hiểm 24

4.5.3 Phí bảo hiểm. 24

4.6 Giám định và bồi thường tổn thất. 26

4.6.1 Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. 26

4.6.2, Khiếu nại bồi thường. 27

4.6.3, Giám định và bồi thường tổn thất 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở PJICO 32

I. Vài nét về Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO 32

II .Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO. 34

2.1.Hoạt động khai thác bảo hiểm : 34

2.2.Cấp đơn bảo hiểm . 37

III. Quy trình giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm PJICO. 43

3.1 Nhận yêu cầu giám định và sử lý thông tin. 44

3.2 Tiến hành giám định 45

3.3 Lập biên bản giám định. 47

3.4.Cung cấp biên bản giám định và thu phí giám định. 47

IV. Giải quyết khiếu nại đòi bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển của PJICO. 49

4.1Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại bồi thường. 49

4.2.Kiểm tra chứng từ. 49

4.3.Xác minh phí 50

4.4.Xem xét tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng hay không? 50

V. Kết quả đạt được trong kinh doanh bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO. 54

VI. Đánh giá những tồn tại và nguyên nhân . 58

6.1. Tổng quan thị trường bảo hiểm hàng hoá XNK ở Việt Nam. 58

6.2 . Một số thuận lợi và khó khăn của PJICO. 61

6.2.1 Thuận lợi. 61

6.2.2 Khó khăn. 63

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO 65

I/ Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 65

II/ các kiến nghị đối với công ty 66

1. Về công tác khách hàng 67

2.Về phí bảo hiểm 70

3. Về công tác đề phòng, hạn chế tổn thất 72

4.Nâng cao chất lượng công tác giám định-bồi thường: 74

5. Công tác bồi thường 75

6. Về công tác cán bộ 76

III. Một số kiến nghị nghiệp vụ. 77

KẾT LUẬN 79

Tài liệu tham khảo 80

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


t quá số tiền bảo hiểm.
Khi thanh toán bồi thường, người bảo hiểm có thể khấu trừ vào tiền bồi thường của người được bảo hiểm trong việc bán hàng hoá cứu được và đòi người thứ ba.
Trong trường hợp tàu bị mất tích, hàng hoá được coi là tổn thất toàn bộ ước tính hay hàng bị mất mà sau khi đã bồi thường, lại tìm thấy được hàng thì số hàng đó thuộc quyền sở hữu của người bảo hiểm.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN
BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở PJICO
I. Vài nét về Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex - người đề xướng và chủ trì dự án- cùng với 6 cổ đông sáng lập đã thành lập nên Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - gọi tắt là PJICO (Petrolimex joint-stock insurance company). Ngày 27/05/1995 Công ty đã được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bảo hiểm số 06-TC/GCN. Ngày 8/6/1995 Công ty được UBND TP. Hà Nội cấp giấy phép thành lập số 183/GP-UB và ngày 15/06/1995 Uỷ ban kế hoạch (nay là sở kế hoạch - đầu tư) TP. Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tên công ty: Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
Tên giao dịch quốc tế: Petrolimex joint – stock insurance company
Tên viết tắt: PJICO
Hình thức hoạt động: Công ty cổ phần.
Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng
Thời gian hoạt động: 25năm
Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Trụ sở chính của công ty 532 đường láng Hà Nội.
Có thể nói, PJICO là công ty cổ phần bảo hiểm được thành lập đầu tiên ở Việt Nam, là sự tập hợp sức mạnh kinh tế và uy tín của các tổng công ty lớn của Nhà nước cũng như 1251 cổ đông thể nhân.
Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý của PJICO
Đại hội cổ đông
P.BH hàng hóa
P. tái bảo hiểm
P.giám định bồi thường
P. BH xe cơ giới
P. BH con người
P.BH tài sản- kỹ thuật
P. BH hàng hải
P.công nghệ thông tin
Phó tổng giám đốc
Tổng giám đốc
Hội đồng quản trị
P.
tổ chức
P.
tổng hợp
P.QL & phát triển đại lí
P.
đào tạo
P.
TC-KT
P.
Đầu tư
P.
TT_ QLNV
Phó tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Các VP
đại diện
Các tổng đại lí & đại lí
Các chi nhánh
Theo cơ cấu này các phòng sẽ thực hiện chức năng chuyên môn của mình một cách hiệu quả nhất đồng thời hỗ trợ cho nhau để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phòng cũng đóng vai trò trực tiếp tham mưu cố vấn kinh doanh cho tổng giám đốc.
Ngay sau khi thành lập, PJICO đã nhanh chóng tiếp cận thị trường,đến nay công ty đã triển khai trên 70 sản phẩm bảo hiểm và hiện đang chiếm lĩnh thị trường trong nhiều lĩnh vực như: Giao thông vận tải, xây dựng và lắp đặt công trình, xăng dầu, hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người và bảo hiểm tàu thủy.Ngoài ra công ty còn hoạt động cả lĩnh vực nhận và nhượng tái bảo hiểm , hoạt động đầu tư tài chính…
II .Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO.
2.1.Hoạt động khai thác bảo hiểm :
Khai thác là một khâu rất quan trọng trong các doanh nghiệp, các công ty. Họ khai thác đầu vào như nguồn cung cấp nguyên vật liệu khai thác lợi thế thương mại cuối cùng là khâu khai thác và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khâu này rất quan trọng nó quyết định đến sự sống còn của công ty. Doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh dịch vụ tài chính không có hoạt động sản xuất cho nên họ chủ yếu tập trung vào khai thác thị trường. Nếu công ty khai thác tốt tức là bán được nhiều hợp đồng bảo hiểm mang lại doanh thu lớn sẽ là cơ sở để tăng lợi nhuận, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm. Chính vì tính chất quan trọng của khâu khai thác mà hầu hết các công ty bảo hiểm phải lập ra các chiến lược khai thác. Công việc khai thác càng trở lên khó khăn hơn trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, trước tình hình đó đòi hỏi các công ty phải tổ chức tốt khâu khai thác.
Công ty đã tổ chức hoạt động khai thác một cách có kế hoạch với chiến lược khai thác cụ thể và chặt chẽ, bên cạnh đó là việc xây dựng được quy trình khai thác hoàn chỉnh.
Sơ đồ 2 : Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển của PJICO:
Tiếp thị, nhận yêu cầu
bảo hiểm
Phân tích, điều tra
và đánh giá rủi ro
Chuẩn bị đơn/hợp đồng/GCNBH
Ký duyệt đơn/hợp đồng/GCNBH
Đóng dấu, chuyển đơn/hợp đồng/GCNBH lưu nghiệp vụ
Quản lý đơn/hợp đồng/GCNBH
Xem xét đề nghị bảo hiểm
Đàm phán. Chào phí
Xử lý trên phân cấp
Từ chối, kết thúc
Đối với PJICO mục tiêu và cũng là thước đo hiệu quả của khâu khai thác là xây dựng và phát triển một thị trường bảo hiểm hàng hoá XNK ổn định lâu dài và tăng trưởng cao, để làm được điều đó công ty cần làm được một số việc sau:
Vào đầu năm các nhân viên của phòng bảo hiểm hàng hóa phải thu thập được thông tin về kim ngạch XNK như chủng loại hàng hoá, số lượng hàng hoá của từng công ty XNK qua đó sẽ tập hợp số liệu để lập kế hoạch khai thác và định mức thu phí trong năm cho các đối tượng. Đối với khách hàng mới thì các cán bộ phải tìm cách tiếp cận để tìm hiểu về ngành hàng, nhóm hàng, cách thức đóng gói chất xếp, luồng vận chuyển. Các nhân viên phải tìm cách tiếp cận được với những khách hàng này cho họ thấy sự hiện diện của công ty và giúp họ hiểu hơn về sản phẩm mà công ty có thể cung cấp. Cụ thể phòng hàng hóa phải chuẩn bị tài liệu chào phí kèm theo điều kiện bảo hiểm, các báo cáo tài chính trong một số năm gần đây để chứng minh cho họ thấy vị thế cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp. Thông qua tư vấn giúp đỡ các công ty XNK lựa chọn các điều kiện bảo hiểm phù hợp.
Đối với các khách hàng cũ, các khách hàng truyền thống, các nhân viên phải thuyết phục được họ tái tục hợp đồng một cách tự nguyện. Lượng khách hàng truyền thống này sẽ đảm bảo cho công ty một doanh thu ổn định. Một công ty bảo hiểm có lượng khách hàng truyền thống chiếm tỉ lệ cao chứng tỏ chất lượng dịch vụ của công ty là rất tốt và biểu phí phù hợp.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch công ty thường xuyên cử nhân viên nhắc nhở khách hàng mua bảo hiểm theo đúng thời gian quy định, đồng thời hướng dẫn họ mua bảo hiểm hết phần kim ngạch nhập về theo giá FOB, CF và phần kim ngạch xuất theo giá CIF. Mặt khác theo dõi số liệu về hàng hoá XNK của từng đơn vị và đối chiếu khối lượng khách hàng mua bảo hiểm nếu tỷ lệ hàng hoá được bảo hiểm so với kim ngạch mà thấp thì công ty cần tìm ra lý do để có sự điều chỉnh phù hợp. Tỷ lệ phí là mối quan tâm lớn của khách hàng. Đối với hàng hoá XNK giá trị rất lớn chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong phí cũng là một khoản phí khá lớn. Vấn đề đặt ra cho phòng hàng hải là phải nắm vững cách thức tính phí, các yếu tố cấu thành lên phí cũng như là đối tượng được bảo hiểm để tính ra mức phí phù hợp nhất. Đến cuối năm phòng hàng hóa tổng kết tập hợp số liệu để tính ra một số chỉ tiêu hiệu quả khai thác từ đó đề ra một chiến lược khai thác cho năm nghiệp vụ mới.
2.2.Cấp đơn bảo hiểm .
Kh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement