Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Lý thuyết va chạm


13.1. Các đặc điểm và giả thiết về va chạm
13.1.1. Định nghĩa
Va chạm là một quá trình động lực học đặc biệt trong đó vận tốc của vật biến đổi rõ rệt về cả độ lớn và phương chiều trong một thời gian vô cùng bé. .
Thí dụ: Quả bóng đập vào t-ờng lập tức bắn trở lại, búa đập vào đe sẽ
dừng lại hẳn hay nẩy lên.v.v.
13.1.1.2. Các đặc điểm và các giả thiết đơn giản hoá
- Thời gian va chạm: Theo định nghĩa thời gian va chạm là rất nhỏ, thực tế
thời gian va chạm th-ờng bằng 10-2
giây, 10-3
giây hay 10-4
giây tuỳ từng trường hợp vào
cơ lý tính của vật va chạm. Vì thời gian va chạm rất nhỏ nên đ-ợc xem là một
đại l-ợng vô cùng bé.
Vận tốc và gia tốc: cũng theo định nghĩa thì vận tốc của vật thay đổi đột
ngột và do đó l-ợng biến đổi vận tốc ?v của vật trong thời gian va chạm là giới
nội. Mặt khác theo giả thiết thời gian va chạm là vô cùng bé nên gia tốc trung
bình trong quá trình va chạm wtb = ?v/t là đại l-ợng rất lớn. Trong đó t là thời
gian va chạm.

- Lực và xung lực va chạm


Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí


- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top