daigai

Well-Known Member
Trước khi thực hiện bạn hãy lưu ý:
Tất cả dữ liệu trên thiết bị của bạn sẽ mất đi mà không thể được khôi phục lại. Vì vậy bạn nên sao lưu dữ liệu lại trước khi bắt đầu.Và đặc biệt cần thoát tài khoản icloud ra khỏi máy trước.
Bước 1: Đầu tiên các bạn vào "Cài Đặt".
Cài đặt

Bước 2: Tiếp theo bạn chọn "cài đặt chung".
Cài đặt chung

Bước 3: Tiếp theo bạn chọn "đặt lại".

Đặt lại

Bước 4: Bạn chọn "xóa tất cả nội dung và cài đặt".

Xóa tất cả nội dung và cài đặt

Bước 5: Chọn "OK".

Chọn Ok để xóa tất cả dữ liệu

Trên đây là cách khôi phục cài đặt gốc. Chúc các bạn thành công.

xem thêm
Những lưu ý khi mua Ipad cũ
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top