Download miễn phí Luận văn Thiết kế Máy xúc một gầu cỡ nhỏ cho Công ty môi trường đô thịMỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về máy xúc gầu ngược cỡ nhỏ 7
1.1 Tình hình sử dụng máy xúc ở nước ta 7
1.2 Công dụng và phân loại 8
1.2.1 Công dụng 8
1.2.2 Phân loại 8
Chương 2: Giới thiệu về Công Ty Môi Trường Đô Thị 10
2.1 Chức năng 11
2.2 Nhiệm vụ 11
2.3 Hoạt động kinh doanh khác 11
2.4 Sơ đồ tổ chức công ty 12
2.5 Xí nghiệp vận chuyển số 1 14
2.6 Xí nghiệp vận chuyển số 2 15
2.7 Xí nghiệp vận chuyển số 3 16
2.8 Xí nghiệp dịch vụ môi trường 17
2.9 Xí nghiệp xử lý chất thải 19
2.10 Quá trình hình thành 20
Chương 3: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy 23
3.1 Cấu tạo 23
3.2 Đặc điểm làm việc 24
3.3 Nguyên lý làm việc 24
Chương 4: Đặc tính kỹ thuật của máy thiết kế 27
Chương 5: Xác định các thông số cơ bản của máy và các bộ phận chính 26
5.1 Các thông số cơ bản 26
5.2 Trọng lượng và kích thước các bộ phận chính 27
5.3 Các thông số khác 29
Chương 6: Tính cân bằng bàn quay 31
Chương 7: Tính ổn định và năng suất máy 35
7.1 Tính ổn định máy 35
7.2 chức năng suất máy 42
Chương 8: Tính lực cản lên cơ cấu di chuyển và công suất máy 43
8.1 Tính lực cản lên cơ cấu di chuyển 44
8.2 Tính công suất cơ cấu di chuyển 46
Chương 9: Tính toán cơ cấu điều khiển thiết bị làm việc 46
9.1 Xác định lực trong cơ cấu điều khiển bộ công tác ngược 46
9.2 Xác định lực trong cơ cấu điều khiển thiết bị ủi 56
9.3 Xác định lực trong cơ cấu điều khiển chân chống 61
Chương 10: Tính toán thiết kế bộ công tác gầu ngược của máy 63
10.1 Tính toán thiết kế tay gầu 63
10.2 Tính toán thiết kế cần 75
10.3 Tính toán thiết kế gầu 83
10.4 Tính sức bền chốt cần liên kết với bàn quay 88
10.5 Tính sức bền chốt tay gầu liên kết với cần 90
10.6 Tính sức bền mối hàn 92
Chương 11: Tính chọn thiết bị hệ thống thủy lực 99
11.1 Tính chọn xylanh cho bộ công tác gầu ngược 99
11.2 Tính chọn xylanh nâng hạ lưỡi ủi 101
11.3 Tính chọn xylanh nâng hạ chân chống 102
11.4 Tính chọn bơm thủy lực 103
Chương 12: Quy trình công nghệ chế tạo chốt cần liên kết với bàn quay 107
12.1 Giới thiệu chung 107
12.2 Giới thiệu về chi tiết chế tạo 108
12.3 Quy trình công nghệ chế tạo 109
12.4 Tính lượng dư gia công 118
Chương 13 Bảo dưỡng kỹ thuật cho máy 121
Chương9:
TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ LÀM VIỆC.
9.1 Xác định lực tác dụng trong cơ cấu điều khiển bộ công tác ngược:
Trong khi đào đất, cơ cấu điều khiển thiết bị làm việc chịu tác dụng các lực sau:
: lực nâng hạ cần và thiết bị làm việc. Dưới tác dụng của lực , cần sẽ quay quanh khớp .
: lực để quay tay gầu quanh khớp - liên kết giữa tay gầu và đầu cần.
: lực quay gầu quanh khớp – liên kết giữa gầu và tay gầu.
- Các lực trên được xác định dựa các đặc điểm của quá trình đào và tích đất trong máy đào gầu ngược, các đặc điểm đó là:
- Gầu quay quanh khớp nhờ xylanh quay gầu. Lúc này cho phép xem cần và tay gầu cố định.
- Tay gầu quay quanh khớp nhờ xylanh quay tay gầu. Khi đó xem cần cố định và gầu dược coi là liên kết cứng với tay gầu.
- Cần và tay gầu đồng thời cùng làm việc nhờ xylanh nâng hạ cần và xylanh quay tay gầu. Trong trường hợp này cũng coi gầu được liên kết cứng với tay gầu.

9.1.1 Xác định lực tác dụng trong cơ cấu điều khiển cần:
Lực trong xylanh nâng cần được xác định tại thời điểm kết thúc giai đoạn đào và tích đất vào gầu, gầu đã đầy đất xylanh quay tay gầu và xylanh quay gầu ngừng làm việc. Lúc đó xylanh nâng cần co lại từ từ để nâng toàn bộ thiết bị làm việc gồm cần, tay gầu và gầu chứa đầy đất lên khỏi tầng đào, chuẩn bị quay đến vị trí xả đất. Trong trường hợp này lực trong xylanh nâng cần sẽ đạt giá trị lớn nhất.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Xdung1995

New Member
Re: [Free] Thiết kế Máy xúc một gầu cỡ nhỏ cho Công ty môi trường đô thị

many thanks
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Luận văn Thiết kế Máy xúc một gầu cỡ nhỏ cho Công ty môi trường đô thị

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top