hoavokhuyet7777

New Member
Download miễn phí Luận văn Xoá đói, giảm cùng kiệt trên địa bàn tỉnh Kiên GiangMỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO 7
1.1. Quan niện về đói cùng kiệt và tiêu chí xác định chuẩn đói cùng kiệt 7
1.2. Xóa đói, giảm cùng kiệt ở Việt Nam 18
1.3. Kinh nghiệm xóa đói, giảm cùng kiệt của các nước, địa phương và bài học rút ra cho Kiên Giang 39
Chương 2: THỰC TRẠNG XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 47
2.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang đến đói cùng kiệt và xóa đói, giảm cùng kiệt 47
2.2. Thực trạng xóa đói, giảm cùng kiệt ở tỉnh Kiên Giang 53
2.3. Đánh giá chung về đói cùng kiệt và xóa đói, giảm cùng kiệt ở Kiên Giang thời gian qua 71
Chương 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 83
3.1. Mục tiêu xóa đói, giảm cùng kiệt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 83
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói, giảm cùng kiệt ở tỉnh Kiên Giang trong những năm tới 89
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112


1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói cùng kiệt là một vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc của nhiều quốc gia trên thế giới.
Đối với các nước đang phát triển và chậm phát triển thì đói cùng kiệt không những là vấn đề
xã hội mà còn là một trong những thách thức đối với sự phát triển. Chính vì vậy, những
năm gần đây, các quốc gia, các tổ chức quốc tế đã nỗ lực tìm các giải pháp để giảm đói
nghèo, thu hẹp dần khoảng cách giữa giàu và cùng kiệt ở phạm vi quốc gia và quốc tế.
Là một nước đang phát triển lựa chọn xu hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam hết sức coi
trọng vấn đề xoá đói, giảm cùng kiệt và đầu tư nhiều công sức, tiền của cho chương trình xoá đói,
giảm cùng kiệt cả trên bình diện quốc gia lẫn trên bình diện địa phương. Tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ VIII Đảng (năm 1996), Đảng ta đã khẳng định: “Thực hiện tốt chương trình xoá đói,
giảm nghèo, nhất là đối với vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” [20, tr.115].
Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng 4 năm 2001) tiếp tục khẳng định: “Phấn
đấu đến năm 2010, về cơ bản không còn hộ nghèo. Thường xuyên củng cố thành quả xoá
đói, giảm nghèo"[21, tr.211].
Quá trình thực hiện chương trình quốc gia về xoá đói, giảm cùng kiệt ở nước ta thời gian
qua đã đạt được một số thành tựu nhất định như số hộ cùng kiệt theo chuẩn cũ giảm cả tuyệt đối
và tương đối, số hộ cùng kiệt vươn lên làm giàu ngày một nhiều hơn, Việt Nam được Ngân
hàng Thế giới đánh giá là nước có thành tích vượt trội trong xoá đói, giảm nghèo… Tuy
nhiên, kết quả xoá đói giảm cùng kiệt ở nước ta thời gian qua chưa vững chắc, số hộ cùng kiệt theo
chuẩn mới còn cao. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ lần thứ X nhận định: “Thành tựu
xoá đói, giảm cùng kiệt chưa thật vững chắc. Số hộ cùng kiệt và tái cùng kiệt ở một số vùng còn lớn, tỷ lệ
hộ cùng kiệt theo chuẩn mới còn cao. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng thường bị thiên
tai còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ cùng kiệt cao hơn so với bình
quân cả nước"[22, tr.173]. Thực trạng đó đòi hỏi nước ta cần nỗ lực hơn nữa trong tìm tòi giải
pháp hiệu quả để tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình xoá đói, giảm cùng kiệt ở tầm cao
hơn.
Kiên Giang là một trong những tỉnh cùng kiệt của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Theo số liệu điều tra mẫu khảo sát mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê tổng hợp người nghèo, hàng năm đã cấp cho hơn 100.000 thẻ BHYT cho người nghèo, tổ chức
khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục ngàn lượt người nghèo. Bên cạnh đó, hàng năm
học sinh cùng kiệt được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường lớp, được
cấp tập, viết, sách giáo khoa đối với học sinh là người dân tộc, học sinh của những xã
nghèo, xã đặc biệt khó khăn.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng
bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn: Thực hiện quyết định số 134/2004/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho
đồng bào dân tộc thiểu số cùng kiệt đời sống khó khăn, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực
hiện chương trình. Từ năm 2004 đến nay đã cất được 4.472 căn nhà cho đồng bào dân tộc
cùng kiệt khó khăn về nhà ở, bình quân mỗi căn nhà trị giá 7 triệu đồng và cấp 500 bồn lọc
nước trị giá 500 ngàn đồng/bồn; với tổng kinh phí là 28,87 tỷ đồng, trong đó: Trung ương
cấp 22,5 tỷ đồng và địa phương là 6,37 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó
khăn, bằng nguồn vốn Trung ương cấp 800 triệu đồng đã mua 84 con bò, 10 con trâu, 39
con trăn, 396 con heo, 63 kg lúa giống với số tiền 658 triệu. Đã hỗ trợ cho 413 hộ đồng
bào dân tộc nghèo.
- Kết quả giải quyết lao động việc làm cho người nghèo: Những năm qua được sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, hàng năm tỉnh đã giải
quyết việc làm từ 23.000 – 24.000 lao động có việc làm ổn định. Thực hiện kế hoạch số 09
của UBND tỉnh, tập trung đào tạo nghề đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh và đưa lao
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngân sách tỉnh đã dành một khoản vốn cho vay
với lãi xuất ưu đãi, nhằm tạo điều kiện cho người lao động được tham gia đi làm việc
ngoài tỉnh, tăng thu nhập, nâng cao tay nghề. Tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 117.500
lao động, trong đó đưa một số lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh, tăng thu
nhập cho gia đình, góp phần xoá đói, giảm cùng kiệt ở địa phương. Tổ chức 03 lần hội chợ
việc làm đã tạo điều kiện giúp người lao động nắm bắt thông tin về thị trường lao động,
ngành nghề đào tạo phù hợp với khả năng, nguyện vọng của lực lượng lao động, thu hút
33.683 lượt lao động tham dự. Thông qua hội chợ việc làm đã có 2.928 lao động tìm được
việc làm và có thu nhập ổn định.
- Kết quả công tác dạy nghề cho người nghèo: Hướng dẫn cho người cùng kiệt cách
làm ăn là biện pháp hiệu quả nhất để giúp họ thoát cùng kiệt một cách vững chắc. Từ năm
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

lamgiang89

New Member
Re: [Free] Xoá đói, giảm cùng kiệt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

cho mình xin link bài này nhé. Mình cảm ơn
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Xoá đói, giảm cùng kiệt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top