Luận văn tiếng Anh:“Tìm hiểu về tác động của tiếng mẹ đẻ đối với việc học tiếng Anh của sinh viên dân tộc Thái tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên” =“An exploratory study on the influence of the mother tongue (L1) on the English acquisition of Thai students at Thai Nguyen Medical College”. M.A Thesis Linguistics: 60 140 111
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top