vuduchanhquyen

New Member
Luận văn:Sử dụng phương pháp hàm lyapunov và phương pháp xấp xỉ thứ nhất để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân trong không gian hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:

 

halinhthanh

New Member
Re: dùng phương pháp hàm lyapunov và phương pháp xấp xỉ thứ nhất để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân trong không gian hilbert

yêu cầu link dowload mới
 
Top