docthanhoi

New Member
Phiên bản hack này sử dụng phần mềm lập trình để xâm nhập một cách trực tiếp vào trang chủ của VTC: từ đó hack Vcoin trực tiếp trên thẻ VTC online.


*Một số lýu ý:
- Phải tuyệt đối làm ðúng theo hýớng dẫn, nếu làm sai dù chỉ là một lỗi
nhỏ thì không những không nhận ðýợc Vcoin nhý ý muốn mà còn có thể bị
Block tài khoản Au ngay
.- Sử dụng thẻ VTC online, thẻ Au để hack, mệnh giá là 50.000ð. Lí do
phải dùng thẻ có mệnh giá 50.000 là do ðây là thẻ thông dụng nhất va
chýõng trình hack cài ðặt sẵn chỉ dành cho thẻ có mệnh giá 50.000 mới
có thể hack ðýợc.
Lýu ý: Chỉ ðýợc xài thẻ 50.000. Tuyệt đối không sử dụng các thẻ có mệnh giá 500.000 , 200.000 , 100.000 , 20.000..!
-Số Vcoin ma bạn nhận ðýợc sau khi hack tuỳ vào khả năng của bạn , nếu
các bạn thýc hiện chính xác theo hýớng dẩn thì số Vcoin bạn có thể nhận
ðýợc:
5.000VC------------------> 3.500.000VC ( Số Vcoin có ðýợc nhiều hay ít tùy vào thời gian và sự kiên nhẩn của bạn )
Býớc 1:
-Ban hay download Tool hack Vcoin ( Cheat Engine 5.5) tai đây:


Býớc 2:
-Sau khi dowload xong ban hay lam theo hướng dẫn sau:
+Cài đặt chýõng trình Cheat Engine 5.5
Click vào biểu týợng cài đặt-->Next --> Chọn I Accept agreement,
sau đó chọn Next --> Next --> Next --> Next-->
Install-->Next--> Finish --> Yes

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


Nó hiện ra phần cài đặt Step thì ta nhấn OK -->Sau đó Close phần Step( X ) --> Yes

Vậy là xong phần cài đăt Tool hack, không đýợc tắt Tool hack (Cheat Engine )
Býớc 3:
-Bạn truy cập vào trang chủ của VTC:
- Ðãng nhâp tài khoản của bạn vào.
Lýu ý: Tắt hết các website khác,chỉ để duy nhất trang web
(để tìm chính xác đýờng dẫn đến trang web, không thì dễ
bị nhầm trang web khác khi tìm ðýờng dẫn)
Býớc 4:
-Quay lại phần Tool hack,click vào biểu týợng máy tính trên Tool hack
-Tìm đến đýờng dẩn trang Web (biểu týợng chữ e ) sau đó nhấn Open.

-Tiếp theo phần Value type ta chọn Text

-Sau đó ô Text hiện ra,trong ô Text ta ghi tên tài khoản vừa đăng nhâp
vào,ghi xong ta nhấn First Scan. Lýu ý không đýợc ghi sai tên tai
khoản, nếu bạn ghi sai thì khi nhấn First Scan tool sẽ không tìm đựoc
tai khoản cần hack và sẽ báo lổi, nếu gặp trýờng hợp nhý vậy thì bạn
ghi lại tài khoản và tiếp tục nhấn First Scan

-Sau khi nhấn First Scan xong nó sẽ cho ra 1 số kết quả bên tay trái,ta chọn 1 trong các ket quả vừa tìm đýợc.

-Khi ta nhấn vào 1 trong những ket quả vừa tìm đýợc thì nó sẽ đýa kết
quả đó xuống bên dýới,sau đó ta kick chuột phải vào kết quả ở bên dýới
rồi chọn Change record--> Value

-Sau đó ta sữa tên tai khoản của bạn trong khung Valua thành cheat.engine5.5 sau đó nhấn OK

Býớc 5:
- Bạn quay lại phần trang web, Ấn vào chỗ Nạp Vcoin bằng Thẻ VTC
online, bạn cào chiếc thẻ đã chuẩn bị ra dùng Số Seri và Mã thẻ VTC
online trên chiếc thẻ để nhập vào.Ðến ô Tài khoản Paygate cần nạp, bạn
sữa tên tài khoản của bạn thành cheat.engine5.5 (đây là thông số Valua
của tai khoản của mà bạn vừa thay đổi, nó là 1 thông số ão đễ liên kết
giữa tài khoản và Tool Cheat Engine), xong roi bạn nhấn Nạp Thẻ
*Býớc 6:
-Bạn truy cập lai vào Thông tin tài khoản, lúc đó bạn sẽ thấy tài khoản
của bạn có 5000Vcoin, sau đó bạn truy cập lại vào lịch sử giao dịch,
đợi it nhất 13p, sau đó truy cập lại vào thông tin tài khoản, lúc đó
tai khoản của bạn sẽ là 5500Vcoin (5000 + 500Vcoin). Rồi bạn lai tiếp
tục truy cập vào lịch sử giao dịch, sau đó cũng đợi ít nhất 13p rồi
truy cap lại vào thông tin tài khoản bạn sẽ có 6000Vcoin (5500+500). Cứ
mổi lần nhý vậy bạn ðựoc thêm 500 vcoin. Nếu bạn kiên nhẫn làm nhý vậy
trong khoảng thời gian càng lâu thì số Vcoin của bạn sẽ càng nhìu.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.
 
Top