Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bebong_mimi
#909131

Download miễn phí Đề tài Vận dụng phương pháp tính giá để tính giá thành sản phẩm

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

I- Lý luận chung về phương pháp tính giá 4

1. Khái niệm về phương pháp tính giá: 4

2. Sự cần thiết phải có phương pháp tính giá 4

3. Hình thức biểu hiện của phương pháp tính giá. 5

4. ý nghĩa, tính khoa học phương pháp tính giá 5

5. Những yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sản 8

5.1. Yêu cầu 8

5.2. Nguyên tắc tính giá 10

6. Trình tự tính giá chung đối với các loại tài sản 16

 

II- Vận dụng phương pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị. 18

A- Vận dụng phương pháp tính giá để tính giá hàng mua 20

1. Doanh nghiệp mua 1 loại hàng hoá 20

2. Doanh nghiệp mua nhiều loại hàng 21

B Vận dụng phương pháp tính giá để tính giá thành sản phẩm sản xuất ra 22

1. Doanh nghiệp sản xuất 1 loại sản phẩm theo đơn dặt hàng 22

2. Doanh nghiệp sản xuât nhiều loại sản phẩm theo đơn dặt hàng . 23

3. Doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm theo quy trình sx liên tục. 25

4. Doanh nghiệp sx nhiều loại sp theo quy trình sx liên tục 26

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ào chi phí sản xuất kinh doanh. Nên có thể nói kế toán còn mang tính chất chính trị xã hội
Ngoài ra còn chi phí quản lý doanh nghiệp; lương giám đốc, lương cán bộ quản lý (có cả ở khâu mua hàng, sản xuất) không tính vào giá hàng mua mặc dù hao phí lao động của giám đốc, cán bộ quản lý phải tính vào giá hàng mua vì họ phải tìm hiểu thị trường. Để đơn giản trong thời kỳkế hoạch hoá chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào giá của sản phẩm sản xuất ra. Trong nền kinh tế thị trường , chi phí quản lý doanh nghiệp tính tất vào giá của hàng bán. Đúng ra chi phí quản lý doanh nghiệp có ở mọi khâu của quá trình sản xuất, nhưng nếu như thế thì không quản lý được nên chỉ tính vào khâu giá của hàng bán để quản lý tôt. Mặt khác, vì hạch toán kế toán là khoa hoc kinh tế, có đối tượng nghiên cứu là tài sản và sự vận động của tài sản trong đơn vị nên cũng như các môn khoa hoc kinh tế khác hạch toán kế toán phải dựa trên cơ sở lý luận khoa học của kinh tế chính trị học về quá trình tái sản xuất xã hội, các giai đoạn, các yếu tố của quá trình tái sản xuất, đặc điểm của từng giai đoạn, từng yếu tố và tính chất sở hữu tài sản….Từ đó tổ chức hạch toán các giai đoạn các yếu tố của quá trình tái sản xuất phù hợp với đặc điểm của nó và tính chất sở hữu tài sản. Vì vậy hệ thống các phương pháp khoa học của hạch toán kế toán trong đó có phương pháp tính giá được xây dựng trên cơ sở những thành tựu khoa học của xã hội loài người, các quy luật tồn tại và phát triển của các sự vật hiện tượng, đảm bảo các phương pháp kế toán cũng như phương pháp tính giá phản ánh được các giai đoạn, các yếu tố của quá trình tái sản xuất xã hội trong sự tồn tại giữa những hình thái vật chất khác, trong mối liên hệ mật thiết và sự chuyển hoá lẫn nhau.
Vận dụng lý luận của Kinh Tế Chính Trị học về các yếu tố co bản của quá trình sản xuất: Sản xuất luôn luôn là sự tác động qua lại của 3 yếu tố cơ bản : lao động của con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Khi tính giá chi phí về lao động (chi phí nhân công trực tiếp) chi phí về đối tượng lao động (chi phí về nguyên vật liêu) chi phí về tư liệu lao động (hao mòn tài sản cố định) để tính trị giá thực tế sản phẩm sản xuất.
Được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận khoa học nhà triết học Mac-LêNin và kinh tế chính trị học nên phương pháp tính giá có tính khoa học rất cao, giúp cho việc xác định giá của tài sản một cách khách quan chân thực. Trị giá thực tế của tài sản được xác định bằng cách tổng hợp tất cả các chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để tạo nên tài sản tại thời điểm tính giá, giúp cho các đơn vị tiến hành tính giá tài sản thống nhất theo một trình tự khoa học
5. Những yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sản
Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của phương pháp tính giá, việc tính giá tài sản phải đảm bảo yêu cầu và nguyên tắc nhất định.
5.1. Yêu cầu
+Tinh nhất quán và so sánh được
+Tính chân thực
+Tính kịp thời
+Tính đầy đủ
+Tính rõ ràng dễ hiểu
+Quán triệt nguyên tắc tiết kiệm
*Nguyên tắc nhất quán và so sánh được
Nguyên giá của tài sản được đơn vị tạo ra trong kỳ này được tính toán xác định phải so sánh được với giá của tài sản cùng loại do các đơn vị khác tạo ra trong cùng một thời kỳ có như vậy mới giúp cho đơn vị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cùng tiến bộ trong nền kinh tế thị trường có định hướng của Nhà Nước, các đơn vị phải giúp nhau học hỏi nhau, cho nên yêu cầu phải có sự nhất quán trong tính toán. ở các nước tư bản không có yêu cầu này. Tuy nhiên trong thực tế vẫn chưa có sự nhất quán giữa các đơn vị kinh doanh và đơn vị hành chính sự nghiệp việc tính giá tài sản có sự khác
VD:Mua 1 tấn xi măng giá mua 800.000
Chi phí mua 20.000
Trong đơn vị kinh doanh tính giá mua thực tế là 820.000 nhưng trong đơn vị hành chính sự nghiệp lại chỉ tính gía mua là 800.000, chi phí mua 20.000 họ tính vào chi phí trong kỳ. Do đó không đánh giá đúng được đơn vị nào hoạt động có hiệu quả hơn.
Mặt khác giá của tài sản đơn vị tạo ra kỳ này phải so sánh được với giá kế hoạch mà đơn vị đã tính toán xác định để giúp đơn vị tính toán xác định được mức độ hoàn thành kế hoạch, nhận thức được phạm vi quy mô, mức độ phát triển hoạt động sản xuất đó như thế nào, đánh giá được kế hoạch có hoàn thành hay không, nguyên nhân do đâu để có những biện pháp kịp thời giúp đơn vị hoạt động hiệu quả.
*Nguyên tắc trung thực khách quan:
Toàn bộ chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để hình thành nên tài sản của đơn vị phải được kế toán ghi chép đầy đủ, tính toán chính xác theo từng loại tài sản tạo nên. Phải xem xet xem chi phí đó thực tế đó có hay không, phạm vi quy mô hoạt động kinh tế tài chính xảy ra ở đâu,vào thời gian nào. Yêu cầu này phù hợp với quan điểm của triết học đó là khi xem xét đánh giá sự vật hiện tượng một cách đúng đắn phải gắn với thời gian không gian cụ thể. Việc tính giá tài sản phải phù hợp vớigiá cả trên thị trường tại thời điểm tính giá. Đồng thời phải phù hợp với chất lượng , số lượng tài sản. Nếu việc tính giá tài sản không chính xác, không trung thực thì thông tin do kế toán cung cấp sẽ mất tính chính xác, không đáng tin cậy ảnh hưởng xấu tới việc ra các quyết đinh kinh doanh của đơn vị. Điều ngược lại sẽ giúp cho những nhà quản trị đơn vị nhận thức được đầy đủ tình hình thực tế tài sản và sự vận động tái sản, họ có quyết định đúng đắn cho hoạt động của mình.
*Thông tin do tính giá cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời, theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin tính giá. Phải có sự phù hợp của những thông tin do tính giá cung cấp với tình hình thực tế của đơn vị giúp các nhà quản lý ra những quyết định kinh tế thích hợp, sát đúng thực tế và tương lai phát triển của đơn vị. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng tronh thời đại thông tin bùng nổ. Ơ nước ta hiên nay thông tin do kế toán cung cấp chưa mang tính kịp thời, tuy nhiên vẫn sử dụng được vì điều kiện công nghệ thông tin KHKT ở nước ta chưa phát triển.
*Tài liệu tính giá cung cấp phải đảm bảo tính đầy đủ:
Giúp cho việc ra quyết định thích hợp với từng loại hoạt động cũng như tổng thể hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là trong điều kiện ngày nay hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị đa dạng, phong phú lại có mối quan hệ mật thiết tác động bổ trợ cho nhau. Nếu thông tin không cung cấp đầy đủ có thể dẫn đến việc ra quyết định sai gây thiệt hại cho đơn vị.
*Thông tin do tính giá cung cấp phải rõ ràng dễ hiểu giúp các cơ quan quản lý, các nhà quản trị và cả người lao động nhận thức đúng đắn hoạt động và kết quả hoạt động của đơn vị mang lại hiệu quả cao hơn. Ơ các nươc tư bản chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất khônh có yêu cầu này. Họ không muốn cung cấp thông tin một cách minh bạch.
*Tổ chức tiến hành phương pháp tính giá phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả.
5.2. Nguyên tắc tính giá
Để đảm bảo yêu cầu chân thực và tính có thể so sánh được phương ph

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement