Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#767891 Tải miễn phí

Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến 2015hướng qui hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………… .................................................................. ….....1
Cơ sở hình thành đề tài……….. …………… ....................................................... ...……..1
Mục tiêu của đề tài ……………………………… ......................................... ……………2
Nội dung của đề tài …………………… ............................................................. ………...2
Phương pháp nghiên cứu …………………… ................................................... ………….2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ……………… .......................................... …..……….…….4
TỒNG QUAN VỀ KCN BÌNH CHIỂU ……… .................................................. ….…….4
Khái quát về điều kiện tự nhiên………….. …… .............................................. ……….…5
Vị trí ………………………………………… ....................................................... ………5
Đặc điểm khí tượng thủy văn ……………………… .................................................... ….6
Địa hình và thổ nhưỡng …………………………… ............................................. ……….8
Hiện trạng KCN Bình Chiểu ……………………… ......................................... ………….8
Hiện trạng KCN …………………………………… ....................................... …………..8
Cơ sở hạ tầng KCN …………………………………… .......................................... ……19
Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu………… ............................. ………..23
Hiện trạng môi trường không khí…………………… ............................................... …...23
Hiện trạng chất thải rắn và chất thải nguy hại ………… ............................................ ..…29
Hiện trạng môi trường nước ……………………… ................................................. ……30
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KCN BÌNH CHIỂU .......... .40
2.1 Các nguồn gây ô nhiễm KCN Bình Chiểu ………………………… ..................... …40
2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm là nước thải …………………………… ........................... …..40
2.1.2 Các nguồn gây ô nhiễm không khí …………………............................................ ..42

2.1.3 Nguồn ô nhiễm là chất thải rắn ………………………… ............................. ……..43
2.1.4 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đối với môi trường … ......................... .44
2.2 Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường của KCN ……………… ......................... ……44

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM CHO KCN BÌNH CHIỂU
3.1 Công nghệ xử lý không khí ô nhiễm và tiếng ồn……………… ........................ ……48
3.1.1 Khống chế ô nhiễm nguồn nhiệt……………… ............................................. …….48
3.1.2 Khống chế tiếng ồn rung………………………………… ......................... ……….49
3.1.3 Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ………………………… ............................. …49
3.1.4 Các biện pháp kỹ thuật và công nghệ xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí ........... .50
3.2 Công nghệ xử lý nước thải………………………………………… ...................... …53
3.3 Quản lý và xử lý chất thải rắn………………………………………… ............... …..54
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI
TRƯỜNG CHO KCN BÌNH CHIỂU…………………………………… ............... ……56
4.1 Những biện pháp quản lý để khắc phục ô nhiễm hiện nay cho KCN …… ............... .56
4.2 Chương trình giám sát chất lượng môi trường …………………… ..................... …..57
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ………………………… ............................................. ……59

CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
Trong quá trình phát triển và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện
vai trò quan trọng không chỉ là một trung tâm phát triển kinh tế, tài chính,
thương mại, dịch vụ mà còn là một trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo của
cả nước. Chính vì thế, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút một số lớn các lực
lượng lao động. Bên cạnh việc phát triển nhanh chóng như thế thì có một thứ
xung quanh và rất gần gũi với chúng ta, đó là môi trường đang ngày một bị hủy
hoại một cách trầm trọng, và là vấn đề nan giải không chỉ của riêng quốc gia nào.
Do đó đã có rất nhiều chương trình, giải pháp cho lĩnh vực môi trường, trong đó
qui hoạch môi trường là một trong những chương trình được chú ý. “ Quy hoạch
môi trường là quá trình sử dụng hệ thống các kiến thức khoa học để xây dựng
các chính sách và biện pháp trong khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo
vệ môi trường nhằm định hướng các hoạt động phát triển trong khu vực, bảo
đảm mục tiêu phát triển bền vững” với mục đích chính tăng cường hiệu quả
trong công tác quản lý môi trường nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe con người,
để bảo đảm phát triển bền vững. Đã có những báo cáo, những tài liệu như “Báo
cáo kết quả hoạt động các khu công nghiệp 2008 và phương hướng hoạt động
2009, của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương”, một số dự án quy
hoạch môi trường ở nước ta như khu vực đồng bằng sông Hồng, Đông Nam
Bộ,... Từ những tài liệu báo cáo trên em cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này nên
em đã chọn đề tài :“Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Bình Chiểu,quận Thủ
Đức, TP HCM và đề xuất hướng qui hoạch phát triển đến năm 2015 “ .
Mục tiêu của đề tài xuất phát từ mục tiêu chung của quy hoạch môi trường
tăng cường hiệu quả cho việc quản lý môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền
vững khu vực quy hoạch, nên mục tiêu trước mắt của đề tài này là tìm hiểu,
thống kê, so sánh và trình bày một cách ngắn gọn, đầy đủ và chính xác về hiện
trạng kinh tế xã hội, chất lượng môi trường trong khu vực nghiên cứu, xác định
các vấn đề môi trường trọng điểm, đề xuất giải pháp quản lý môi trường từ nay


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement