Alberto

New Member
em mới post bài lần đầu các bạn cho ý kiến nhapic nào trùng nhờ mod xóa hộ e với.
 

Bryon

New Member
khó đỡ thật,mà không hiểu mấy ông cứ nói con troll là cái gì nhỉ
 
Top