angle_blue106

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1
1.1 Khái niệm , vai trò và chức năng của quản trị nhân lực 1
1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 1
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 2
1.1.3 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực 3
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực. 5
1.2.1 Môi trường nội bộ của doanh nghiệp 5
1.2.2. Môi trường vĩ mô. 6
1.2.3 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô. 7
1.3 Nội dung của hoạt động quản trị nhân lực 9
1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực: 9
1.3.2 Phân tích công việc 10
1.3.2.1.Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc 10
1.3.4 Đào tạo và phát triển nhân sự 17
1.3.4.1 Đào tạo nhân sự 17
1.3.4.2 Phát triển nhân sự 19
1.3.5 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 20
1.3.5.1 Đánh giá thành tích công tác 20
1.3.5.2 Đãi ngộ nhân sự 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TAXI VINASUN 26
2.1 Giới thiệu khái quát chung về công ty 26
2.1.1Quá trình hình thành và phát triển 26
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 27
2.2 Sơ lược về tình hình hoạt động tại công ty 34
2.2.1 Tình hình hoạt động cuả công ty 34
2.2.2. Tình hình kinh doanh 38
2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty hiện nay 43
2.3.1 Thực trạng sử dụng lao động của công ty hiện nay 43
2.3.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 43
2.3.1.2 Phân tích công việc 44
2.3.1.3 Tuyển dụng nhân sự 45
2.1.3.4 Công tác đào tạo và phát triển nhân sự 52
2.3.1.5 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 55
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TAXI VINASUN 64
3.1 Một số biện pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực 64
3.1.1 Về cơ cấu tổ chức: 64
3.1.2 Hoạch định và tổ chức phân tích công việc tại công ty: 64
3.1.2 Công tác tuyển dụng cần chặt chẽ hơn: 65
3.1.3 Xem xét công tác đào tạo 65
3.1.4 Một số biện pháp động viên, khích lệ tinh thần nhân viên: 67
3.1.5 Một số biện pháp khác.69
3.2 Một số kiến nghị 70
KẾT LUẬN 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay xã hội ngày càng phát triển thì càng phức tạp và đa dạng, vấn đề quản trị nguồn nhân lực được coi là quan trọng nhất có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại, khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì một doanh nghiệp hay một tổ chức dù có nguồn tài chính dồi dào, có nguồn nhân lực đông, máy móc hiện đại nhưng không biết cách quản trị con người thì dù có tất cả các nhân tố trên cũng trở nên vô ích.
Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới và hội nhập phần lớn trình độ văn hóa giáo dục của người lao động còn thấp. Vì vậy vấn đề đào tạo nâng cao sự nhận thức phát triển tay nghề của người lao động trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Thực tế đã chứng minh để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là đầu tư vào nhân lực, quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Quản trị nhân lực thành công sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau một thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty Taxi Vinasun cũng như tìm hiểu công tác quản trị nhân lực của công ty trong những năm gần đây, em nhận thấy công tác quản trị nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng và thường xuyên được quan tâm đúng mức. Nhưng với xu hướng phát triển chung của toàn cầu, các thiết bị khoa học công nghệ luôn được đổi mới, môi trường kinh doanh và cơ cấu tổ chức thay đổi…thì công tác quản trị nhân lực của công ty taxi Vinasun còn bộc lộ những tồn tại và hạn chế. Do đó làm thế nào hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhân lực tại công ty Taxi Vinasun,qua đó góp phần nâng cao đội ngũ nhân sự khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường? đây chính là lý do em chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Taxi Vinasun” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Mục tiêu : Đề ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Taxi Vinasun.
Nhiệm vu: Mục đích của đề tài này là nghiên cứu những lý luận cơ bản cũng như thực trạng quản trị và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Taxi Vinasun. Bên cạnh đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Taxi Vinasun trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2010.
Phương pháp nghiên cứu gồm có:
 Phương pháp kế thừa các loại tài liệu: báo cáo tài chính năm, báo cáo kết quả kinh doanh, số liệu thống kê về nhân sự của công ty.
 Phương pháp khảo sát thực tiễn: khảo sát về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty.
 Phương pháp thống kê kinh tế: Thống kê số liệu, phân tích, so sánh, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.
Kết cấu đề tài gồm có 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng quản trị và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Taxi Vinasun
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Taxi Vinasun

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

thieu123

New Member
Re: [Free] Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty taxi Vinasun

Thớt gửi cho mình xin tài liệu này nhé, mình đang làm luận văn mà bí quá.. Xin chân thành cảm ơn!!!
 

daigai

Well-Known Member
link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
 
Top