muaxuantrang_14

New Member
Ngày trước mình có sử sử dụng code check của pa ở file (whoisservers.php)

Nhưng bjo link die nên website mình không chekc dc domain .vn/

Các cao thủ chỉ giúp với.
 

thyhang159

New Member
Ngày trước mình có sử sử dụng code check của pa ở file (whoisservers.php)

Nhưng bjo link die nên website mình không chekc dc domain .vn/

Các cao thủ chỉ giúp với.

Bạn thử chèn cái này vô!
Code: .vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.com.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.net.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.biz.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.edu.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.org.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.info.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
.gov.vn|https://manage.giaiphapcong.vn/whoisvn.php?domain=|HTTPREQUEST-false
 
Top