vuabongdem113

New Member
Chào các bạn mình có một quyển ebook bản scan bị chèn cái Link (Trang nào cũng có cái link này) Ctrl click vào thì nó dẫn đến 1 trang web.

Cái link này nó nằm ở cuối trang giống như kiểu Footer trong World.

Mình muốn xóa nó đi vì trông không đẹp nhờ các bạn giúp mình

Mình cảm ơn.
 

amy7917

New Member
Chào các bạn mình có một quyển ebook bản scan bị chèn cái Link (Trang nào cũng có cái link này) Ctrl click vào thì nó dẫn đến 1 trang web.

Cái link này nó nằm ở cuối trang giống như kiểu Footer trong World.

Mình muốn xóa nó đi vì trông không đẹp nhờ các bạn giúp mình

Mình cảm ơn. Theo mình biết thì file pdf là file ảnh tức là bạn không thể chỉnh sửa hay xóa bỏ nội dung của file pdf, chỉ còn cách là bạn chèn text vào để đỡ phải nhìn cái dòng link khó chịu đó hay là chấp nhận sống chung với lũ thôi.
 

Chadburne

New Member
Không biết file đó thế nào, nếu như bạn nói thì bạn có thể dùng chương trình nitro pro 9

Mở file chọn edit rồi chọn mục header & footer và chọn Remove header & footer
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top