daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Skkn sáng kiến kinh ngiệm các giải pháp để đẩy mạnh việc ứng dụng cntt trong giảng dạy và quản lý tại trường th ba cụm bắc
1. LÝ DO VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin ( CNTT) được ứng dụng trong mọi lĩnh
vực hoạt động của đời sống xã hội, do đó việc ứng dụng CNTT vào trường học là một
yêu cầu bắt buộc và mang tính tất yếu, tính đòi hỏi cấp thiết. Là hiệu trưởng nhà trường,
tui hiểu rõ tầm quan trọng phải đưa CNTT vào nhà trường có ý nghĩa như thế nào trong
công tác giảng dạy và quản lý vì các lý do chủ yếu như sau:
- Lý do khách quan: Quản lý trường học bằng việc ứng dụng CNTT sẽ hỗ trợ cán bộ
nhiều trong hệ thống văn bản, trong quản lý hồ sơ, quản lý nhân sự và quản lý học sinh.
Khuyến khích sử dụng bài giảng điện tử trong các trường tiểu học, sử dụng tin học là
công cụ tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học trong giai đoạn mới. Giáo viên
có thể chủ động, liên kết nhiều nguồn kiến thức, nhiều hình ảnh sinh động trong một tiết
dạy mà nếu dạy bằng phương pháp truyền thống khó có thể thực hiện được.
– Lý do chủ quan: Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy không còn là điều
mới mẻ tại ngành giáo dục Khánh Sơn, đã được ngành Giáo dục triển khai nhiều năm gần
đây, nhưng vẫn còn nhiều cán bộ giáo viên của nhà trường còn ngại khó, e dè, chưa có
nguồn hỗ trợ, động viên, khích lệ do phần lớn các giáo viên đã ăn sâu cách dạy học
truyền thống, ngại đổi mới, bên cạnh đó, trình độ tin học trong cán bộ, giáo viên chưa
đồng đều, chưa được đào tạo cơ bản. Cơ sở vật chất ,máy móc lạc hậu, thiếu thốn cũng là
những lý do để cán bộ, giáo viên chưa mạnh dạn đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào
công tác, vào soạn giảng.
Qua hai năm làm công tác quản lý tại trường Tiểu học Ba Cụm Bắc, tui đã luôn tâm
huyết và chú trọng đến việc nghiên cứu thực hiện các giải pháp một cách linh hoạt như
thế nào để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy. Cho đến nay, đã
mang lại những thành công, dù chưa cao lắm nhưng cũng đã rất khả quan so với thời
điểm nhà trường chưa triệt để ứng dụng CNTT, đó cũng là lý do để chúng tui viết lại
những kinh nghiệm mình đã làm, đã trãi nghiệm để các thầy cô cùng tham khảo và góp ý,
đó cũng là lý do để tui chọn tên cho sáng kiến kinh nghiệm là: Các giải pháp để đẩy
mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý tại trường Tiểu
học Ba Cụm Bắc.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1 : Cơ sở lý luận của việc ứng dụng CNTT trong trường Tiểu học:
Trong năm học 2008 – 2009, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phát động “ Năm học CNTT”
nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy. Chỉ
thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ : “Đối với
giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương
pháp, cách dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội
học tập”. Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương
pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo,
phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều
điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm,
dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin. Việc ứng
dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy là một việc cần làm và làm thế nào cho có
hiệu quả mới là một vấn đề cần được quan tâm. Vì các ý nghĩa và nhiệm vụ ấy,chúng tôi
đã tiến hành điều tra thực trạng của việc ứng dụng CNTT trong trường Tiểu học Ba Cụm
Bắc như sau:
2.2: Thực trạng việc ứng dụng CNTT trong trường Tiểu học Ba Cụm Bắc:
Trường Tiểu học Ba Cụm Bắc là một trong những trường hạng I của ngành giáo dục
Khánh Sơn. Với đội ngũ giáo viên khá đông, đa số là giáo viên có nhiều kinh nghiệm
trong giảng dạy. Số giáo viên trẻ được tăng cường về trường khá nhiều. Phần lớn các giáo
viên đều ổn định kinh tế gia đình. Nhưng năm học 2010 – 2011, về tiếp quản công tác
quản lý nhà trường, tui đã thấy rõ sự hạn chế về việc ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán
bộ và giáo viên của nhà trường. Gần 60% giáo viên có trình độ Tin học là chứng chỉ A,
nhưng chỉ 15% trong số đó biết sử dụng máy vi tính ở mức độ đơn giản, Số giáo viên còn
lại, hoàn toàn chưa được làm quen với máy vi tính, và với việc kết nối Internet chỉ với
mục đích là để xem thời sự. Thậm chí, rất nhiều giáo viên, việc kết nối Internet để tìm
thông tin phục vụ bài dạy vẫn là điều rất xa lạ, khó khăn. tui đã tiến hành việc khảo sát
về việc ứng dụng CNTT đối với tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường,
qua kết quả khảo sát cho thấy các tất cả giáo viên đều có tâm huyết mong muốn được ứng
dụng CNTT vào giảng dạy để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhưng lại lúng
túng không biết nên ứng dụng cái gì, ứng dụng như thế nào và bắt đầu từ đâu.
Phần lớn các cán bộ, giáo viên chưa nhận thức một cách đầy đủ về về hiệu quả và lợi ích
của CNTT. Ngại sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Một rào cản làm cán bộ, giáo
viên ngại tiếp cận với CNTT, khai thác các tiện ích của máy vi tính vì kiến thức về ngoại
ngữ. Các Menu trên máy vi tính đều bằng tiếng Anh.
Về cơ sở vật chất thì cả trường chỉ có hai máy tính, trong đó chỉ một máy được kết nối
Internet với mục đích là nhận và gởi công văn qua hộp thư điện tử công vụ về phòng
Giáo dục & Đào tạo Khánh Sơn.
Năm học 2009 – 2010, chưa có Bài giảng điện tử nào được giảng dạy tại trường. Việc
dùng các phần mềm Powerpont sẵn có trong chương trình Windows hay phần mềm
Violet để soạn giảng giáo án vẫn là những công việc xa lạ đối với phần lớn giáo viên của
nhà trường. Một số giáo viên trẻ có năng lực, được đào tạo CNTT trong trường sư phạm
nhưng chưa được sự ủng hộ tích cực từ các giáo viên lớn tuổi hơn đang đảm nhận vai trò
các tổ khối trưởng, chưa có kinh nghiệm về các phương pháp , hình thức dạy học sao cho
phù hợp với đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số, chưa được sự khích lệ từ ban
lãnh đạo của nhà trường nên cũng dần mai một đi các kiến thức CNTT đã được học.
Trong công tác quản lý, ngoài các phần mềm đã được Sở giáo dục trang bị như phần
mềm thống kê EMIS; phần mềm quản lý nhân sự PMIS; phần mềm kế toán; phần mềm
thống kê bảng biểu của chuyên môn và phổ cập giáo dục, nhà trường vẫn chưa có được
một số phần mềm tiện ích khác để phục vụ tốt hơn cho công tác lưu trữ công văn, khai
thác thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Từ các thực trạng trên, chúng tui đã nghiên cứu và thực hiện từng giải pháp để đẩy mạnh
việc ứng dụng CNTT trong trường Tiểu học Ba Cụm Bắc qua hai năm học vừa rồi như
sau:
2.3: Các giải pháp đã thực hiện tại trường Tiểu học Ba Cụm Bắc:
a. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về CNTT cho cán bộ, giáo viên, CNV: Chúng tôi
xác định đây là một giải pháp quan trọng, có tính quyết định. Bằng nhiều hình thức và
biện pháp khác nhau, chúng tui đã đẩy mạnh việc tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu
quả và yêu cầu mang tính tất yếu của việc ứng ụng CNTT trong đổi mới phương pháp
giảng dạy, quản lý thông qua việc triển khai các văn bản của Bộ, ngành chỉ đạo công tác
ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Trong tất cả các văn bản, nghị quyết, kế
hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường và các bộ phận, đoàn thể, chúng tui đã khẳng
định: “ Đã là cán bộ, giáo viên phải tiếp cận với Tin học, đội ngũ cốt cán của nhà trường
mà trước hết là Ban giám hiệu, khối trưởng, các giáo viên trẻ có năng lực, có khả năng
tiếp cận, phải làm chủ các thiết bị công nghệ, phải biết khai thác sử dụng.. phải thực sự
quan tâm đến CNTT, phải tự vượt lên khó khăn, khắc phục các khó khăn cả trong tư duy
và công việc, đặc biệt trong công tác soạn giảng để từng bước đưa CNTT vào nhà trường,
để đáp ứng kịp thời nhu cầu của sự nghiệp giáo dục hiện nay. Cùng với sự chuyển biến,
đổi thay nhận thức của cán bộ, giáo viên, chúng tối đã hỗ trợ song song cho cán bộ giáo
viên bằng giải pháp thứ hai.
b. Giải pháp 2: Trang bị kiến thức về CNTT cho cán bộ, giáo viên: Đây là một giải
pháp mang tính nền tảng, cơ bản, giúp cho cán bộ, giáo viên tự tin hơn trong việc ứng
dụng CNTT vào công tác và giảng dạy. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn,
dễ dàng. Qua phần rút kinh nghiệm đó, các giáo viên khác trong nhà trường đã có thêm
kinh nghiệm soạn giảng và ứng dụng CNTT trong tiết dạy để góp phần tích cực vào việc
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kết quả giáo dục của nhà trường.
- Đối với giáo viên: Giáo viên cần tự học hỏi, mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế và
sử dụng bài giảng điện tử của mình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện được nhiều kỹ năng
và phối hợp tốt các kỹ thuật dạy học đã được tập huấn, các phương pháp dạy học tích cực
khác;
- Khi thiết kế Bài giảng điện tử cần có sự chuẩn bị trước về tư liệu, hình ảnh, phương
pháp, hình thức tổ chức trong tiết dạy. Chọn pont chữ và hiệu ứng đơn giản, màu sắc,
khung nền thích hợp.
- Nội dung bài giảng điện tử cần cô động, súc tích, hình ảnh, các mô phỏng cần sát bài
học, mục tiêu. Không sử dụng nhiều hình hay nhiều chữ quá trong một slide. những nội
dung học sinh ghi bài cần có qui ước, có thể dùng khung hay màu nền. Phần củng cố bài
cần sử dụng các câu hỏi mang tính vận dụng hay các hình thức trắc nghiệm. Những tiết
học cần rèn kỹ năng cho học sinh nhiều, giáo viên phải biết phối hợp bảng đen và nhiều
phương pháp khác mới có hiệu quả. Bài giảng điện tử chỉ nên sử dụng đối với các phân
môn có nhiều hình ảnh như: Tự nhiên – xã hội, khối lớp 2 - 3; Địa lý & Lịch sử, lớp 4 - 5.
Hiện nay, việc sử dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy mang lại nhiều lợi ích, tiện lợi.
Nhưng vẫn còn nhiều giáo viên lạm dụng mạng Internet, download giáo án, bài giảng
trên thư viện Violet về chỉnh sửa, điều đó đã gây ra tính ỷ lại, dẫn đến nhiều tiết học thiết
kế không phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền và chuẩn kiến thức kỹ năng.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của chúng tôi, đúng hơn là những công việc của
chúng tui đã làm, đã trãi nghiệm trong hai năm qua và sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong những
năm học tới. Mong rằng các thầy cô giáo sẽ cùng tham khảo, cùng góp ý đẩ việc đẩy
mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục Khánh Sơn ngày một vững
chắc hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top