daigai

Well-Known Member


Đi lễ chùa gặp cảnh này thì phải làm sao ae?


Kỷ yếu!


Chân dài tới nách là có thật nha
Thèm ăn thịt vịt quá các bạn ạ :))


Cũng phong trào
Dm hộ giá :))


Dấu hiệu Tết đến xuân về!


Gắt :))


Hơn nhau là ở cái đầu :v​


IQ 69 mới hiểu!


Rồi sao ăn
Rồi sao ăn
Thời gian thật là nghiệt ngã!


Trên đường về nhà
Trưa ra tgdd bảo hành điện thoại


Xem ảnh đã thốn


Đố các bạn biết Việt Nam đang nằm ở đâu!​

Đừng vì buổi họp phụ huynh mà mất tình cảm gia đình !!​
 
Top