Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vy_tony201rox
#725428 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản lý Vận tải hành khách công cộng trong các thành phố Việt Nam”

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý Vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Trường

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1- Hệ thống hóa và làm phong phú cơ sở lý luận quản lý nhà nước (QLNN) về Vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) ở đô thị. Luận cứ và khẳng định: Phát triển giao thông đô thị định hướng theo VTHKCC là nhân tố quan trọng để phát triển đô thị bền vững. Cụ thể hóa về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả QLNN về VTHKCC.

2- Phân tích và đưa ra kết luận: Mô hình quản lý VTHKCC ở các thành phố Việt Nam đang bộc lộ những hạn chế không theo kịp sự phát triển của hệ thống VTHKCC, chưa đủ tầm và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới. Làm rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện.

3- Bằng cách tiếp cận hệ thống và theo quá trình phát triển, luận án đã luận cứ và phân ra 3 nhóm thành phố của Việt Nam dựa trên các đặc thù về vận tải, nhu cầu đi lại, điều kiện kinh tế xã hội để làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình. Đã xây dựng và đề xuất mô hình QLNN về VTHKCC phù hợp cho 3 nhóm thành phố Việt Nam mang tính kế thừa và phát triển từ thấp đến cao, có đủ tầm và năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới và ứng công cụ thể cho Hà Nội.

4- Luận án đã đề xuất vài kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, UBND các Thành phố/Tỉnh về việc bổ sung những qui định trong Luật, Nghị định, Thông tư,... nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đồng thời có sự ưu tiên nguồn lực hợp lý trong phát triển giao thông đô thị bền vững định hướng theo VTHKCC ở các thành phố Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988986 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement