twilight_sunny

New Member
Mình không thể đính kèm 1 tệp tin trong Gmail và YMail. Mình nhớ trước kia mình có thể gửi kèm một bức ảnh hay 1 đuôi .exe, nhưng mình không thể đính kèm được 1 tệp tin nén dạng rar hay zip.

Đây là hình của GMail bị lỗi, còn Ymail thì nhận được 1 mail phản hồi "thất bạn gửi mail"
Mong các bạn cho mình biết nguyên nhân!
 
Mình không thể đính kèm 1 tệp tin trong Gmail và YMail. Mình nhớ trước kia mình có thể gửi kèm một bức ảnh hay 1 đuôi .exe, nhưng mình không thể đính kèm được 1 tệp tin nén dạng rar hay zip.

Đây là hình của GMail bị lỗi, còn Ymail thì nhận được 1 mail phản hồi "thất bạn gửi mail"
Mong các bạn cho mình biết nguyên nhân!
 
Top