tieuquy_h1k

New Member
Download miễn phí Đề tài Tổ chức quản lý lao động tại Công ty Chế biến và kinh doanh than Hà NộiLỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I : LÝ THUYẾT
I. Khái niệm quản lý lao động
II. Nội dung quản lý lao động trong doanh nghiệp
PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HÀ NỘI
Chương I : Tổng quan về Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và chức năng của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
III. Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
IV. Tổ chức công tác kế toán của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
Chương II : Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại công ty kinh doanh và chế biến than Hà Nội
I. Thực trạng đội ngũ lao động của công ty trong thời gian qua
II. Công tác tuyển dụng
III. Sắp xếp và tổ chức nhân lực
IV. Kích thích vật chất và tinh thần người lao động
V. Đánh giá kết quả đạt được của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:


Tóm tắt nội dung tài liệu:
rị khôn ngoan là luôn biết sử dụng đúng chỗ, đúng lúc công cụ này hay công cụ khác.
Phần II
Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty
kinh doanh và chế biến than Hà Nội
Chương I
Tổng quan về Công ty kinh doanh và chế biến than Hà Nội
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
Thực hiện chủ trương của nhà nước về quản lý vật tư theo ngành, ngày 25/11/1974 Hội đồng chính phủ ra quyết định só 254/CP chuyển chức năng quản lý và cung ứng than từ Bộ Vật tư qua Bộ Điện - Than. Ngày 9/12/1974, bộ Điện than ra quyết định số 1878/ĐT-QLKT chính thức thành lập Công ty. Lấy tên là " Công ty quản lý và phân phối than Hà Nội" . Do yêu cầu hoạt động kinh doanh và để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Công ty trong từng thời kỳ, Công ty đã nhièu lần thay đổi tên gọi khác nhau, cụ thể :
- Từ khi thành lập 1978 lấy tên là Công ty quản lý và phân phối than Hà Nội, trực thuộc Tổng công ty quản lý và phân phối than, Bộ Điện - Than.
- Từ 1979- 1981 : Đổi tên thành "Công ty quản lý và phân phối than", Bộ Điện Than sau dó thuộc Bộ Mỏ - Than.
- Từ 1982 - 1993 : Đổi tên thành "Công ty cung ứng than Hà Nội" trực thuộc Tổng công ty cung ứng than, Bộ Mỏ - Than, sau đó chuyển sang Bộ năng lượng quản lý.
- Từ 30/6/1993, theo chủ trương của nhà nước cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, Bộ năng lượng đã ban hành quyết định số 448/NL-TCCB-LĐ, cơ cấu lại Công ty và đổi tên thành "Công ty kinh doanh và chế biến than Hà Nội".
- Từ ngày 1/4/1995 đến nay Công ty kinh doanh và chế biến than Hà nội trở thành một Công ty trực thuộc Công ty chế biến và kinh doanh than miền Bắc (theo quyết định số 563/TTG của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam.
Sau gần 30 năm hoạt động Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội đã tạo dựng được cho mình một vị thế trên thị trường. Bằng sự nỗ lực và phấn đấu của toàn bộ tập thể cán bộ CNV trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh nghiên cứu nắm bắt thị trường Công ty đã không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành dịch vụ hoàn hảo củng cố và ngày càng nâng cao uy tín của Công ty, đặc biệt là đảm bảo mức thu nhập thoả đáng cho cán bộ công nhân viên. Hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty rất ổn định và có chiếu hướng phát triển tương đối thuận lợi.
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và chức năng của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
Trong thời kỳ bao cấp, Công ty thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về mặt hàng than và cung ứng than theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà nước trên phạm vi thành phố Hà Nội và các tỉnh phụ cận. Thời kỳ này, Công ty chỉ biết chấp hành yêu cầu của cấp trên trong mối quan hệ ngành dọc rất chặt chẽ, cơ chế cấp phát giao nộp, chi hết, thu đủ đã khiến công ty thờ ơ với giá cả và lợi nhuận.
Khi nền kinh tế chuyển mình từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự tham gia quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng XHCN Công ty được giao quyền chủ động, đã tự chủ trong kinh doanh, hoạt động trong điều kiện kích thích của thị trường với mục tiêu là phải có lợi nhuận.
Thực tế, do có sự cách trở về vị trí địa lý, do hạn chế về khả năng tài chính hay do một số nguyên nhân khách quan khác mà người mua không mua trực tiếp được tại nơi sản xuất, còn người bán không thể bán tới tận tay người tiêu thụ. Trong nền kinh tế thị trường có khi mua và có bán hàng hoá thì cũng có bộ phận chuyên mua và chuyên bán hàng hoá trên thị trường đó là thương mại. Đối với Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội cũng vậy, chuyên hoạt động mua than ở mỏ và bán than cho các đơn vị sử dụng than. Mặt khác, Công ty còn phải chế biến than có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với công nghệ sản xuất của các hộ tiêu dùng than.
Như vậy hoạt động của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội không phải là hoạt động thương mại đơn thuần, mà còn là hoạt động có tính sản xuất. Ngoài chức năng kinh doanh than ở Mỏ, ngành còn giao nhiệm vụ tiêu thụ than cho mỏ bởi lẽ Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội nằm trong dây truyền sản xuất và tiêu thụ than của ngành than. Điều đó có nghĩa Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội hoạt động vừa mang tính thương mại, vừa mang tính phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành.
Như vậy, lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh và chế biến than, đây cũng là một lĩnh vực lớn đầy tiềm năng. Bởi vì than là một nguyên liệu truyền thống được sử dụng nhiều nhấ tạicơ sở sản xuất do ưu điểm của nó là chi phí thấp. Điều này mở ra cho Công ty nhiều cơ hội kinh doanh, nhưng đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều thách thức đến từ sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thée than như khí đốt, điện, xăng dầu đòi hỏi ở Công ty một sự nhanh nhạy, khéo léo và niềm tin vào khả năng của mình để dứng vững và phát triển.
III. Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
1. Nhiệm vụ của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, sáu tháng, quý về sản xuất kinh doanh theo sự chỉ đạo của Công ty kinh doanh và chế biến than Miền Bắc và tuân thủ đúng pháp luật của nhà nước.
- Quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, đặc biệt là nguồn vốn do ngân sách cấp.
- Thực hiện đầy đủ các cam kết của hợp đồng nói chung (hợp đồng mua, hợp đồng bán, vận chuyển v.v). Quản lý và sử dụng lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước ban hành, theo phân cấp thoả ước lao động tập thể của Công ty chế biến và kinh doanh than Miền Bắc.
- Thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và cấp trên.
- Cuối mỗi niên độ kế toán, công ty phải lập báo cáo quyết toán tài chính và chuyển toàn bộ thành phần lợi nhuận còn lại lên Công ty chế biến và kinh doanh than Miền Bắc sau khi đã thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.
2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội
- Công ty kinh doanh và chế biến Than Hà Nội tổ chức bộ máy quản lý kinh tế theo mô hình vừa tập trung, vừa phân tán, thực hiện theo cơ chế quản lý theo chế độ một thủ trưởng, trong đó Giám đốc là nguời quản lý cấp cao nhất, là người thay mặt cho công ty chịu trách nhiệm trước công ty và nhà nước về mọi hoạt động của Công ty. Công ty có Phó Giám đốc giúp việc, phó Giám đốc có trách nhiệm tham gia lãnh đạo chung và được Giám đốc phân công điều hành những lĩnh vực công việc của mình, được Giám đốc điều các công việc cụ thể. Ban Giám đốc gồm Giám đốc, các phó Giám đốc trực tiếp quản lý và điều hành các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công việc của mình, đồng thời phối hợp với nhau thực hiện hoạt động của Công ty và chịu sự kiểm soát của Ban Giám đốc.
Sơ dồ tổ chức bộ máy tổ chức quản lý của Công ty
Ban giám đốc
Phòng tổ chức hành chính
Phòng
kinh doanh
Phòng
kế toán
Các trạm kinh doanh và
chế biến than
Trạm
Cổ Loa
Trạm
Ô Cách
Trạm
Giáp Nhị
Trạm
Vĩnh Tuy
Cửa hàng số I
Cửa hàng số II
Cửa hàng số III
Ban Giám đốc : Gồm Giám đốc và các phó Giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu công ty, có toàn quyền điều hành, quyết định hoạt động của công ty.
- Phó giám đốc : Do Giám đốc Công ty lựa chọn và dề nghị cấp trên bổ nhiệm. Phó giám đốc phụ trách một số lĩnh vực kinh doanh cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực được giao. Phó giám đốc giúp việc, tham mưu cho giám đốc về các vấn đề chuyên môn. Được giao phụ trách và chỉ dạo chung hoạt động kinh doanh bao gồm :
- Tiến hành các công tác quản lý thị trường, tổ chức điều tra nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động trên địa bàn kinh doanh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Quan hệ giao dịch với khách hàng, ký kết hợp đồng kinh tế, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Điều phối, đảm bảo nguồn hàng cho các trạm.
* Các phòng ban chức năng.
+ Phòng kinh doanh : Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình kinh doanh của Công ty, tổ chức kinh doanh và cung ứng than cho toàn bộ mạng lưới của Công ty. Giúp ban Giám đốc nghiên cứu thị trường, tìm đối tác liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. Căn cứ vào kế hoạch sản lượng, khả năng dự trữ, đơn xin hàng của các trạm từ đó điều động phương tiện vận tải cung ứng hàng hoá cho toàn bộ mạng lưới tiêu thụ đảm bảo đủ số lượng, chủng loại và kịp thời theo yêu cầu của các trạm, phòng kinh doanh còn có trách nhiẹm tổ chức việc bán hàng, kiểm tra việc thực hiện các nội quy bán hàng của các trạm về giá cả, chất lượng.
+ Phòng kế toán : Với chúc năng cơ bản là hạch toán quản lý vốn và tài sản của nhà nước giao, phòng kế toán có trách nhiệm chỉ đạo lập chứng từ ban đầu, lập sổ sách đối với trạm và cửa hàng, tập hợp chứng từ của các trạm và tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty theo đúng quy định của cấp trên và đúng chế độ kế toán của Nhà nước. Việc tổ chức một mạng lưới hạch toán thống nhất từ đến công ty đã giúp phòng kế toán quản lý vốn, hàng hoá và tài sản một cách hiệu quả. Đồng thời chỉ đạ...
 
Top