Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hocdesong10ckd3
#919969 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Lời mở đầu 1
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. 2
1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại: 2
1.1.1. Khái niệm tín dụng của ngân hàng thương mại: 2
1.1.2 Một số hoạt động tín dụng của NHTM: 3
1.1.2.1.Hoạt động cho vay: 3
1.1.2.2. Hoạt động tư vấn và đầu tư 4
1.1.3. Một số hình thức tín dụng của Ngân hàng thương mại: 5
1.1.3.1 Căn cứ vào mục đích: 5
1.1.3.2 Căn cứ vào thời hạn cho vay: 6
1.1.3.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: 7
1.1.3.4 Căn cứ vào hình thức tài trợ: 7
1.1.3.5. Căn cứ vào hình thái tín dụng của ngân hàng: 8
1.1.3.6 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả: 8
1.1.3.7 Căn cứ vào xuất sứ của tin dụng: 8
1.1.4. Nguyên tắc, đặc điểm hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại: 9
1.2. Chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại: 10
1.2.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại. 12
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại. 14
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại: 19
1.3.3. Nhân tố khách quan: 19
1.3.4. Nhân tố chủ quan: 20
Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng công thương chi nhánh Ba Đình. 25
2.1. Khái quát về Ngân hàng công thương chi nhánh Ba Đình. 25
2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động: 25
2.1.1.1. Phòng khách hàng ( Số 1, Số 2, Số 3 ): 26
2.1.1.2. Phòng/tổ quản lý rủi ro: 28
2.1.1.3. Phòng/Tổ quản lý nợ có vấn đề: 30
2.1.1.4. Phòng kế toán: 31
2.1.1.5. Phòng/Tổ thanh toán xuất nhập khẩu: 35
2.1.1.6. Phòng tiền tệ kho quỹ: 36
2.1.1.7. Phòng tổ chức hành chính: 37
2.1.1.8. Phòng/Tổ thông tin điện toán: 39
2.1.1.9. Phòng/Tổ tổng hợp: 40
2.1.2. Thực trạng chất lượng tín dụng của NHCT chi nhánh Ba Đình: 41
2.2. Đánh giá chung: 47
2.2.1. Thành tựu: 47
2.2.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân: 48
Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCT chi nhánh Ba Đình. 52
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng: 52
3.1.1. Định hướng phát triển chung: 52
3.1.2. Quan điểm định hướng của NHCT chi nhánh Ba Đình về nâng cao chất lượng tín dụng: 52
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng: 53
3.2.1. Phân tích, xếp loại doanh nghiệp. 54
3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án tín dụng. 54
3.2.3. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay. 56
3.2.4. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro. 57
3.2.5. Giải quyết nợ quá hạn – Xử lý tài sản thế chấp, cầm cố, bảo l•nh. 58
3.2.6. Nâng cao chất lượng nhân sự và chuyên môn hóa cán bộ tín dụng. 58
3.2.7. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng. 60
3.3. Một số kiến nghị: 62
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan chức năng: 62
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước: 62
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao
cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới đó các doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã
hội, duy trì vị thế chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành
phần. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước các
DNNN theo thời gian đã và đang có những đóng góp ngày càng tăng vào GDP
cũng như vào ngân sách nhà nước, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ
trương CNH-HĐH đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn
phản ánh tình hình hoạt động của các DNNN đã cho thấy một tình trạng đáng
lo ngại và đang trở nên phổ biến đối với hầu hết các DNNN đó là hiện tượng
thiếu vốn, đặc biệt là vốn lưu động. Để giải quyết khó khăn này, ngoài phần tài
trợ từ ngân sách nhà nước, bổ sung từ nguồn vốn tự tạo, các doanh nghiệp
thường tìm đến nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của các DNNN và thực hiện theo đúng
tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Ngành ngân hàng, Ngân hàng Công
thương Việt Nam về đầu tư phát triển cho các DNNN, kinh tế nhà nước. Trong
những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình đã có
nhiều cố gắng tích cực trong việc mở rộng tín dụng, cung ứng vốn cho các
DNNN nhằm triển khai, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi
mới trang thiết bị, công nghệ, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, trình
độ cán bộ,…từ đó, tạo ra thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường trong
nước và quốc tế. Vì vậy, trong nhiều năm các DNNN luôn là đối tượng khách
hàng phục vụ chủ yếu của nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh với số lượng khá
đông đảo, thường chiếm trên 95% dư nợ hàng năm và là khu vực mang lại
nguồn thu lớn nhất cho Chi nhánh.
Qua thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba
Đình, em nhận thấy hoạt động tín dụng đối với các DNNN tại đây đã đáp ứng
được khá lớn nhu cầu vốn từ phía các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động
Chi nhánh không ngừng quan tâm đến vấn đề củng cố và nâng cao chất lượng
hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, do nhiều nhân tố khách quan và chủ quan mà
chất lượng tín dụng vẫn chưa hoàn toàn được đảm bảo, còn có những vấn đề
tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục được nghiên cứu tìm ra giải pháp giải quyết hữu
hiệu để đem lại chất lượng và hiệu quả tốt nhất cho việc đầu tư tín dụng. Xuất
phát từ nhận định đó em đã chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín
dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà nước t9ại Chi nhánh Ngân hàng Công
thương Khu vực Ba Đình” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm có 3 chương:
Chương I: Tín dụng ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng
tín dụng.
Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các Doanh nghiệp
nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh
nghiệp nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba
Đình.
Cũng qua phần mở đầu này em xin chân thành gửi lời Thank tới Thầy
giáo Hoàng Xuân Quế_Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính trường Đại học
KTQD Hà Nội và các cán bộ Phòng Kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Công
thương Khu vực Ba Đình những người đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều
kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn. Và do kinh nghiệp thực tế, kiến thức,
thời gian còn hạn chế nên chắc chắn luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu
sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các thầy cô giáo
và các bạn đồng học để bản luận văn có điều kiện hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thangbaby1193
#1002342 Mình đang rất cần tài liệu này , không biết mod có thể gửi tài liệu để mình tham khảo được không ak! Thank you
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002351 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement