Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vnbinhminhvn
#747415 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2
năng thanh toán cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế, tương ứng với mục
tiêu của chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương giám sát hoạt động của các ngân
hàng, điều hành vĩ mô thị trường tiền tệ thông qua các công cụ chủ yếu là nghiệp
vụ thị trường mở, chính sách chiết khấu, tỉ lệ dự trữ bắt buộc, kiểm soát hạn mức
tín dụng, quản lí lãi suất của các ngân hàng thương mại… làm cho chính sách tiền
tệ luôn được thực hiện theo đúng mục tiêu của nó.
Tại tất cả các nước, Ngân hàng trung ương được sử dụng như một công cụ quan
trọng trong điều chỉnh kinh tế của nhà nước vì ngân hàng trung ương nắm trong tay
các mối liên hệ kinh tế quan trọng nhất. Ở Việt Nam, cùng với quá trình chuyển
dịch từ nền kinh tế hàng hoá tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị
trường, trong những năm qua thị trường Việt Nam đã được hình thành và từng
bước hoàn thiện theo xu hướng năng động, tích cực phù hợp với xu hướng phát
triển của nền kinh tế thế giới. Mặc dù đến nay quy mô của thị trường này còn rất
khiêm tốn nhưng nó đã đóng vai trò nhất định trong việc kết nối cung cầu về vốn
ngắn hạn cho các ngân hàng, doanh nghiệp .v.v.. Đặc biệt thị trường tiền tệ Việt
Nam đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng trong việc bảo đảm khả
năng thanh toán, an toàn hệ thống cũng như mở rộng hệ thống cho vay.
Đạt được những kết quả đó, một phần lớn là do vai trò điều tiết tiền tệ của Ngân
hàng trung ương. Những đổi mới trong quá trình điều tiết, kiểm soát tiền tệ trong ,
kiểm soát thị trường những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng
hệ thống tài chính và phát triển thị trường tiền tệ.
Tuy nhiên việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để thực hiện vai trò điều tiết
tiền tệ của ngân hàng trung ương còn có những hạn chế. Những hạn chế này ở một
chừng mực nhất định sẽ có ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò kiểm soát và điều
tiết tiền tệ của Ngân hàng trung ương.
Việc nghiên cứu tìm hiểu vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát
thị trường tiền tệ sẽ đi sâu vào những thực trạng, những mặt được và cần khắc phục
Đạt được những kết quả đó, một phần lớn là do vai trò điều tiết tiền tệ của Ngân hàng trung ương. Những đổi mới trong quá trình điều tiết, kiểm soát tiền tệ tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement