daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN A: Mở đầu………………………………………………………..………………..4
PHẦN B: Nội dung ………………………………………………………………………6
Chương I. TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHỆ THUẬT THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM
VIỆC CÓ HIỆU QUẢ……………………………………………….…………………….6
1. Các khái niệm cơ bản………………………………………….….…………………….6
1.1. Nhà quản trị…………………………………………………….……………………..6
1.1.2. Vai trò của nhà quản trị……………………………………….…………………….6
1.1.3. Khái niệm về nghệ thuật trong quản trị………………………..……………………8
1.2.1. Động lực………………………………………………………...…………………..9
1.2.2. Tạo động lực……………………………………………………..………………….9
1.2.3. Tầm quan trọng của việc tạo động lực trong làm việc……….…..…………………10
1.2.4. Các phương pháp tạo động lực trong làm việc…………………...…………………10
Chương II. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CÓ
HIỆU QUẢ TẠI TẬP ĐOÀN VINGROUP…………………………….…….…………..11
2.1. Cơ cấu, tổ chức của tập đoàn Vingroup………………….…………..………………12
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn vingroup……………………………12

2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực của tập đoàn …………………………..…………………13
2.2. Phương pháp thúc đẩy nhân viên làm việc của tập đoàn……………..………………14
2.2.1. Tạo động lực bằng yếu tố tinh thần………………………………...………………14
2.2.2. Tại động lực bằng yếu tố vật chất………………………………………………….14
2.3. Đánh giá phương pháp thúc đẩy nhân viên làm việc mà công ty áp dụng……...……15
2.3.1. Những thành tựu đạt được từ các phương pháp đã áp dụng………………….……15
2.3.2. Những hạn chế, bất cấp của phương pháp mà công ty áp dụng……………………16
Chương III: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP VÀ HOÀN THIỆN NGHỆ THUẬT THÚC
ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CÓ HIỆU QUẢ Ở TẬP ĐOÀN VINGROUP…………17
3.1. Định hướng phát triển dài hạn cho công ty……………………………………..……17
3.2. Giải pháp cho sự thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả……………………….…18
3.2.1. Giải pháp toàn diện ………………………………………………………………..18
3.2.2. Giải pháp cụ thể ……………………………………………………………………19
PHẦN C: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………...……..20
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………21

1


LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài tiểu luận về chủ đề: “Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu
quả” mà em trình bày sau đây là kết quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu liên
quan và những suy ngẫm đúc kết được sau khi học môn Quản Trị Học, tuyệt đối không có
sự sao chép, gian lận trong nội dung bài tiểu luận. Em xin chịu trách nhiệm về đề tài mà em
đã nghiên cứu./.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018
NGƯỜI VIẾT

2


LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, em xin chân thành Thank Ths.Nguyễn Tiến Thành
đã tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn em làm đề tài trong thời gian qua. Em xin gửi
tới khoa Quản trị văn phòng trường Đại học Nội vụ Hà Nội lời Thank sâu sắc vì đã tạo
điều kiện thuận lợi giúp em thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Trong quá trình
làm đề tài, với kiến thức còn hạn chế, ắt sẽ gặp sai sót khó tránh khỏi, em mong nhận được

những ý kiến góp ý, phê bình từ thầy.
Em xin chân thành cảm ơn./.

3


Đề tài: NGHỆ THUẬT THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CÓ HIỆU QUẢ
Phần A: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề:
Nhật Bản, một đất nước bại trận sau chiến tranh thế giới thứ 2, phải gánh chịu một
hậu quả hết sức nặng nề từ sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Nhưng chỉ chưa đầy
20 năm sau, Nhật Bản đã vươn lên thành cường quốc kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sự
vực dậy và phát triển vượt bậc này là nhờ vào một nhân tố hết sức quan trọng mà nó
được in sâu vào nền văn hóa Nhật từ lâu đời đó là con người. Con người được xem là
nhân tố hàng đầu của mọi sự thành công, với một thái độ làm việc tích cực, lối tư
duy sắc bén và tinh thần kỉ luật, trách nhiệm cao thì luôn cho phép người Nhật gặt
hái được những thành tựu to lớn và vượt bậc. Ngày nay, Việt Nam đang trong thời kì
hội nhập mạnh mẽ với thế giới, cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ
4.0, đã đặt ra vấn đề to lớn và hết sức bức thiết cho mọi công dân Việt Nam đặc biệt
là các công ty, tập đoàn kinh tế trong nước. Muốn tồn tại được trong một môi trường
đang liên tục thanh đổi và có sự cạnh tranh hết sức gay gắt này, đòi hỏi mỗi cá nhân
trong một tập thể phải làm việc với một thái độ tích cực và hiệu quả cao chứ không
phải với một lối suy nghĩ, tinh thần ì ạch như trước đây nữa. Muốn đạt được mục tiêu
đó, thì vai trò của người lãnh đạo là hết sức quan trọng, bởi lẽ họ là người đứng đầu
trực tiếp chèo lái con thuyền lớn, con thuyền đi nhanh hay chậm, đi đúng hướng hay
sai hướng đều phụ thuộc rất lớn vào người lãnh đạo. Ở trong một công ti, tập đoàn
cũng vậy, chính vì vậy hôm nay em xin chọn đề tài: “Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên
làm việc có hiệu quả” để tìm hiểu và bàn luận nhằm giải quyết vấn đề nêu trên!
2. Mục đích nghiên cứu:
Như chúng ta đã biết, con người là nhân tố quan trọng nhất của mọi thành công.
Chúng ta sẽ gặt hái được những thành công to lớn nếu biết cách sử dụng nguồn nhân
lực sẵn có một cách hiệu quả và đúng đắn, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của
nhà quản trị. Bài nghiên cứu sẽ đi từ lý luận đến thực tiễn để làm sáng tỏ vai trò của
nhà quản trị và những nhiệm vụ mà nhà quản trị phải thực hiện để tuyển dụng và vận
hành bộ máy nhân lực làm việc một cách có hiệu quả nhất để gặt hái được những
thành tựu to lớn cho công ty và cho mỗi cá nhân trong tập thể.
Chính vì vậy em xin chọn đề tài: “Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu
quả” để chúng ta có cái nhìn khoa học, chính xác hơn về nghệ thuật quản lý và sử
dụng nhân sự nhằm rút ra được những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực quản trị.
4


3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống những tiền đề lý luận liên quan tới nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm
việc có hiệu quả.
- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá.
- Đề xuất các giải pháp, biện pháp.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Để hoàn thành chủ đề nghiên cứu này, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên
cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu hệ thống.
- Phương pháp thu thập và xử lí thông tin.
- Phương pháp tham khảo tài liệu.
Sau khi thu thập và phân loại các tài liệu , các nguồn thông tin thì em đã sử dụng
phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
5. Nội dung nghiên cứu:
Bài nghiên cứu: “Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả” bao gồm
những nội dung chính sau:
- Lý thuyết về nghệ thuật quản trị.
- Kinh nghiệm đúc rút từ nghệ thuật quản trị của công ty thương mại và dịch vụ Tiến
Thành.
- Đánh giá cách quản trị của công ty thương mại và dịch vụ Tiến Thành.
- Giải pháp thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả.
6. Bố cục bài nghiên cứu:
Ngoài các phần: Mở đầu, phụ lục, kết luận và tài liệu tham khảo thì bài nghiên cứu
còn được trình bài theo ba chương lớn:
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận của việc thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả.
CHƯƠNG II: Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả của công ty
thương mại và dịch vụ Tiến Thành.
CHƯƠNG III: Giải pháp và kiến nghị cho sự thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu
quả của công ty thương mại và dịch vụ Tiến Thành.

5


Phần B: NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHỆ THUẬN THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM
VIỆC CÓ HIỆU QUẢ:
1.Các khái niệm cơ bản:
1.1.1. Nhà quản trị:
là người chỉ huy, có một chức danh nhất định trong hệ thống quản trị và có trách
nhiệm định hướng, tổ chức, điều khiển và kiểm soát hoạt động của những người
dưới quyền. Nhà quản trị là người ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định.
1.1.2. Vai trò của nhà quản trị:
Để thực hiện các nhiệm vụ của mình, trong thực tiễn hoạt động, các nhà quản trị
phải thực hiện nhiều loại công việc khác nhau, phải ứng xử theo những cách khác
nhau: với cấp trên, cấp dưới, khách hàng, nhà cung ứng, cổ đông, chính quyền và
xã hội... Nhằm làm sáng tỏ những cách thức ứng xử khác nhau của các nhà quản trị,
Henry Mintzberg đã nghiên cứu những hoạt động bình thường của các nhà quản trị
và cho rằng mọi nhà quản trị đều phải thực hiện 10 vai trò khác nhau và chia chúng
thành 3 nhóm, trong đó có một số chồng lấn lên nhau.
- Nhóm vai trò quan hệ với con người:
+ Vai trò đại diện: có tính chất nghi lễ trong tổ chức. Có nghĩa, bất cứ một tổ chức
nào cũng đều phải có người thay mặt cho tổ chức đó nhằm thực hiện các giao dịch,
đối thoại với các cá nhân và tổ chức bên ngoài. Ngay cả từng bộ phận trong tổ chức
cũng phải có người đứng đầu bộ phận đó để lĩnh hội các ý kiến, chính sách, kế
hoạch của cấp trên. Ví dụ, khi đang đứng ở cửa chào khách, người chủ doanh
nghiệp đang đóng vai trò thay mặt cho doanh nghiệp đó. Vai trò này cho thấy hình
ảnh của tổ chức mà họ đang quản trị.
+ Vai trò lãnh đạo: Vai trò này đòi hỏi nhà quản trị phải chỉ đạo và điều phối những
hoạt động của những người dưới quyền, bố trí nhân sự, đôn đốc người khác làm
việc, đồng thời phải kiểm tra, đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc diễn ra theo đúng
dự kiến. Vai trò lãnh đạo phản ảnh sự ảnh hưởng, phối hợp và kiểm tra của nhà
quản trị đối với cấp dưới của mình.
+ Vai trò liên lạc: Thể hiện mối quan hệ của nhà quản trị đối với người khác cả bên
trong và bên ngoài tổ chức. Vai trò này buộc nhà quản trị phải can dự vào những
mối liên hệ giữa các cá nhân ở trong hay ngoài tổ chức nhằm góp phần hoàn thành
công việc được giao của tổ chức. Vai trò liên lạc thường chiếm khá nhiều thời gian
6


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top