vanhieu1

New Member
:clap: Tải giúp mình 3 link này với .
:clap:
Sử dụng thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm ảo nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương cảm ứng điện từ vật lý 11 THPT

Khai thác và sử dụng phương tiện dạy học hiện đại phối hợp thí nghiệm trong việc dạy học các chương “từ trường” và chương “cảm ứng điện từ” vật lý 11 THPT
 

toantrancap

New Member
ad tải giúp mình tài liệu này
quy trình, công nghệ sản xuất nước khoáng Lavie>> bài này mình chịu
 
Top