Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán đối với các doanh nghiệp FDI là bao nhiêu ngày sau ngày 31/3?
gửi bởi 012_456 - 27 Tháng 1 2015, 07:35
1 Trả lời
227 Xem
gửi bởi hooker
27 Tháng 1 2015, 07:35
DN áp dụng theo Thông tư 130- 2008/TT-BTC khi tính thuế TNDN nhưng KTV vào là năm 2011 có Thông tư 18 điều chỉnh, vậy KTV có phải điều chỉnh lại các chênh lệch
gửi bởi Nethanel - 27 Tháng 1 2015, 07:34
1 Trả lời
258 Xem
gửi bởi Daniels
27 Tháng 1 2015, 07:34
Kỹ thuật viên kinh tế thì có được xem là đủ điều kiện để thi CPA không?
gửi bởi traitimdautinh_nd_88 - 27 Tháng 1 2015, 07:33
1 Trả lời
194 Xem
gửi bởi ngoc20thanh
27 Tháng 1 2015, 07:33
B Tin học Văn phòng (Excel nâng cao) có đủ điều kiện thi CPA?
gửi bởi traitimtinhsi_ml1984 - 27 Tháng 1 2015, 07:32
1 Trả lời
178 Xem
gửi bởi meohoang_chaylonton
27 Tháng 1 2015, 07:32
Tôi có nhu cầu học chương trình CPA, mong Hội Kiểm toán có thể tư vấn về chương trình đạo tạo tại Việt Nam, thời
gửi bởi Aodh - 27 Tháng 1 2015, 07:31
1 Trả lời
269 Xem
gửi bởi barabp
27 Tháng 1 2015, 07:31
Tôi có chứng chỉ kiểm toán viên từ năm 2009, hiện tôi đang làm việc tại một công ty kiểm toán A
gửi bởi Daniels - 27 Tháng 1 2015, 07:30
1 Trả lời
335 Xem
gửi bởi gaixinhdatcang_hammookane
27 Tháng 1 2015, 07:30
Xin quý hội cho tôi hỏi điều 7 Thông báo hành nghề năm 2012 của Bộ tài chính có thông báo "7. Để ổn định tổ chức
gửi bởi conmuachieuthu_emnhoanh - 27 Tháng 1 2015, 06:32
1 Trả lời
138 Xem
gửi bởi mylove_bimat
27 Tháng 1 2015, 06:32
kiểm toán viên được ký báo cáo kiểm toán không quá 3 năm?
gửi bởi tranthiphuong_tranthiphuong - 27 Tháng 1 2015, 06:31
1 Trả lời
309 Xem
gửi bởi htdao_1204
27 Tháng 1 2015, 06:31
hoàn thành tất cả các môn thi ACCA rồi, nhưng chưa có đủ năm kinh nghiệm
gửi bởi anacondas272 - 27 Tháng 1 2015, 06:30
1 Trả lời
181 Xem
gửi bởi chetviyeu_lieuxieuvitien_1481994
27 Tháng 1 2015, 06:30
Em có 1 câu hỏi như sau mong Ban Tư vấn Kế toán trả lời giúp: "Công ty kiểm toán cần những điều kiện gì để được
gửi bởi Yves - 27 Tháng 1 2015, 05:31
1 Trả lời
133 Xem
gửi bởi Turner
27 Tháng 1 2015, 05:31
công ty đặc thù để trích lập các quỹ như quy định tại điểm 2.2 Điều 4 của Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/09/2010
gửi bởi meo_con_an_chuot_beo - 27 Tháng 1 2015, 05:30
1 Trả lời
209 Xem
gửi bởi hoangdaigia_daihoctaybac
27 Tháng 1 2015, 05:30
Theo điều 27 của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ quy định."Doanh nghiệp kiểm toán không
gửi bởi sodepgiadep - 27 Tháng 1 2015, 04:43
1 Trả lời
87 Xem
gửi bởi be_bie
27 Tháng 1 2015, 04:43
Hướng dẫn một số vướng mắc trong xử lý kế toán, kiểm toán BCTC của các công ty đại chúng, tổ chức phát hành, t
gửi bởi congtunhangheo2_2 - 27 Tháng 1 2015, 04:42
1 Trả lời
260 Xem
gửi bởi vit_con_superstar199x
27 Tháng 1 2015, 04:42
doanh nghiệp FDI nhưng giá hàng tồn kho lớn hơn giá bán ra
gửi bởi Sigfrid - 27 Tháng 1 2015, 04:41
1 Trả lời
265 Xem
gửi bởi fullmoon.lovely
27 Tháng 1 2015, 04:41
sau 3 năm ra trường có đủ điều kiện thi chứng chỉ kiếm toán
gửi bởi Jamal - 27 Tháng 1 2015, 04:40
1 Trả lời
206 Xem
gửi bởi sungyuri95
27 Tháng 1 2015, 04:40
Theo điều 62 luật kiểm toán độc lập: "Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, người đã được
gửi bởi chi_co_minh_em_13 - 27 Tháng 1 2015, 03:35
1 Trả lời
124 Xem
gửi bởi langlegapanh_roilaiyeuanh
27 Tháng 1 2015, 03:35
Công ty kiểm toán không được kiểm toán các công ty niêm yết có được kiểm toán cho các công ty có giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM không?
gửi bởi kiyo1032 - 27 Tháng 1 2015, 03:34
1 Trả lời
122 Xem
gửi bởi k2008vb2
27 Tháng 1 2015, 03:34
Công ty Kiểm toán hiện tại phải được Kiểm toán báo cáo tài chính năm bởi 1 công ty kiểm toán khác phải không?
gửi bởi pedolly_mouseloverice - 27 Tháng 1 2015, 03:33
1 Trả lời
190 Xem
gửi bởi huyenpro_blog
27 Tháng 1 2015, 03:33
Tôi được cấp thẻ kiểm toán viên từ năm 2010, năm 2011 tôi nghỉ làm việc tại Công ty kiểm toán,năm 2011 tôi không học cập nhật kiểm toán viên, nay tôi muốn hành nghề năm 2012
gửi bởi thieugiaroctien_congmattrang_86 - 27 Tháng 1 2015, 03:32
1 Trả lời
193 Xem
gửi bởi Quade
27 Tháng 1 2015, 03:32
Đơn vị nhập khẩu rượu ngoại kcos được giảm 30% thuế TNDN
gửi bởi acat_0610 - 27 Tháng 1 2015, 03:31
1 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Alexis
27 Tháng 1 2015, 03:31